Konstrukcyjna ochrona drewna, czyli jak nie dać wilgoci pola do działania

Stała ekspozycja na wilgoć jest główną przyczyną powstawania przebarwień i grzybów niszczących drewno. Aby w jak największym stopniu wykluczyć tę przyczynę, elementy drewniane powinny być skonstruowane w taki sposób, by w jak największym stopniu uniknąć kontaktu z wodą. Jeśli nie jest to możliwe, należy zapewnić możliwość szybkiego schnięcia drewna. Należy również unikać zastoin wodnych na konstrukcjach drewnianych. Działania o charakterze konstrukcyjnej ochrony drewna to na przykład wystarczająco duże występy dachowe, unikanie bezpośredniego kontaktu z gruntem (należy wziąć pod uwagę wodę rozpryskową!), nachylone powierzchnie, zaokrąglone krawędzie i pokrycie powierzchni poziomych.
Aby zapewnić jeszcze wyższy poziom ochrony, drewno może być, na Państwa życzenie, pokryte impregnowane urzędowo zatwierdzonym środkiem do konserwacji drewna (np. Remmers Holzschutz-Grund).

Przebieg procesu niszczenia drewna przez wilgoć, siniznę i zgniliznę

Promieniowanie UV Słońce wywiera wpływ na powierzchnię drewna nie tylko poprzez zawartą w jego promieniach energię cieplną, lecz także poprzez zajmujący drugi skraj widma ultrafiolet, który wnika w głąb struktury drewna. W połączeniu z opadami promieniowanie jest w stanie w ciągu kilku tygodni lub miesięcy zmienić kolor niezabezpieczonego drewna: stanie się ono srebrnoszare, a na powierzchni pojawią się stojące pionowo drobne włókna.
HK-Lasur działa glonobójczo i zapobiega przedwczesnemu zazielenieniu. Sinizna zaliczana jest do grzybów przebarwiających drewno. Swoją obecność manifestuje poprzez czarno-niebieskawe zabarwienie. Sinizna jako taka nie niszczy drewna, lecz tylko zmienia niekorzystnie jego wygląd. Stanowi jednak rodzaj “konia trojańskiego”, ponieważ perforuje ściany komórek drewna, zwiększając jego kapilarność i tym samym przygotowując drogę niszczącej je zgniliźnie.
W przypadku okien i drzwi szczególnie ważna jest tzw. dokładność wymiarowa komponentów. Dlatego też stosuje się tu lazury powłokotwórcze: Powłoka zapobiega wnikaniu wilgoci, dzięki czemu element nie traci kształtu w wyniku pęcznienia i kurczenia się, a co nie pozwalałoby już np. prawidłowo otworzyć i zamknąć drzwi lub okna.
W przypadku elementów niestabilnych wymiarowo, takich jak deskowania i ogrodzenia, nigdy da się całkowicie wykluczyć penetracji wilgoci, np. w miejscach cięć poprzecznych lub z przez rysy. Preferowane są tu tzw. lazury cienkowarstwowe , dzięki czemu drewno może oddychać, a wilgoć może ponownie opuścić drewno. Zgnilizna to najgroźniejszy rodzaj grzybów niszczących drewno, niszczy bowiem jego strukturę. Drewno traci stabilność i murszeje.

Wskazówki wykonawcze

Narzędzia:

Przygotowania:

Sposób stosowania: