Blog

Posadzka przemysłowa nie tylko w fabrykach – gdzie jeszcze można ją wykorzystać

Wykonanie posadzki wiąże się z kosztami, które należy rozpatrywać jako sumę wydatków przeznaczonych na jej wbudowanie i eksploatację, w tym konserwację, odnawianie i ewentualne remonty.
Posadzka jest jednym z ostatnich elementów wykonywanych w obiekcie, co przy zazwyczaj kończącym się w tym momencie budżecie inwestora, stwarza niebezpieczeństwo wprowadzania oszczędności. Często wybierane są tańsze, niedostosowane do warunków eksploatacji rozwiązania, w rezultacie grożące szybką destrukcją oszczędnego wariantu posadzki.
Konieczna naprawa przeważnie związana jest z wyłączeniem z eksploatacji całego obiektu i naraża użytkownika na dodatkowe straty finansowe. Dlatego już na etapie projektu należy zebrać odpowiednie dane, które umożliwią opracowanie właściwego ekonomicznie uzasadnionego rozwiązania, spełniającego wymagania techniczne oraz eksploatacyjne.

Posadzka przemysłowa – jaka grubość, jaki beton zastosować?

Posadzki przemysłowe podobnie jak inne elementy konstrukcyjne budowli są projektowane. Dlatego nie można ogólnie określić grubości posadzki przemysłowej, ponieważ na pytanie jaka ona powinna być odpowiedzą nam obliczenia projektowe.
Do podstawowych informacji niezbędnych dla prawidłowego zaprojektowania posadzki należy zaliczyć:

 • Wartość obciążeń mechanicznych działających na posadzkę (w tym jednorazowych np. ciężki sprzęt do transportu i montażu urządzeń produkcyjnych)
 • Obciążenia chemiczne (stężenia, temperatura, czas oddziaływania substancji chemicznej, w tym środki czyszczące do dezynfekcji czy konserwacji posadzek)
 • Oczekiwania inwestora (czas realizacji, estetyka, łatwość utrzymania w czystości i renowacji)
 • Wymagania określone normami (np. BHP, ochrona środowiska)
 • Funkcje pomieszczeń
 • Lokalizacja posadzki (wewnątrz lub na zewnątrz obiektu)

Co powinien określać gotowy projekt posadzki przemysłowej:

 • Grubość warstwy nośnej płyty konstrukcyjnej
 • Rodzaj i klasę betonu posadzkowego
 • Rodzaj i ilość zbrojenia rozproszonego
 • Rozstaw dylatacji
 • Sposób wykończenia powierzchni posadzki
 • Rodzaj, parametry i grubość podbudowy
 • Wtórny moduł odkształcenia i wskaźnik odkształcenia podbudowy

Do wykonywania posadzek przemysłowych należy stosować beton posadzkowy o odpowiedniej krzywej uziarnienia oraz bez dodatku popiołów lotnych. Kruszywo nie może być reaktywne i musi być bez lekkich ziaren, które podczas zagęszczania wypływają na powierzchnię i powodują odpryski warstw wykończeniowych. Beton powinien także zawierać odpowiednią ilość drobnych frakcji, aby z mieszanki nie wydzielała się woda, która uniemożliwi prawidłowe wykończenie powierzchni.
Beton posadzkowy powinien charakteryzować się następującymi parametrami:

 • klasa określona w projekcie (lecz nie mniejsza niż C20/25),
 • wskaźnik W/C ≤ 0,5,
 • ilość cementu niskoalkalicznego < 350 kg/m3,
 • cement CEM I, CEM II/A-S, CEM II/B-S lub CEM III/A,
 • łączna ilość cementu i kruszywa frakcji 0÷0,25 mm ≤ 450 kg/m3,
 • kruszywa o zerowej reaktywności alkalicznej o uziarnieniu ≤ 32 mm,
 • punkt piaskowy ok. 35%,
 • zawartość frakcji 0÷0,25 mm 4%-6%,
 • klasa zawartości chlorków w betonie: Cl 0,20,
 • napowietrzenie mieszanki betonowej maks. 3%,
 • konsystencja na budowie S3.

