Uniwersalny elastyczny klej i materiał uszczelniający Sikaflex-11FC Purform brązowy 300 ml

Producent: SIKA
SKU: 4000688972

Sikaflex-11 FC Purform  jednoskładnikowy, elastyczny klej i materiał uszczelniający wiążącym pod wpływem wilgoci

WŁAŚCIWOŚCI

 • Odkształcalność ±25 %
 • Łatwa aplikacja, nie spływa
 • Dobra przyczepność do wielu różnych podłoży
 • Dobra odporność mechaniczna i odporność na warunki atmosferycznych
 • do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

Sikaflex®-11 FC Purform® przeznaczony jest do klejenia wewnątrz i na zewnątrz różnych elementów do materiałów, takich jak:

 • beton
 • mury
 • sztuczny kamień
 • ceramika
 • drewno
 • metale
 • szkło

Materiał uszczelniający do uszczelniania szczelin, połączeń pionowych i poziomych.

 

DANE TECHNICZNE

Baza chemiczna Sika® Purform® poliuretan o zawartości monomerycznego diizocyjanianu poniżej 0,1% wagowo. Dlatego nie są wymagają szkolenia użytkowników materiału w zakresie bezpiecznego stosowania diizocyjanianów zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2020/1149.
Gęstość ~ 1,35 kg/dm3
Barwa Biała, szara, brązowa, jasnobrązowa, czarna, beżowa, czerwień ceramiczna, grafitowa
Twardość Shore’a A

~ 33 (po 28 dniach)

            Przyrost twardości w czasie (+23 °C / 50 % w.w.)
1 dzień – 60%
2 dni    – 85%
3 dni    – 100%
Wytrzymałość na rozciąganie ~ 1,8 MPa
Sieczny moduł sprężystości przy rozciąganiu ~ 0,60 MPa przy wydłużeniu 100% (+23 °C)
Wydłużenie przy zerwaniu ~ 800%
Zdolność przenoszenia przemieszczeń ± 25 %
Wytrzymałość zakładu na ścinanie ~1,0 MPa
Powrót elastyczny ~ 85%
Odporność na propagację rozdarcia ~ 8,0 N/mm
Odporność chemiczna Materiał jest odporny na działanie wielu substancji chemicznych. Aby uzyskać szczegółowe informacje prosimy o kontakt z przedstawicielem firmy Sika.
Temperatura użytkowania Minimum −40 °C ÷ Maksimum +80 °C

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: WYPEŁNIENIE DYLATACJI – KITY DYLATACYJNEAKCESORIA ELEWACYJNE

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże musi być czyste, suche, mocne i jednorodne, bez smarów, olejów, luźnych cząstek, pyłu. Odspajające się powłoki, mleczko cementowe, stare materiały uszczelniające i inne zanieczyszczenia, które mogą mieć wpływ na przyczepność należy usunąć. Podłoże musi mieć wystarczającą wytrzymałość, aby przenieść naprężenia wywoływane przez materiał uszczelniający podczas przemieszczeń. Podłoże można oczyścić takimi metodami jak: szczotkowanie, szlifowanie, piaskowanie lub innymi, odpowiednimi metodami mechanicznymi. Przed naniesieniem materiałów gruntujących/aktywatorów lub Sikaflex®-11 FC Purform® należy dokładnie usunąć pył, luźny i kruchy materiał z całej powierzchni. Sikaflex®-11 FC Purform® może być stosowany bez żadnych materiałów gruntujących i/lub aktywatorów. Jednak w celu uzyskania optymalnej przyczepności i trwałości a także w przypadku aplikacji o wysokich wymaganiach, konieczne jest zastosowanie gruntowania i/lub aktywacji:
Podłoża nieporowate
Płytki szkliwione, powłoki proszkowe, aluminium, aluminium anodowane, stal nierdzewna, stal galwanizowana, itp. muszą być delikatnie uszorstnione drobnym ścierniwem i oczyszczone ściereczką nasączoną Sika® Cleaner P lub Sika® Aktivator-205. Przed rozpoczęciem uszczelniania należy odczekać do odparowania rozpuszczalnika przynajmniej 15 minut (maksimum 6 godzin).
Inne metale takie jak miedź, brąz, blachy tytanowo-cynkowe należy oczyścić i aktywować materiałem Sika ® Cleaner P lub Sika® Aktivator-205, naniesionym przy użyciu czystej ściereczki. Po odparowaniu (minimum 15 minut, maksimum 6 godzin) nanieść Sika® Primer-3 N przy użyciu pędzla i odczekać do odparowania minimum 30 minut (maksimum 8 godzin). Do czyszczenia i gruntowania PVC należy stosować materiał Sika® Primer-215 nanoszony za pomocą czystego pędzla.
Przed rozpoczęciem uszczelniania należy odczekać do odparowania rozpuszczalnika przynajmniej 15 minut (maksymalnie 8 godzin).
Podłoża porowate
Beton, beton napowietrzony, tynki na bazie cementu, zaprawy i cegły należy zagruntować materiałem Sika® Primer-3 N lub Sika® Primer-115 nanoszonym za pomocą pędzla. Przed rozpoczęciem uszczelniania należy odczekać do odparowania rozpuszczalnika przynajmniej 30 minut (maksimum 8 godzin).

