Barwna żywica epoksydowa webertec EP 400 AQ RAL 7040 15 kg

Producent: WEBER
SKU: 103511001599

webertec EP 400 AQ jest dwukomponentową, barwną, dyspersyjną żywicą epoksydową do wykonywania powłok

WŁAŚCIWOŚCI

  • Paroprzepuszczalny
  • Dobre właściwości kryjące
  • Możliwość rozcieńczania wodą do warstw gruntujących
  • Wysoka przyczepność do podłoża
  • Możliwość zasypu piaskiem naturalnym lub płatkami
  • Na powierzchnie poziome i pionowe
  • Bardzo dobre właściwości mechaniczne

740,85  602,32  netto

8 w magazynie

webertec EP 400 AQ przeznaczony jest do wykonywania warstw malowanych w systemach parkingowych, zwłaszcza na płytach dennych parkingów podziemnych, gdzie wymagana jest paroprzepuszczalność powłok. Jest stosowany w obiektach poddawanych obciążeniom ruchem pieszym oraz średnim ruchem transportowym.

DANE TECHNICZNE

Baza Żywica epoksydowa
Barwa Kolor zbliżony do RAL 7040 inne kolory na zapytanie
Gęstość 1,25-1,45 g/cm³
Przyczepność > 2,0 N/mm²
Odporność na uderzenia IR4
Odporność na ścieranie BCA AR1
Absorpcja kapilarna i przepuszczalność wody w > 0,1 kg/m2*h0,5
Proporcje mieszania wagowo. Komp A : Komp B 100 : 20
Temperatura stosowania od +10ºC do +25ºC

Ten produkt znajduję się w kategorii: Barwne powłoki żywiczne

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Zgodnie z opisem rozwiązań posadzek i powłok żywicznych webertec Top AQ.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Materiały przeznaczone do użycia powinny mieć temperaturę min. 15°C. webertec EP 400 AQ color dostarczany jest w opakowaniach składających się z komponentu A (utwardzacz) i komponentu B (żywica).
Składniki należy mieszać ze sobą w podanych proporcjach wagowych. Dokładnie wymieszać komponent A. Po wlaniu komponentu B do komponentu A całość mieszać wiertarką wolnoobrotową (do 300 obr./min) z mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej mieszaniny. Należy zwrócić szczególną uwagę na dokładne wymieszanie żywicy pozostającej przy ściankach lub na dnie naczynia. Z tego względu zaleca się przelać mieszaninę do czystego naczynia i ponownie wymieszać. Czas mieszania nie powinien być krótszy niż 3-4 minuty i powinien doprowadzić do jednorodnej mieszaniny. Do gruntowania można użyć wyrobu rozcieńczonego wodą (do 20% wagowo A+B). Wodę należy dodawać dopiero po wymieszaniu komponentów A i B ze sobą w temp. +10°C – 20-25 min.
Po zmieszaniu komponentów A i B proces utwardzania rozpoczął się nieodwracalnie. Należy zawsze przygotowywać porcję, którą można równomiernie zaaplikować w podanym poniżej czasie:

  • w temp. +10°C – 60-80 min.
  • w temp. +20°C – 40-50 min.
  • w temp. +25°C – 30-45 min.

Utwardzanie
Szybkość utwardzania i możliwości obciążania zależy od temperatury. W tabeli poniżej podane są orientacyjne czasy utwardzania.

Temperatura Dalsza
obróbka po
Lekkie
obciążenia
Pełne
obciążenia
+10°C ok. 48 godz. ok. 5 dni ok. 10 dni
+20°C ok. 24 godz. ok. 4 dni ok. 7 dni
+25°C ok. 16 godz. ok. 3 dni ok. 5 dni

 

APLIKACJA

Temperatura podłoża powinna wynosić od +10°C do +25°C. Jednocześnie temperatura podłoża musi być, co najmniej o 3°C wyższa od punktu rosy. Minimalna temperatura powietrza w pomieszczeniu powinna wynosić +15°C. Wilgotność podłoża nie powinna przekraczać 4% wagowo. Wilgotność powietrza nie powinna przekraczać 60%. W przypadku oddziaływania wody na nie do końca związaną powłokę na powierzchni mogą utworzyć się smugi. W trakcie utwardzania w krytycznych warunkach (niskie temperatury, duża wilgotność powietrza) może wystąpić białawe zmętnienie, które nie wpływa na parametry techniczne. Niezwiązaną powłokę chronić przed zawilgoceniem i oddziaływaniem agresywnych mediów.

Czyszczenie narzędzi
Narzędzia i ewentualne zanieczyszczenia czyścić na świeżo wodą, acetonem lub rozpuszczalnikiem ksylenowym. W przypadku utwardzenia, żywicę można usunąć tylko mechanicznie.

ZUŻYCIE

Gruntowanie webertec EP 400 AQ color + 10 – 20% wody: 0,2 – 0,25 kg/m²
Pierwsza powłoka malarska: 0,2 – 0,3 kg/m²
Druga powłoka malarska: 0,2 – 0,3 kg/m²

OPAKOWANIA

15 kg – zestaw dwóch puszek metalowej oraz plastikowej składający się z komponentu A i komponentu B

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Wyrób przechowywać do 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Składować i transportować w suchych warunkach, na paletach, w fabrycznie zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach. Nie dopuścić do przemrożenia. Nie nagrzewać powyżej +25°C.