Silikonowa farba fasadowa weber FZ391 10 kg

Producent: WEBER
SKU: 1003911000

Kolor do wyboru z palety kolorów WEBER. Cena dla koloru bez dopłat

weber FZ391 jest barwionym produktem, dostarczanym w wiadrach, gotowym do użycia. Produkt oparty jest o środek wiążący na bazie żywic silikonowych. Użyte w farbie surowce gwarantują gotowej powłoce malarskiej wysoką trwałość oraz długotrwałą ochronę przed zabrudzeniami. Farba posiada powłokowe zabezpieczenie przeciwko porastaniu algami i grzybami.

WŁAŚCIWOŚCI

 • samoczyszcząca
 • paroprzepuszczalna
 • odporna na porastanie alg i grzybów
 • odporna na działanie agresywnego środowiska atmosferycznego
 • hydrofobowa
 • dostępna w kolorach według palety Navigator (bez Kryształ)

 

Produkt barwiony na zamówienie według palety kolorów Weber – nie podlega zwrotowi. Skontaktuj się w celu ustalenia kolorystyki i warunków dostawy. Podana cena dotyczy kolorów podstawowych – grupa 0 (bez dopłat).

Ochrona i barwne wykończenie systemów ociepleń oraz systemów renowacyjnych:

 • szczególnie narażonych na zabrudzenia,
 • których kolorystyka oparta jest o jasne, pastelowe kolory.

Farba elewacyjna może być stosowana w systemach ociepleń Weber opartych o następujące materiały izolacyjne:

 • styropian
 • polistyren ekstrudowany
 • wełna mineralna
 • piana rezolowa

DANE TECHNICZNE

Czas wysychania powłoki w temperaturze (20 ± 2) ºC i wilgotności względnej powietrza (55 ± 5) %: • pierwsza warstwa 4-6 godzin
• druga warstwa 12 godzin
Przydatność do malowania w obniżonej temperaturze przydatna
Termin przydatności do użycia 12 miesiące
Kolorystyka 202 kolory wg kolornika weber COLOR NAVIGATOR
Systemy weber.therm WS,
weber.therm WINTER,
weber.therm WM,
weber.therm WX,
weber.therm LAMBDA,
weber.therm RENO S

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: TYNKI I FARBY

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, wolne od zanieczyszczeń zmniejszających przyczepność takich jak kurz, mleczko cementowe, powłoki starych farb elewacyjnych, tłuszcz, itp. Podłoże powinno być zabezpieczone przed możliwością podciągania kapilarnego wody lub zawilgocenia z innych przyczyn. Malowane powierzchnie powinny mieć tą sama fakturę, nie mogą być popękane. Zaleca się, aby wszystkie komponenty systemów, których wykończenie stanowić będzie farba elewacyjna weber FZ391 były produktami wskazanymi w odpowiednich aprobatach technicznych Weber. Przygotowane podłoże powinno zostać odebrane a odbiór potwierdzony wpisem w dziennik budowy.
Uwaga!
W celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia wykwitów wapiennych, nowe tynki mineralne należy zagruntować płynem gruntującym weber PG212

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Silikonowa farba elewacyjna weber FZ391 jest dostarczana w postaci gotowej do użycia, należy ją tylko dokładnie wymieszać używając mieszadła elektrycznego. W przypadku malowania dużych powierzchni, zaleca się wymieszać w większym pojemniku zawartość kilku wiader. Do malowania wstępnego (pierwsza warstwa) zaleca się rozcieńczenie farby poprzez dodanie 5-10% czystej wody na wiadro 30 kg.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

Farbę weber FZ391 nakładać na suchą powierzchnię cienką warstwą. W zależności od rodzaju powierzchni, farbę nakładać wałkiem, pędzlem bądź przy pomocy agregatu natryskowego. Aby uniknąć różnic barw, prace na wyodrębnionej powierzchni prowadzić w sposób ciągły – bez przerw, stosując farbę z tej samej daty produkcji.
Pierwszą warstwą farby zaleca się rozcieńczyć poprzez dodanie około 5 – 10% wody. Drugą warstwę farby nakładać w kierunku prostopadłym w stosunku do pierwszej warstwy (technika krzyżowa). Pomiędzy dwoma aplikacjami zachować odstęp 4 – 6 godzin. Całkowity czas wyschnięcia farby wynosi około 12 godzin i zależy od warunków cieplnowilgotnościowych.
Kolor całkowicie wyschniętej farby może różnić się od koloru z wzornika referencyjnego w stopniu zależnym od: faktury malowanego tynku, grubości i ilości nałożonych warstw oraz warunków atmosferycznych podczas wykonywania prac.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

W trakcie nakładania i schnięcia farby temperatura otoczenia i podłoża nie może być niższa niż +5°C ani wyższa niż +25°C. Pomalowaną powierzchnię należy chronić przed bezpośrednim działaniem opadów atmosferycznych, aż do pełnego wyschnięcia farby. W trakcie prowadzenia prac malarskich należy unikać wietrznej pogody, a także bezpośredniego działania promieni słonecznych na ścianę. Czas całkowitego schnięcia farby w warunkach wysokiej wilgotności względnej powietrza i niskiej temperatury może się wydłużyć.

ZUŻYCIE

Średnie zużycie farby elewacyjnej na równym podłożu:
• 0,25 kg/m2 – jedna warstwa
• 0,40 kg/m2 – dwie warstwy

OPAKOWANIA

wiadro 10 kg, paleta 330 kg
wiadro 25 kg, paleta 400 kg

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Farbę przewozić i przechowywać w oryginalnych, nieuszkodzo¬nych opakowaniach. Farba elewacyjna weber FZ391 zachowuje swoje właściwości do 12 miesięcy od daty produkcji. Otwartą farbę weber FZ391 należy zużyć w ciągu jednego miesiąca . Składować w suchym, przewiewnym miejscu. Chronić przed wysokimi temperaturami i mrozem.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Przed użyciem podjąć działania zapobiegające ochlapaniu farbą. Chronić oczy oraz skórę. W przypadku zanieczyszczenia oczu ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. W przypadku dostania się do dróg oddechowych: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. Skórę umyć dużą ilością wody z mydłem. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.