Materiały gruntujące nie zastępują dokładnego oczyszczenia i przygotowania powierzchni i nie poprawiają wytrzymałości podłoża. Jeśli to konieczne należy najpierw wykonać pola próbne.

APLIKACJA

Projektowanie złączy
Szerokość szczeliny należy dobrać w ten sposób, a

by wypełnienie mogło przenieść jej ruchy. Szerokość szczeliny powinna wynosić od 10 do 35 mm. Proporcja szerokości do głębokości wypełnienia powinna wynosić około 1:0,5 w przypadku szczelin elewacyjnych i 1:0,8 w przypadku szczelin posadzkowych (wyjątki, patrz tabela poniżej).

Standardowa szerokość szczelin pomiędzy elementami betonowymi:
Rozstaw szczelin
[m]
Minimalna szerokość szczeliny
[mm]
Minimalna głębokość szczeliny
[mm]
2 10 10
4 15 10
6 20 10
8 30 15
10 35 17

Minimalna szerokość wypełnienia wokół okien wynosi 10 mm. Szczelinę należy starannie zwymiarować zgodnie z obowiązującymi normami. Przy obliczeniach wymaganej szerokości szczeliny należy wziąć pod uwagę właściwości techniczne materiału wypełniającego, warunki podłoża, czynniki oddziałujące na elementy budowli, ich konstrukcję i wymiary. Szczeliny <10 mm przeznaczone są do kontroli pęknięć i nie są traktowane jako szczeliny pracujące.

Klejenie
Po odpowiednim przygotowaniu podłoża, przygotować kartusz/opakowanie foliowe, umieścić w pistolecie i dopasować dyszę. Nanieść Sikaflex®-11 FC Purform® w postaci trójkątnych ścieżek, pasów lub kropli w odstępach kilku centymetrów. Docisnąć łączone elementy do momentu rozpoczęcia naskórkowania. Nieprawidłowo ustawiony element można łatwo odkleić i skorygować jego położenie w ciągu kilku pierwszych minut po aplikacji. W razie konieczności w początkowej fazie wiązania kleju, można użyć taśmy, klinów lub podpór aby utrzymać klejone elementy w odpowiedniej pozycji. Świeże, niezwiązane pozostałości kleju należy jak najszybciej usunąć z powierzchni. Końcowa wytrzymałość zostanie osiągnięta po całkowitym utwardzeniu Sikaflex®-11 FC Purform®, tj. po upływie od 24 do 48 godzin w temperturze +23 °C, w zależności o warunków otoczenia i grubości warstwy kleju.

Uszczelnianie
Taśma ochronna
Zalecane jest stosowanie taśmy ochronnej, gdy wymagane są równe, dokładne linie łączenia lub wysoka estetyka. Usunąć taśmę po zakończeniu prac, przed upływem czasu naskórkowania.
Podparcie wypełnienia
Po odpowiednim przygotowaniu podłoża umieścić w szczelinie sznur podpierający na odpowiedniej głębokości.
Gruntowanie
Nanieść materiał gruntujący, jeśli jest wymagany. Unikać nanoszenia nadmiernej ilości materiału gruntującego aby nie dopuścić do powstawania kałuż na spodzie szczeliny.
Aplikacja materiału uszczelniającego
Przygotować końcówkę kartusza/opakowania foliowego, umieścić kartusz Sikaflex®-11 FC Purform® w pistolecie i dopasować dyszę. Wycisnąć materiał w szczelinę upewniając się, że materiał całkowicie przylega do podłoża po obu stronach szczeliny. Wypełnić spoinę unikając powstawania pustek powietrznych.
Wykończenie
Tak szybko jak to możliwe mocno wygładzić materiał w stronę krawędzi spoiny, tak aby zapewnić dobrą przyczepność i gładkie wykończenie powierzchni. Stosować odpowiedni środek (np. Sika® Tooling Agent N), aby wygładzić powierzchnię szczeliny. Nie stosować materiałów zawierających rozpuszczalniki.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI
Sprzęt i narzędzia należy czyścić bezpośrednio po aplikacji za pomocą Sika® Remover-208. Związany materiał można usunąć tylko mechanicznie. Do czyszczenia skóry stosować Sika® Cleaning Wipes-100.

