Modelarski drobnoziarnisty tynk silikonowy weber.pas modelino D 25 kg

Producent: WEBER
SKU: 101412250099

Modelarski drobnoziarnisty tynk silikonowy do wykonywania imitacji deski
n
nMasa tynkarska o bardzo drobnym uziarnieniu, w formie pasty, gotowa do użycia. Powierzchnię można wykańczać na wiele sposobów w zależności od użytych narzędzi.

WŁAŚCIWOŚCI

  • odporny na porastanie alg
  • w naturalnym kolorze surowego drewna
  • łatwość kształtowania faktury deski
  • rysunek słojów drewna wykonany specjalnym przyrządem lub przy pomocy szablonów do odciskania
  • wykończenie bejcą akrylową weber.ton lazur

 

  • Barwne wykończenie ścian betonowych i cokołów
  • Wykończenie systemów ociepleń weber.therm mających imitować elewację z drewna
  • Warstwa wykończeniowa w systemach ociepleniowych weber.therm narażonych na ryzyko uderzeń mechanicznych

Nie zaleca się stosowania tynku:

  • w systemach ociepleń opartych o wełnę mineralną
  • na niezabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi powierzchniach poziomych lub nachylonych do poziomu

 

DANE TECHNICZNE

Gęstość objętościowa: 1,6 +/-10% g/cm3
Opór dyfuzyjny względny (m): < 2
Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C
Minimalna grubość nakładanej warstwy: 1,5 mm
Czas otwartego schnięcia: około 20 minut
Zużycie wyprawy tynkarskiej na równym podłożu
(w zależności od sposobu aplikacji):
2,0 – 2,5 kg/m2
Odporność na uderzenie: > 3 J
Przyczepność międzywarstwowa: > 0,1 MPa
Termin przydatności: 12 miesięcy od daty produkcj
Rozwiązania weber.therm: weber.therm DECOR
Dokument odniesienia: AT-15-8629/2011 + aneks nr 1

 

 

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, wolne od zanieczyszczeń zmniejszających przyczepność. Powierzchnia powinna być równa i gładka. Podłoże zagruntować płynem weber.prim compact. W systemie ociepleniowym weber.therm DECOR podłoże pod masę tynkarską weber.pas modelino stanowi warstwa zbrojona wykonana z zaprawy klejowo – szpachlowej weber KS125 oraz siatki zbrojącej weber PH913 zagruntowana płynem gruntującym weber PG225. Warstwa zbrojona powinna dobrze związać i wyschnąć (ok. 3 dni). Jej grubość nie powinna być mniejsza niż 3 mm. Optymalna grubość warstwy zbrojonej to 3 mm – 5 mm. Ewentualne nierówności, ślady po pacy powinny zostać wygładzone papierem ściernym. Całą powierzchnię obficie przemalować barwionym płynem gruntującym imitującym fugę weber PG225 przynajmniej 24 godziny przed nakładaniem masy tynkarskiej. Gruntowanie zalecamy wykonywać za pomocą pędzla. Po pełnym wyschnięciu płynu gruntującego, na całą, przewidziana do tynkowania powierzchnię, przykleić szablony z rysunkiem cegły weber PH951 wykonane z impregnowanego kartonu.
Inne podłoża
W przypadku innych podłoży, nieopisanych w tej karcie technicznej, prosimy o zasięgnięcie informacji w Dziale Doradztwa Technicznego Weber.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Dekoracyjna masa tynkarska weber.pas modelino D jest dostarczana w postaci gotowej do użycia, należy ją tylko dokładnie wymieszać używając mieszadła elektrycznego. W przypadku, gdy konsystencja tynku jest zbyt gęsta (dłuższe przechowywanie, wysokie temperatury, itp.) produkt można rozcieńczyć niewielką ilością czystej wody – zazwyczaj nie więcej niż 165 ml na wiadro 25 kg.

APLIKACJA

Tynk przemieszać mieszadłem elektrycznym wolnoobrotowym. Imitacja deski fasadowej: tynk nakłada się w dwóch warstwach, pierwsza warstwa pacą ze stali nierdzewnej na grubość ok. 1,0 mm, na gładko. Po wstępnym związaniu (4-6 godzin) przeszlifować ślady po pacy. Nałożyć drugą warstwę na grubość ok. 1,0 mm – nakładać na powierzchnię, którą można obrobić przez ok. 15-20 minut. W świeżym tynku wykonać rysunek słojów specjalnym narzędziem, przesuwając je po powierzchni, jednocześnie zmieniając położenie stempla góra – dół.
Po wstępnym związaniu ostrym narzędziem (np. wkrętak płaski) wykonać od przykładnicy rysunek fug między deskami. Po całkowitym związaniu tynku (ok. 12 godzin) przeszlifować powierzchnię ujednolicając rysunek słojów i usuwając większe „zadziory”. Tak przygotowaną powierzchnię przemalować bejcą akrylową weber.ton lazur jednokrotnie lub dwukrotnie, z przecierką gąbką lub bez, w zależności od oczekiwanego efektu końcowego.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

Prace tynkarskie należy wykonywać w temperaturze powietrza i podłoża pomiędzy +5° a +25°C przy względnej wilgotności powietrza poniżej 80%. Podczas nakładania oraz wiązania ułożonego tynku należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i chronić elewację przed bezpośrednim wpływem opadów atmosferycznych oraz silnym wiatrem – takie warunki przyśpieszają wiązanie tynku, skracając znacznie czas otwarty nałożonej wyprawy i uniemożliwiając właściwe zatarcie. Wykonywaną wyprawę należy chronić przed bezpośrednim działaniem opadów atmosferycznych, aż do pełnego związania tynku. Wskazane jest stosowanie siatek oraz plandek ochronnych.
Uwaga
Czas całkowitego wiązania ułożonej wyprawy w warunkach wysokiej wilgotności względnej powietrza i niskiej temperatury może się wydłużyć do kilku dni.

ZUŻYCIE

Zużycie wyprawy tynkarskiej na równym podłożu (w zależności od sposobu aplikacji): 2,0 – 2,8 kg/m²

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Masę przewozić i przechowywać w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach. Masa tynkarska weber.pas modelino D zachowuje swoje właściwości do 12 miesięcy od daty produkcji. Składować w suchym, przewiewnym miejscu. Chronić przed wysokimi temperaturami i mrozem.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Chronić oczy oraz skórę. W przypadku zanieczyszczenia oczu, natychmiast przemyć czystą wodą i zasięgnąć porady lekarza. Skórę umyć dużą ilością wody z mydłem. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

UWAGA

Zaleca się tynkować daną powierzchnię masą pochodzącą z tej samej serii (daty) produkcji, w takich samych warunkach i w ten sam sposób. W przypadku, gdy nie jest to możliwe zaleca się mieszanie kilku wiader z różnych partii w większym pojemniku i systematyczne uzupełnianie ubywającej masy. Z uwagi na drobne uziarnienie tynku wymagane jest szczególnie staranne przygotowanie podłoża. Wszelkie nierówności mogą powodować trudności w przyklejaniu szablonów i w prawidłowym nakładaniu tynku. zczegóły dotyczące prac związanych z montażem systemu ociepleniowego szczegółowo opisane są w instrukcjach ITB nr 418/2007 oraz 447/2009. Niniejszy opis określa ogólny zakres stosowania wyrobu, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Prace należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, ale nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby lub skontaktować się z Doradcami Technicznymi Weber. Szczegółowa instrukcja użycia, Karta Techniczna, Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych znajdują się na www.pl.weber