Epoksydowy grunt wodorozcieńczalny Epimal G20 2 L

Producent: PIGMENT
SKU: 950146020099

Epimal G20 dwuskładnikowy wodorozcieńczalny preparat do gruntowania. Preparat przeznaczony do pokrywania powierzchni budowlanych wewnątrz pomieszczeń, a także narażonych na niszczące działanie czynników atmosferycznych na zewnątrz

WŁAŚCIWOŚCI

  • Posiada Atest PZH dopuszczający powłoki do pośredniego kontaktu z żywnością
  • Daje po wyschnięciu przezroczystą warstwę
  • Może być stosowany na różnorodne materiały budowlane
  • Powoduje podwyższenie przyczepności, ujednolicenie chłonności i spójności podłoża

Epimal G20 jest dwuskładnikowym wodorozcieńczalnym preparatem do gruntowania, przeznaczonym do pokrywania powierzchni budowlanych wewnątrz pomieszczeń, jak równie narażonych na niszczące działanie czynników atmosferycznych na zewnątrz. Zalecany jest do stosowania pod wysokiej jakości farby epoksydowe wodorozcieńczalne. Daje po wyschnięciu przezroczystą warstwę. Może być stosowany na różnorodne materiały budowlane, jak: tynk, beton, cegły, gips, drewno i materiały drewnopochodne, płyty kartonowo-gipsowe. Prawidłowo zastosowany powoduje podwyższenie przyczepności, ujednolicenie chłonności i spójności podłoża. Szczególnie zalecany jest do gruntowania elementów betonowych, np. posadzki, powierzchnie konstrukcji betonowych (np. ogrodzenia, tarasy, filary, przęsła). Wyrób posiada Atest PZH dopuszczający powłoki do pośredniego kontaktu z Żywnością. Zawiera wodną dyspersję Żywicy epoksydowej oraz środki modyfikujące. Jako utwardzacz stosowany jest wodny roztwór adduktu epoksy-poliaminowego.

 

DANE TECHNICZNE

zalecana proporcja: 1,8 litra gruntu i 0,2 litra utwardzacza
temperatura stosowania: +15÷35 oC (wilgotność względna powietrza poniżej 75%)
czas przydatności do stosowania po zmieszaniu z utwardzaczem: ok. 2 godz.
wydajność: 10-12 m2/l
gęstość: ok. 1,0 g/cm3

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: WODNE FARBY EPOKSYDOWEGRUNTY PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być nośne, czyste, pozbawione tłustych plam i pyłu. Powierzchnię przeznaczoną do odnowienia należy dokładnie odpylić i odtłuścić (szczególnie ślady olejów i smarów), oczyścić z mchu i porostów. Stare łuszczące się i spękane powłoki farb należy bezwzględnie usunąć. Świeży tynk cementowo-wapienny i powierzchnie betonowe można malować nie wcześniej niż 4 tygodnie po nałożeniu. Ubytki i spękania uzupełnić: wewnątrz pomieszczeń – szpachlówką akrylową lub gipsem, na zewnątrz i przy naprawie posadzek – zaprawą cementową.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Epimal G20 jest gruntem gotowym do użycia, jednak w razie potrzeby można rozcieńczać wodą wodociągową. Nie wolno mieszać z gruntami akrylowymi.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

Malowana powierzchnia może być lekko wilgotna, ale nie powinna być mokra. Po dodaniu utwardzacza do gruntu mieszać całość przez 2 minuty. Grunt po wymieszaniu z utwardzaczem powinien zostać zużyty w ciągu 2 godzin. Przed stosowaniem grunt dokładnie wymieszać z utwardzaczem. Nie zmieniać zalecanych proporcji grunt – utwardzacz. Może to spowodować znaczne obniżenie twardości powłoki.
Nie malować na zewnątrz podczas silnego nasłonecznienia i deszczu. Nie malować powierzchni mokrych i nagrzanych, np. w wyniku silnego nasłonecznienia. Powierzchnia musi być dokładnie oczyszczona. Szczególną uwagę należy zwrócić na odtłuszczenie.
Do czasu całkowitego wyschnięcia chronić świeżą powłokę farby przed opadami. Niestosowanie się do niniejszych zaleceń może powodować łuszczenie się farby oraz utratę uprawnień gwarancyjnych.
Przed oddaniem do eksploatacji pomieszczenia wietrzyć do zaniku zapachu.

Nakładanie następnej warstwy gruntu: po 1 godz. od poprzedniej, nakładanie farby nawierzchniowej: po ok. 2 godz. Ruch pieszy: po 24 godz., pełne utwardzenie: po 7 dniach. Czas przydatności do stosowania po zmieszaniu z utwardzaczem ok. 2 godz., zalecana ilość warstw: 1-2.

Mycie urządzeń i rozcieńczanie -wodą wodociągową.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

Stosować w temp. +15÷35°C i wilgotności względnej powietrza poniżej 75%

ZUŻYCIE

0,1 – 0,08 L/m2

OPAKOWANIA

Kanister z tworzywa: grunt 1,8 litrów, utwardzacz 0,2 litra.

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

12 miesięcy od daty produkcji (w oryginalnym nieuszkodzonym opakowaniu). Chronić przed zamarznięciem.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Stosować zwykłe środki ostrożności jak przy pracy z innymi wodnymi wyrobami lakierniczymi. Chronić oczy i powierzchnię skory przed bezpośrednim kontaktem z wyrobem. W przypadku zanieczyszczenia zmyć skórę wodą i mydłem, zabrudzoną odzież zmienić. Oczy natychmiast przepłukać dużą ilością bieżącej wody, przez co najmniej 20 minut. W przypadku podrażnienia udać się do lekarza.