Blog

Multifunkcjonalna hydroizolacja MB 2K Remmers

MB 2K Remmers – Jeszcze bardziej wydajna receptura

MB 2K Remmers to innowacyjny produkt hydroizolacyjny łączący właściwości bezrozpuszczalnikowego, elastycznego szlamu oraz bitumicznej powłoki grubowarstwowej. MB 2K Remmers to nowej generacji dwukomponentowa masa reaktywna do szybkiego uszczelniania elementów budynków i budowli. Teraz dostępna w nowej recepturze! Oprócz niezrównanej zdolności mostkowania rys przy jednoczesnej niewielkiej grubości warstw i ekstremalnie krótkim czasie schnięcia udało się jeszcze bardziej zoptymalizować produkt pod kątem właściwości aplikacyjnych.

Pozostałe, znane już doskonałe właściwości MB 2K Remmers oczywiście nie uległy zmianie:

  • zużycie około 1,1 kg/m² na mm suchej warstwy
  • wysoka elastyczność i rozszerzalność
  • wysoka przyczepność na niemal wszystkich podłożach
  • ekstremalna wytrzymałość na ściskanie: Stabilność kształtu trzykrotnie przewyższa wymagania
  • szczelność wobec radonu
  • powłoka zdatna do malowania i tynkowania

MB 2K Remmers – Zewnętrzna hydroizolacja na powierzchniach stykających się z gruntem

MB 2K Remmers wyróżnia się ekstremalnie szybkim czasem schnięcia i wiązania. W temperaturze ok. 23 °C do zasypywania wykopu można przystąpić już po 9 godzinach. W najbardziej niekorzystnych warunkach atmosferycznych (+5 °C, 90% w.w.p.) proces wiązania nie trwa dłużej niż 18 godzin. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu specjalnej dyspersji nowej generacji oraz reaktywnego granulatu gumowego. Ponadto w składzie znajduje się cement szybkowiążący.

MB 2K Remmers – Izolacja pozioma pod ścianami

MB 2K Remmers – wykazuje wysoką odporność na nacisk

Po wbudowaniu jako izolacja pozioma pod wznoszonymi ścianami albo płytą fundamentową, na hydroizolację działają ekstremalne obciążenia. Dotychczasowe systemy PMBC (KMB) wykazują w efekcie długotrwałego nacisku wyraźne zmniejszenie grubości. Tak jak w bitumicznych produktach klasy premium oferowanych przez firmę Remmers, także w MB 2K wykorzystano wyjątkową technologię wypełniacza na bazie granulatu gumowego, który dodatkowo reaguje z dyspersją polimerową. W efekcie zastosowania reaktywnego wypełniacza uzyskano wysoką odporność na nacisk. Powłokę przebadano zgodnie z wymaganiami stawianymi powłokom bitumicznym uzyskując wyniki znacznie lepsze niż wymagania normowe. Badanie zostało prze-prowadzone przy nacisku 0,3 MN/m2 ( ok. 30 ton/m2) – wymaga się aby grubość powłoki zmniejszała się o maksymalnie 50%, w przypadku MB 2K grubość powłoki zmniejszyła się tylko o 23%.

MB 2K Remmers – Hydroizolacja podpłytkowa balkony, tarasy, baseny, łazienki

Niezależnie od tego czy MB 2K Remmers układany jest metodą szlamowania lub szpachlowania, dzięki plastycznej konsystencji możliwe jest łatwe uzyskanie trwale wodoszczelnej powłoki hydroizolacyjnej o jednolitej grubości. Innowacyjna kombinacja odpowiednich cementów, nowoczesnej dyspersji i reaktywnych wypełniaczy zapewnia wyjątkowo krótki czas wiązania i schnięcia. Już po 4 godzinach reakcja jest na tyle zaawansowana, że możliwe jest bezproblemowe wykonywanie kolejnych prac.

MB 2K Remmers – Izolacja w strefie cokołowej

MB 2K Remmers – ma znakomitą przyczepność do podłoży mineralnych, drewna i starych bitumów

Do uszczelniania cokołów budynku istniejącego i nowobudowanego zazwyczaj stosuje się mineralne szlamy uszczelniające. Mają one jednak istotną wadę: wykazują przyczepność wyłącznie do podłoży mineralnych. W praktyce oznaczało to istotne utrudnienia wykonawcze – w nowym budownictwie szlamy uszczelniające musiały być nakładane przed wykonaniem bitumicznej powłoki hydroizolacyjnej a w przypadku starego budownictwa podłoże wymagało całkowitego oczyszczenia ze starych bitumów. Dzięki MB 2K Remmers – tego rodzaju problemy należą do przeszłości! Przyczepność MB 2K Remmers jest tak dobra, że materiał ten może być bezpiecznie nakładany zarówno na stare bitumy jak i na podłoża mineralne, drewno, tworzywa sztuczne.

MB 2K Remmers – Uszczelnienie cokołów w drewnianym budownictwie szkieletowym

MB 2K Remmers – przyczepność do drewna

W przypadku budownictwa szkieletowego, aby ograniczyć możliwości powstawania uszkodzeń i trwale ochronić drewniane elementy w strefie cokołowej, nawet w przypadku niezgodnego z projektem ukształtowania terenu, Remmers zaleca uszczelnienie strefy cokołowej za pomocą MB 2K Remmers. Dzięki dużej sile klejenia na niemal wszystkich podłożach skomplikowane przejścia w konstrukcji szkieletowej dają się uszczelniać łatwo, bezpiecznie i trwale. Nie stanowi przy tym przeszkody przejście między podłożem mineralnym i drewnianym lub drewnopochodnym.                                        * Wszystkie dopuszczalne sposoby gruntowania przedstawione są na stronie 3, w przypadku nakładania na drewno lub tworzywo sztuczne zamiast gruntowania należy przetrzeć powierzchnię papierem ściernym.

MB 2K Remmers – Hydroizolacja dachów płaskich

MB 2K Remmers – odporność na czynniki atmosferyczne i UV

MB 2K Remmers może być użyty do wykonania hydroizolacji także na poziomych lub nachylonych elementach betonowych (np. na powierzchniach stropów). MB 2K jest odporny na promieniowanie ultrafioletowe i dlatego możliwe jest wykonywanie hydroizolacji MB 2K na dachach płaskich, nad pomieszczeniami nieogrzewanymi.* Wszystkie dopuszczalne sposoby gruntowania przedstawione są na stronie 3, w przypadku dachów płaskich zaleca się wykonywanie hydroizolacji o właściwościach paroszczelnych bezpośrednio na konstrukcji lub warstwie spadkowej zespolonej z konstrukcją- gruntowanie powinno wtedy polegać na naniesieniu preparatu Kiesol 1:1 z wodą oraz co najmniej jednej warstwy szlamu uszczelniającego np. Dichtschlämme, dodatkowo zaleca się wykonanie izolacji przeciwwodnej na górnej powierzchni jastrychu cementowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *