Olej do tarasów i mebli ogrodowych Pflege-Öl kasztan

Producent: REMMERS
SKU: Brak danych

Olej pielęgnacyjny do drewnianych tarasów, a także mebli ogrodowych, z dodatkiem rozpuszczalnika.

WŁAŚCIWOŚCI

 • Działa hydrofobizująco
 • Powłoka odporna na wpływ czynników atmosferycznych, reguluje wilgotność drewna
 • Chroni drewno przed wyschnięciem
 • Warianty pigmentowane chronią drewno przed szarzeniem
 • Intensywne kolory
 • Łatwa obróbka
 • Ewentualne poprawki nie wymagają uprzedniego szlifowania powłoki

61,18 317,80 

750ml
2,5L
5L
 • Do drewna stosowanego w pomieszczeniach i na otwartej przestrzeni
 • Do elementów budowlanych nie zachowujących wymiaru i zachowujących wymiar w ograniczonym zakresie
 • Do drewnianych mebli ogrodowych i tarasów
 • Do drewna tekowego, bangkirai, massaranduby, iroko, dębu, modrzewia i daglezji
 • Do drewna termizowanego
 • Do konglomeratów drewniano-polimerowych, bambusa, resysty polecamy nasz “olej do desek kompozytowych”

DANE TECHNICZNE

Spoiwo olej lniany
Gęstość (20 °C) 0,85 g/cm³
Lepkość (czas wypływu) w s w kubku DIN 4 > 17 s w temp. 20 °C
Zapach charakterystyczny
Stopień połysku mat

Wskazane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie należy ich uznawać za wiążącą specyfikację wyrobu.

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: OCHRONA I PIELĘGNACJA DREWNA OGRODOWEGO

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Wymagania wobec podłoża
Drewniane elementy budowlane stabilne wymiarowo w ograniczonym zakresie i niestabilne wymiarowo. Maksymalna dopuszczalna wilgotność wynosi 18%.

Aby uniknąć wydłużenia się procesu schnięcia w przypadku drewna bogatego w garbniki, przed pierwszą aplikacją drewno powinno być przez kilka tygodni poddane wietrzeniu lub zostać umyte środkiem Zmywacz do drewna“. Brud, tłuszcz oraz stare powłoki należy całkowicie usunąć za pomocą środka Zmywacz do drewna. Zszarzałe powierzchnie drewna należy oczyścić za pomocą środka Odszarzacz do drewna. Glony należy usunąć środkiem Glonosan. Drewno stosowane na otwartej przestrzeni, wymagające ochrony przed sinizną i zgnilizną, należy uprzednio zaimpregnować produktem Impregnat gruntujący do drewna.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Materiał gotowy do stosowania. Materiał starannie rozmieszać.
Malować pędzlem.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

W miarę możliwości podczas pierwszej aplikacji deski tarasowe należy pomalować ze wszystkich stron. Materiał nakładać za pomocą pędzla do lazur, ławkowca lub ścierek bawełnianych, zgodnie z układem włókien drewna.
Po upływie 30 minut niewchłonięty materiał zdjąć za pomocą suchego pędzla lub ścierki. Po wyschnięciu (około 12 godzin) nanieść drugą warstwę.
Naruszone opakowanie należy starannie zamykać, a zawartość zużyć w możliwie krótkim czasie.

Poprzez wykonanie powierzchni próbnych należy sprawdzić tolerancję materiału z podłożem oraz przyczepność. W przypadku gatunków drewna o dużej zawartości rozpuszczalnych w wodzie garbników, jak np. dąb, czerwony cedr, afcelia, redwood itp. opady mogą spowodować ich wymywanie. Może to skutkować powstaniem przebarwień na jasnym murze lub tynku. Wersja bezbarwna nie chroni przed promieniowaniem UV (a więc przed szarzeniem drewna), dlatego nie nadaje się do stosowania na powierzchniach narażonych na bezpośrednie zwietrzenie. Jeśli bezbarwna powłoka pożądana jest na elementach stosowanych na otwartej przestrzeni, to należy ją wielokrotnie nakładać i regularnie pielęgnować. W strefie bezpośredniego zwietrzenia niezbędne jest odświeżanie powłoki co najmniej raz w roku.
Kolory są dopasowane do danego gatunku drewna, można je jednak bez problemu zastępować na innych gatunkach. Kolor będzie się wówczas oczywiście różnił od zawartego we wzornikach.
Niebezpieczeństwo samozapłonu
Nie należy stosować na stanowiskach, na których aplikuje się lakiery lub bejce zawierające nitrocelulozę, zanieczyszczone tekstylia (np. ścierki do czyszczenia, odzież roboczą) zbierać do ognioodpornych pojemników i w nich usuwać.

Schnięcie
Pyłosuchość powłoka osiąga po upływie ok. 4 godz. Do nakładania następnych powłok nadaje się po ok. 12 godz.
Wartości sprawdzone w praktyce w temp.20 °C i przy wilgotności względnej powietrza (wwp) = 65 %.
Niskie temperatury, słaba wentylacja i wysoka wilgotność powietrza powodują wydłużenie procesu schnięcia.

W przypadku modrzewia struganego, i drewna iglastego o wysokiej zawartości żywicy, przyczepność i odporność na warunki atmosferyczne powłoki może zostać zmniejszona, szczególnie w przypadku poziomych słojów, sęków i bogatego w żywicę drewna późnego. w takim przypadku należy się spodziewać krótszych odstępów czasowych między konserwacjami i renowacjami. można temu zaradzić jedynie poprzez wstępne zwietrzenie lub bardzo gruby szlif (p80). w przypadku tych rodzajów drewna (w wersji po przetarciu), należy spodziewać się znacznie dłuższych okresów między konserwacjami i renowacjami.
Na powierzchniach tarasów w pobliżu basenów, zwiększone narażenie na działanie chloru, środków czyszczących i intensywnej wilgoci może prowadzić do zmniejszenia przyczepności i starzenia się powłoki. Należy się spodziewać skrócenia terminów niezbędnych konserwacji i renowacji.

Narzędzia / czyszczenie
pędzle do lazur, ławkowce, ścierki bawełniane
Narzędzia natychmiast po użyciu należy umyć produktem Środek do mycia pędzli, rozcieńczalnik.
Brudną ciecz usunąć zgodnie z przepisami.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +30 °C.

ZUŻYCIE

Zależnie od nasiąkliwości drewna 60 – 80 ml/m² na jedną warstwę.

OPAKOWANIA

pojemnik blaszany 5 L

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

W oryginalnym opakowaniu, w chłodnym i suchym miejscu zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej 5 lat.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

Środki ochrony drewna wymagają zachowania zasad bezpieczeństwa. Przed ich użyciem należy zawsze przeczytać etykietę produktu i informacje na jego temat!