Mineralna zaprawa wodoodporna Asocret-M30 25 kg

Producent: SCHOMBURG
SKU: 980553900199

ASOCRET-M30 mineralna zaprawa wodoodporna do naprawy, uzupełniania i reprofilacji powierzchni do 30 mm grubości warstwy w jednym cyklu

WŁAŚCIWOŚCI

  • do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
  • kompensacja skurczu
  • krótki czas wiązania
  • odporna na działanie siarczanów
  • grubości warstwy w zakresie 3–30 mm
  • wysoka plastyczność
  • wysoka odporność na spływanie
  • łatwa obróbka

ASOCRET-M30 służy do naprawy i reprofilacji powierzchni ścian murowych ceglanych, mieszanych i betonowych w zakresie grubości warstwy do 30 mm

DANE TECHNICZNE

Baza: piasek, cement, specjalne domieszki wysokiej jakości
Wielkość ziarna: < 1,0 mm
Barwa: jasnoszara
Dodatek wody: ok. 4,50–5,25 l / 25 kg
Zapotrzebowanie na wodę, Warstwa sczepna: ok. 0,26 l na kilogram składnika proszkowego
Gęstość nasypowa: ok. 1,6 kg/dm³
Temp. podłoża/aplikacji: +5 °C do +30 °C
Czas obrabialności*: ok. 30 Min.
Dalsza obróbka*: po ok. 3 godz.
Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu po 28 dniach: ok. 5,0 N/mm²
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: ok. 20,0 N/mm²
Współczynnik absorpcji wody w24: < 0,1 kg/m² × h0,5

Ten produkt znajduję się w kategorii:

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże musi być nośne, stabilne, o dobrej przyczepności oraz pozbawione materiałów zmniejszających przyczepność, jak środki antyadhezyjne, kurz, itp. Zmurszałe spoiny w murach należy usunąć na głębokość ok. 2 cm, a powierzchnię oczyścić mechanicznie. Przy podwyższonym zasoleniu przeprowadzić neutralizację powierzchniową preparatem ESCO-FLUAT.
W miejscach napraw należy usunąć wszelkie luźne lub słabo związane warstwy, aż do uzyskania nośnego podłoża. Z powierzchni betonowych bezwzględnie usunąć mleczko cementowe. Zalecane metody np. hydropiaskowanie, wodą pod wysokim ciśnieniem, śrutowanie, szlifowanie. Powierzchnia powinna być szorstka i z widocznym kruszywem. Podłoże podczas aplikacji zaprawy ASOCRET-M30 powinno być matowo-wilgotne. Silnie chłonne podłoża dla poprawy przyczepności należy zagruntować preparatem ASO-Unigrund-GE lub ASO-Unigrund-K. Do zastosowań na bardzo zwartych lub gładkich podłożach, np. np. beton lub mur z kamienia naturalnego, zalecamy zastosowanie warstwy sczepnej z ASOCRET-KS/HB.
Alternatywnie, w zależności od obiektu można wykonać obrzutkę przy wykorzystaniu THERMOPAL-SP.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

W zależności od pożądanej konsystencji do czystego pojemnika wlać ok. 4,5-5,25 l czystej wody, a następnie stale mieszając mieszarką (ok. 300 do 700 obr./min.) dodawać suchej zaprawy, aż do uzyskania jednorodnej, plastycznej, tiksotropowej zaprawy. Czas mieszania wynosi ok. 2–3 minut. Po upływie czasu dojrzewania wynoszącego 5 minut zaprawę należy ponownie wymieszać. Zaprawę należy nanosić zgodnie z zasadami dotyczącymi technik tynkowania.

APLIKACJA

Wyrównywanie powierzchni:
ASOCRET-M30 można nakładać na powierzchnię w ramach jednej operacji roboczej do 30 mm. Na przygotowane podłoże nanieść ASOCRET-M30 najpierw w postaci obrzutki, a następnie nałożyć warstwę o wymaganej grubości. Wstępnie powierzchnię wygładzać przy użyciu odpowiednich narzędzi np. pacy tynkarskiej, kielni lub pacy z tworzywa, zależnie od wymagań. Po upływie czasu, gdy nastąpi wstępne utwardzenie powierzchnię można zacierać za pomocą pacy filcowej lub pacy z gąbką.
Alternatywnie po ok. 60-80 minutach (w zależności od podłoża, warunków otoczenia i grubości warstwy) można powierzchnię wyrównać poprzez szlifowanie specjalną pacą do zacierania, aby usunąć nierówności i uzyskać surową otwartą powierzchnię, zapewniającą dobrą przyczepność kolejnym zaprawom lub powłokom.

Naprawa ubytków:
Nierówne krawędzie przygotowanych ubytków należy odpowiednio zwilżyć, tak aby były matowo-wilgotne, a następnie wypełnić ASOCRET-M30 na równi z istniejącą powierzchnią. W przypadku głębszych ubytków należy wcześniej wykonać obrzutkę. Ostatnią warstwę wyrównującą wykończyć pacą do zacierania, pacą z filcem lub gąbką.

Wykonywanie fasety mineralnej (naroża wewnętrzne i połączenia ściany z posadzką):
Na przygotowane podłoże nałożyć warstwę sczepną ASOCRET-M30 o konsystencji szlamu a następnie metodą „świeże na świeże” wykonać fasetę o promieniu ok. 4 – 6 cm przy użyciu ASOCRET-M30. Alternatywnie jako warstwę sczepną użyć AQUAFIN-1K.
W zależności od wymagań, fasetę można pokryć określonym systemem uszczelniającym, nie szybciej niż po ok. 3 godz. Wysokie temperatury skracają, a niskie temperatury wydłużają proces schnięcia i wiązania zaprawy.

ASOCRET-M30 może być mieszany z wszystkimi popularnymi, pompami do mieszania ciągłego (np. PFT G4 , Fa. PFT, Iphofen, lub HighPump Basic,. Informacje na temat wymienionych pomp można uzyskać w firmie Dittmann Sanierungstechnik GmbH, Hohen Neuendorf, www.saniertechnik.de.
Wyposażenie maszyny:
Długość węża: maks. 30 m
Rozmiar węża: 25-35 mm
Stojan/wirnik: D6-3
Mieszalnik końcowy: Rotor-mix
Głowica natryskowa do tynku drapanego, wielkość dyszy: >14 mm
Dodatek wody: ok. 280-300 l/h

Wskazówki:
• Powierzchnie niepodlegające obróbce należy chronić przed działaniem ASOCRET-M30.
• Do już stężonej zaprawy ASOCRET-M30 nie należy dodawać wody ani świeżej zaprawy, aby przywrócić konsystencję odpowiednią do obróbki. Istnieje ryzyko, że zaprawa nie osiągnie pełnej wytrzymałości!
• ASOCRET-M30 chronić przed zbyt szybkim wysychaniem (np. pod wpływem wysokich temperatur lub wiatru), stosując odpowiednie zabiegi, np. wielokrotne spryskiwanie wodą lub przykrywanie np. mokrą geowłókniną.
• Do momentu całkowitego wyschnięcia ASOCRET-M30 należy chronić przed działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych, jak np. deszcz, mróz, silne nasłonecznienie, wiatr, itp.!

ZUŻYCIE

· Wyrównywanie powierzchni:
ok. 1,4 kg/m²/mm grubości warstwy
· Faseta:
ok. 3,0 kg/m

OPAKOWANIA

worki foliowe 25 kg

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Przechowywać w suchym pomieszczeniu, 12 miesięcy w fabrycznie zamkniętym opakowaniu;
naruszone opakowanie natychmiast zużyć