ZUŻYCIE

Uszczelnianie
Orientacyjne zużycie dla szczelin posadzkowych

Szerokość szczeliny
[mm]
Głębokość szczeliny
[mm]
Długość wypełnienia
[m]
z kartusza 300 ml
Długość wypełnienia
[m]
z opakowania foliowego 600 ml
10 10 3 6
15 12-15 1,5 2,5-3
20 17 0,9 1,8
25 20 0,6 1,2
30 25 0,4 0,8

Minimalna szerokość wypełnienia wokół okien wynosi 10 mm. Zużycie zależy od szorstkości i chłonności podłoża. Podano wartości teoretyczne, rzeczywiste wartości mogą się różnić ze względu na porowatość i nierówności podłoża, straty podczas nanoszenia, itp.

OPAKOWANIA

Kartusze 300 ml
12 kartuszy w pudełku

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Sikaflex®-11 FC Purform® powinien być składowany w suchych warunkach, zabezpieczony przez bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, w temperaturze pomiędzy +5 °C i +25 °C.

OGRANICZENIA

▪ Najlepszą urabialność uzyskuje się gdy materiał ma temperaturę +20 °C.
▪ Nie jest zalecane stosowanie Sikaflex®-11 FC Purform ® przy dużych zmianach temperatury (przemieszczenia podczas utwardzania kleju).
▪ Przed klejeniem lub uszczelnianiem należy wykonać próby przyczepności i kompatybilności powłok.
▪ Sikaflex®-11 FC Purform® może być pokrywany większością standardowych wodorozcieńczalnych systemów powłokowych. Należy jednak najpierw sprawdzić kompatybilność, przeprowadzając wstępne próby. Najlepsze efekty malowania uzyskuje się, gdy maluje się w pełni utwardzony Sikaflex®-11 FC Purform®. Uwaga: nieelastyczne systemy malarskie mogą osłabiać elastyczność materiału i prowadzić do pękania warstwy farby.
▪ Lekka zmiana wyglądu jest możliwa w wyniku narażenia na wysokie temperatury, obciążenia chemiczne i/lub promieniowanie UV (szczególnie w przypadku koloru białego). Nie ma to wpływu na właściwości techniczne i trwałość materiału.
▪ Zawsze stosować Sikaflex®-11 FC Purform® w połączeniu z mechanicznymi mocowaniami do aplikacji w pozycji sufitowej lub do przyklejania ciężkich przedmiotów.
▪ W przypadku bardzo ciężkich przedmiotów należy zastosować tymczasowe mocowanie, do czasu pełnego utwardzenia Sikaflex®-11 FC Purform®.
▪ Nie jest zalecanie klejenie całopowierzchniowe, ponieważ wewnętrzna część warstwy klejącej może nigdy nie zostać utwardzona.
▪ Przed zastosowaniem Sikaflex®-11 FC Purform® na naturalnym lub sztucznym kamieniu prosimy o kontakt z przedstawicielem Sika.
▪ Nie stosować Sikaflex®-11 FC Purform® na podłożach bitumicznych, z kauczuku naturalnego, EPDM i innych podłożach mogących wydzielać oleje, plastyfikatory lub rozpuszczalniki, które mogą degradować materiał.
▪ Nie stosować Sikaflex®-11 FC Purform® na polietylenie (PE), polipropylenie (PP), politetrafluoroetylenie (PTFE / Teflon) oraz niektórych plastyfikowanych materiałach syntetycznych (należy przeprowadzić próby wstępne lub skontaktować się z przedstawicielem Sika).
▪ Nie stosować Sikaflex®-11 FC Purform® do uszczelniania basenów.
▪ Nie stosować Sikaflex®-11 FC Purform® do spoin narażonych na działanie wody pod ciśnieniem lub stałe obciążenie wodą.
▪  Nie stosować do uszczelniania szkła.
▪ Nie stosować do klejenia szkła, jeśli linia klejenia jest narażona na bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego.
▪ Nie stosować Sikaflex®-11 FC Purform® do klejenia konstrukcyjnego.
▪ Nie narażać nieutwardzonego Sikaflex®-11 FC Purform® na kontakt z produktami zawierającymi alkohol, ponieważ może to wpływać na utwardzanie produktu.