Grzybobójcza farba do zawilgoconych wnętrz budynków Silanit W biały 10 kg

Producent: PIGMENT
SKU: 950135100099

SILANIT W wodorozcieńczalna farba przeznaczona do malowania tynków cementowych, cementowo-wapiennych, renowacyjnych jak również cegły i betonu

WŁAŚCIWOŚCI

  • Posiada Atest Higieniczny PZH
  • Zdolność do utwardzania się pod wpływem wilgoci
  • Nie utrudnia procesu dojrzewania zapraw

Wodorozcieńczalna farba Silanit W przeznaczona jest do malowania tynków cementowych, cementowo-wapiennych, renowacyjnych, cegły i betonu. Podstawowym obszarem zastosowań farby to zawilgocone pomieszczenia, ale może być stosowana również na fasadach budynków pokrytych tynkami mineralnymi. Z powodu zdolności do utwardzania się pod wpływem wilgoci, z doskonałym skutkiem może być używana do odnawiania niedokładnie osuszonych budynków. Po wyschnięciu daje bardzo dobrze kryjącą, matową powłokę o wysokiej trwałości na czynniki atmosferyczne, wytrzymującą mycie wodą pod ciśnieniem. Silanit W nie utrudnia procesu dojrzewania zapraw, dlatego może być użyty już po 24 godzinach od nałożenia tynku mineralnego.

Właściwości grzybobójcze. Ze względu na odpowiednio dobrany skład, umożliwia zabezpieczanie przed grzybami nowych pomieszczeń, np. w mleczarniach, browarach, gorzelniach, magazynach, jak też odnawianie wilgotnych, zagrzybionych murów starych budowli, także o charakterze zabytkowym.

 

DANE TECHNICZNE

czas przydatności do stosowania po rozrobieniu z wodą: do 8 godzin
czas schnięcia: ok. 2 godz., pełne utwardzenie po 48 godz.
wydajność: 6-8 m2/l rozrobionej farby
opor dyfuzyjny (dyfuzyjnie równoważna grubość warstwy powietrza): Sd < 0,1 m
dostępne kolory: biały

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: FARBY SPECJALNE

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Powierzchnię przeznaczoną do odnowienia należy dokładnie odpylić, oczyścić, odtłuścić. Farby wapienne, emulsyjne i olejne usunąć z powierzchni ściany. Ubytki i spękania uzupełnić zaprawą cementową. Wystające nie dające się usunąć stalowe elementy pokryć farbą antykorozyjną nie zawierającą pyłu cynkowego.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Zawartość opakowania wsypać powoli do odmierzonej ilości wody, intensywnie mieszając mieszadłem mechanicznym (np. mieszadłem osadzonym na wiertarce) do uzyskania jednorodnej farby. Zalecana proporcja: 3 kg suchej farby na 2 litry wody.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

Przed malowaniem farbą Silanit W należy tynk zwilżyć, spryskując równomiernie powierzchnię wodą i odczekać kilka minut na jej wchłonięcie. W większości przypadków nie jest konieczne gruntowanie podłoża.

Po rozrobieniu farba musi być zużyta w ciągu 6-8 godzin. Najlepsze warunki do utwardzania występują przy pochmurnej pogodzie i wysokiej wilgotności powietrza. Świeżo nałożoną powłokę farby chronić przed deszczem, intensywnym nasłonecznieniem i wiatrem. Po dłuższej przerwie w pracy (2-3 godz.) farba może zgęstnieć, wtedy wystarczy intensywnie zamieszać. Farba powróci do pierwotnej konsystencji bez potrzeby rozcieńczania. Narzędzia należy myć zaraz po zakończeniu pracy. W wyjątkowych przypadkach, gdy farba nadal brudzi po 2 dniach schnięcia, można przyspieszyć jej utwardzanie przez równomierne spryskanie ściany wodą.
Zalecana ilość warstw: 1, w wyjątkowych przypadkach – 2

W optymalnych warunkach utwardzania tynku malować po 24 godz., w mniej sprzyjających po 48 godz. od nałożenia świeżego tynku mineralnego, malować wałkiem lub pędzlem.
Nie używać narzędzi i naczyń zardzewiałych, aluminiowych i ocynkowanych. Nie gruntować preparatami polimerowymi (emulsyjnymi), np. akrylowymi. Nie stosować na farby i tynki polimerowe emulsyjne (np. akrylowe). Nie malować w czasie silnego nasłonecznienia i wiatru.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

Stosować w temperaturze nie niższej niż +5°C i nie wyższej niż +30°C.
Mycie narzędzi i rozcieńczanie -woda wodociągowa.

ZUŻYCIE

125 ml – 167 ml rozrobionej farby na 1m2

OPAKOWANIA

Wiadra plastikowe 10 kg

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

12 miesięcy od daty produkcji, w oryginalnym nieuszkodzonym opakowaniu.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Stosować zwykłe środki ostrożności, takie jak przy pracy z cementem, wapnem lub szkłem wodnym. Chronić oczy i powierzchnię skory przed bezpośrednim kontaktem z farbą.