System samopoziomujących, cienkowarstwowych, cementowych posadzek przemysłowych weber.floor INDUSTRY

System posadzek przemysłowych, który powstał w wyniku poszukiwania nawierzchni bardzo wytrzymałej, trwałej, odpornej na ścieranie, uderzenia, działanie wody, alkaliów, oddziaływanie kół pojazdów oraz inne obciążenia przemysłowe, a także łatwej i szybkiej w wykonaniu.
Dzięki swoim właściwościom weber.floor INDUSTRY zalecany jest do:

 • Hal fabrycznych, magazynów, warsztatów – wiele rozwiązań dostosowanych do różnych wymagań. Dla każdego pomieszczenia czy strefy w zakładzie produkcyjnym , magazynie itp. można przygotować taki zestaw wyrobów systemu, aby inwestor płacił jedynie za niezbędne w danym przypadku cechy użytkowe.
 • Obiektów remontowanych – nie powoduje kolizji wysokościowych (np. konieczności wymiany drzwi, przestawiania maszyn itp.) i nie przeciąża istniejącej konstrukcji. Można go także stosować w miejscach o nieskutecznej hydroizolacji. Szybkie tempo wykonania prac oraz wiązania ułożonego materiału minimalizują przerwy w eksploatacji obiektu (możliwość obciążania ruchem pieszym po 1 dniu, średnie obciążenia po 3 dniach a pełne po 7 dniach).
 • Magazynów wysokiego składowania – pozwala na uzyskanie tzw. posadzek superpłaskich – płaszczyzna pozioma wykonana z dokładnością 1,5 mm na 2 m.
 • Garaży przeznaczonych dla dużej ilości samochodów – system odporny na intensywny ruch pojazdów.
 • Supermarketów i powierzchni ekspozycyjnych, gdzie występuje intensywny ruch pieszy (ścieranie) i wymagane jest utrzymanie czystości.
 • Nowych obiektów przemysłowych – gdy podłoże stanowi dobrze wypoziomowany i zagęszczony beton klasy minimum C20/25 wystarczy 8-10 mm samopoziomującej posadzki weber.floor INDUSTRY aby otrzymać idealną powierzchnię przemysłową.
 • Wykonywania warstw wyrównujących, podkładowych pod malowanie lub nawierzchnię z żywic

Posadzki betonowe jako industrialne rozwiązanie w budownictwie mieszkaniowym – posadzki dekoracyjne weber.floor DESIGN

System weber.floor DESIGN powstał w wyniku poszukiwania posadzki nowoczesnej, dekoracyjnej a przy tym trwałej, odpornej na ścieranie, a także łatwej i szybkiej w wykonaniu. Na podstawie doświadczeń z różnych krajów opracowano optymalną recepturę oraz kompleksowy system pozwalający na wykonanie posadzki na różnych podłożach. Walory dekoracyjne oraz bardzo dobre właściwości użytkowe potwierdzane są poprzez coraz szersze grono użytkowników tych posadzek w wielu krajach Europy.
Posadzki systemu weber.floor DESIGN to kompleksowe rozwiązania obejmujące wszystkie istotne etapy realizacji poczynając od doboru technologii, poprzez dostawę materiału i sprzętu, fachowe wykonanie, pomoc techniczną, aż do właściwej pielęgnacji.
Posadzki dekoracyjne weber.floor DESIGN nawiązując do tradycyjnych rozwiązań z kamienia lub betonu. Łączą nowoczesność, oryginalność z pięknem i szlachetnością.
Najważniejsze właściwości posadzki dekoracyjnej weber.floor DESIGN:

 • Szybkie wykonywanie równych, gładkich i dokładnie wypoziomowanych, kolorowych posadzek dekoracyjnych
 • Zastosowanie do wnętrz budynków, w sklepach, centrach handlowych, powierzchniach wystawienniczych, budynkach użyteczności publicznej
 • Posadzka daje stonowany, niejednorodny, indywidualny efekt kolorystyczny o wyglądzie powierzchni z surowego betonu
 • Powierzchnię można wykończyć na sposób matowy, półmatowy lub błyszczący. Posadzkę można wykonać w wersji gładkiej lub ponacinaną w geometryczne wzory. Można również wkomponować w nią stalowe elementy, nadając jej atrakcyjny wygląd.
 • Paleta barw obejmuje dziesięć kolorów – stonowane, pastelowe barwy natury oraz różne odcienie szarości (typowe dla nowoczesnych wnętrz industrialnych).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *