Żywica epoksydowa z łącznikami stalowymi webertec EP 500 fix 1 kg

Producent: WEBER
SKU: 1035120001

webertec EP 500 fix jest dwukomponentową, bezrozpuszczalnikową żywicą epoksydową z dołączonymi w zestawie łącznikami stalowymi.

WŁAŚCIWOŚCI

 • 20 łączników falowych w zestawie
 • Nie zawiera rozpuszczalników
 • Całkowita odporność na krystalizację
 • Niska lepkość
 • Wysoka przyczepność do podłoża
 • Możliwość zasypu piaskiem
 • Dobra szybkość utwardzania w obniżonych temperaturach
 • Bardzo dobre właściwości mechaniczne

104,64  85,07  netto

3 w magazynie

webertec EP 500 fix jest przeznaczony do siłowego zamykania pęknięć w betonie lub jastrychach oraz wykonywania warstw gruntujących i zasadniczych do zasypu kruszywem na podłożach betonowych, jastrychach cementowych, anhydrytowych, płytkach ceramicznych itp.

DANE TECHNICZNE

Baza Żywica epoksydowa
Barwa Beżowa
Gęstość 1,45-1,85 g/cm³
Przyczepność > 1,5 N/mm2
Absorpcja kapilarna i przepuszczalność wody w > 0,1 kg/m2*h0,5
Odporność na uderzenie klasa I > 4Nm
Proporcje mieszania wagowo. Komp.A : Komp.B 100 : 15
Temperatura stosowania od +10ºC do +25ºC

Ten produkt znajduję się w kategorii:Uniwersalne materiały naprawcze

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Zgodnie z opisem rozwiązań posadzek i powłok żywicznych webertec Top EP lub webertec Top DECO lub webertec Top PU.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Materiały przeznaczone do użycia powinny mieć temperaturę min. 15°C. webertec EP 500 fix dostarczany jest w opakowaniach składających się z komponentu A (żywica) i komponentu B (utwardzacz). Składniki należy mieszać ze sobą w podanych proporcjach wagowych. Dokładnie wymieszać komponent A. Po wlaniu komponentu B do komponentu A całość mieszać wiertarką wolnoobrotową (do 300 obr./min) z mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej mieszaniny. Należy zwrócić szczególną uwagę na dokładne wymieszanie żywicy pozostającej przy ściankach lub na dnie naczynia. Z tego względu zaleca się przelać mieszaninę do czystego naczynia i ponownie wymieszać.
Czas mieszania nie powinien być krótszy niż 3-4 minuty i powinien doprowadzić do jednorodnej mieszaniny. W zależności od potrzeb, żywicę można dodatkowo wymieszać z suszonym piaskiem kwarcowym zgodnie z informacjami zawartymi w opisach systemów posadzek żywicznych webertec. Po zmieszaniu komponentów A i B proces utwardzania rozpoczął się nieodwracalnie. Należy zawsze przygotowywać porcję, którą można równomiernie za aplikować w podanym poniżej czasie:

 • w temp. +10°C – 35-40 min.
 • w temp. +20°C – 20-25 min.
 • w temp. +25°C – 10-15 min.

Utwardzanie
Szybkość utwardzania i możliwości obciążania zależy od temperatury. W tabeli poniżej podane są orientacyjne czasy utwardzania.

Temperatura Dalsza
obróbka po
Lekkie
obciążenia
Pełne
obciążenia
+10°C ok. 72 godz. ok. 6 dni ok. 10 dni
+20°C ok. 24 godz. ok. 4 dni ok. 7 dni
+25°C ok. 16 godz. ok. 3 dni ok. 5 dni

 

APLIKACJA

Warunki podczas stosowania i wiązania
Temperatura podłoża powinna wynosić od +10°C do +25°C. Jednocześnie temperatura podłoża musi być, co najmniej o 3°C wyższa od punktu rosy. Minimalna temperatura powietrza w pomieszczeniu powinna wynosić +15°C. Wilgotność podłoża nie powinna przekraczać 4% wagowo. Wilgotność powietrza nie powinna przekraczać 75%. W przypadku oddziaływania wody na nie do końca związaną powłokę na powierzchni mogą utworzyć się smugi. W trakcie utwardzania w krytycznych warunkach (niskie temperatury, duża wilgotność powietrza) może wystąpić białawe zmętnienie, które nie wpływa na parametry techniczne. Nałożenie warstwy żywicy na wilgotnym podłożu, szczególnie przy bezpośrednim oddziaływaniu promieni słonecznych na niezwiązaną powłokę, może skutkować powstawaniem pęcherzy osmotycznych. Niezwiązaną powłokę chronić przed zawilgoceniem i oddziaływaniem agresywnych mediów.

Czyszczenie narzędzi
Narzędzia i ewentualne zanieczyszczenia czyścić na świeżo acetonem lub rozpuszczalnikiem ksylenowym. W przypadku utwardzenia, żywicę można usunąć tylko mechanicznie.

OPAKOWANIA

1,0 kg – zestaw dwóch puszek metalowych składający się z komponentu A i komponentu B

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Wyrób przechowywać do 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Składować i transportować w suchych warunkach, na paletach, w fabrycznie zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach. Nie dopuścić do przemrożenia. Nie nagrzewać powyżej +25°C.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Niektóre składniki mas posadzkowych w stanie nieutwardzonym są szkodliwe dla zdrowia. U osób szczególnie wrażliwych mogą wywołać uczulenia. Podczas wykonywania prac należy zachować szczególne środki ostrożności. Pomieszczenia, w których przygotowuje się i wykonuje posadzki muszą być dobrze wentylowane.