Preparat do czyszczenia elewacji weber PC243 10 kg

Producent: WEBER
SKU: 100243100099

Preparat do czyszczenia elewacji z alg, grzybów oraz pleśni, środek do konserwacji murów i tynków

WŁAŚCIWOŚCI

 • duża skuteczność w zwalczaniu objawów infekcji mikrobiologicznych (grzyby pleśniowe i glony)
 • do nanoszenia ręcznego przy pomocy pędzla lub wałka malarskiego
 • do wnętrz i na zewnątrz
 • gotowy do użycia
 • bezpieczny w stosowaniu
 • wysoka efektywność czyszczenia
 • łatwy w użyciu
 • przyjazny dla środowiska
 • Do czyszczenia z konstrukcji murowych, betonu, dachów, kamieni naturalnych oraz z tynków cienkowarstwowych mineralnych i żywicznych z objawów infekcji mikrobiologicznej (Kategoria II, grupa 10.)
 • Do konserwacji konstrukcji murowych, betonu, dachów, kamieni naturalnych oraz tynków cienkowarstwowych mineralnych i żywicznych (Kategoria II, grupa 10.)
 • Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz budynków

DANE TECHNICZNE

Ilość wody zarobowej Nie dodawać wody
Temperatura stosowania +5 do +25°C
Warunki stosowania Unikać bezpośredniego działania promieni słonecznych. Nie stosować podczas wiatru.
Minimalne zużycie preparatu na równym podłożu: ok. 0,15 kg/m2
Termin przydatności do użycia 12 miesięcy (przechowywanie w temp. 20°C)
Kolor Bezbarwna ciecz
Opakowania Kanister 10kg
Numer pozwolenia na obrót produktem biobójczym 4819/12
Zawartość substancji czynnych Czwartorzędowe związki amonowe benzylo-(C12-16) alkilodimetylowe, chlorki – (0,48g/100g) oraz 2-oktylo-2H-izotiazol-3-on – (0,049 g/100g)

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: PREPARATY DO CZYSZCZENIA I KONSERWACJI ELEWACJI

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Osłonić okna, drzwi, tarasy oraz inne elementy mogące ulec zniszczeniu. Przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić stan podłoża i porównać go z założeniami projektowymi. Bezwzględnie usunąć przyczynę, która w bezpośredni sposób powoduje przyspieszony proces porastania ściany bądź elementu budowlanego (np. nieszczelności obróbek blacharskich itp.). Grubsze zanieczyszczenia usunąć mechanicznie przy użyciu szpachelki, szczotki itp. Zmyć ewentualne zabrudzenia zwykłe (kurz, sadza itp.) i pozostawić do osuszenia.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Przed otworzeniem opakowania należy sprawdzić datę przydatności do użycia. Produkt jest gotowy do zastosowania. Niedopuszczalne jest ulepszanie produktu poprzez dodawanie innych chemikaliów, które mogą doprowadzić do degradacji substancji aktywnych.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

Produktu nie należy rozcieńczać przed użyciem. Na przygotowane i wyschnięte podłoże obficie nanieść preparat, aż do całkowitego jego zwilżenia. Do aplikacji stosować pędzel, wałek malarski bądź szczotkę. Powierzchnię, na którą naniesiono weber PC243 pozostawić do wyschnięcia, na co najmniej 24-36 godzin. W razie potrzeby po całkowitym wyschnięciu powierzchni, zaleca się powtórne zastosowanie środka. Po całkowitym wyschnięciu środka, całą elewację należy oczyścić z nieaktywnego biofilmu, za pomocą czystej wody. Skupiska grzybów pleśniowych lub glonów czyścimy nanosząc płyn weber PC243 za pomocą pędzla lub szczotki. Płynu nie należy nanosić metodą natrysku! Ilość naniesionego płynu nie powinna być mniejsza niż 0,2 kg/m2.

Jeśli po wykonaniu zabiegów czyszczących na powierzchni elewacji powstaną lekkie przebarwienia, jaśniejsze miejsca lub plamy, ścianę zaleca się przemalować jedną z farb fasadowych Weber. Rodzaj farby elewacyjnej trzeba dobrać do rodzaju tynku.
Efekt działania preparatu będzie widoczny po ok. 3 dniach. Dalsze prace (zmycie wodą nieaktywnego biofilmu, malowanie, tynkowanie) można przeprowadzić dopiero po całkowitym wyschnięciu powierzchni po ostatniej aplikacji weber PC243.
Zalecamy stosować farby fasadowe Weber, posiadające powłokowe zabezpieczenie przeciwko powstawaniu korozji biologicznej. Szczegółowe informacje w zakresie toksykologii i obchodzenia się z produktem oraz z odpadami zawarte są w karcie charakterystyki.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

Prace związane z konserwacją elewacji lub innych elementów budowlanych, bądź z ich czyszczeniem z objawów infekcji mikrobiologicznej, należy wykonywać w temperaturze powietrza i podłoża pomiędzy +5° a +25°C przy względnej wilgotności powietrza poniżej 80%. Należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i chronić elewację przed bezpośrednim wpływem opadów atmosferycznych oraz wiatrem.

ZUŻYCIE

0,2 – 0,3 kg / m2

OPAKOWANIA

Kanister 10 kg, paleta 440 kg

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Produkt przechowywać szczelnie zamknięty w oryginalnych opakowaniach, w temperaturze ok. 20°C. Zapewnić dobrą wentylację w miejscu pracy z biocydem. Ostrożnie przelewać i unikać rozlewania. W przypadku powstania nieszczelności i wycieku, zawartość zbierać do specjalnych pojemników (wanien) aby nie dopuścić do przedostania się produktu do środowiska naturalnego. weber PC243 nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w transporcie.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Szczegółowe informacje dotyczące możliwych zagrożeń oraz bezpiecznego obchodzenia się ze środkiem zawarte są w karcie charakterystyki (dostępnej na życzenie w języku polskim).