Impregnat hydrofobizujący FUNCOSIL SL 5 l

Producent: REMMERS
SKU: 200608050099

FUNCOSIL SL to bezbarwny, hydrofobizujący impregnat na bazie silanów/siloksanów, przeznaczony do wapienia a także innych mineralnych materiałów budowlanych

WŁAŚCIWOŚCI

 • Poprawia odporność na mróz i sole rozmrażające
 • Działa hydrofobizująco
 • Wysoka przepuszczalność pary wodnej
 • Dobra zdolność wnikania w podłoże
 • Odporność na promieniowanie UV
 • Materiał odporny na alkalia
 • Doskonałe długotrwałe działanie
 • Do ochrony elewacji przed deszczem ulewnym
 • Ograniczanie tendencji do przyjmowania zanieczyszczeń i kontaminacji biologicznej
 • Do mineralnych materiałów budowlanych, w szczególności do kamieni naturalnych zawierających wapień
 • Nie nadaje się do stosowania na materiałach wrażliwych na rozpuszczalniki, takich jak polistyren lub bitum
 • Podłoża nienasiąkliwe, jak na przykład drobnokrystaliczny marmur i szlifowane powierzchnie kamienne nie nadają się do hydrofobizacji, ponieważ niezbędne jest zapewnienie możliwości penetracji podłoża przez impregnat

 

DANE TECHNICZNE

Nośnik Zdearomatyzowane węglowodory
Gęstość (20°C) około 0,79
Lepkość (czas wypływu) w s w kubku DIN 2 44
Lepkość (czas wypływu) w s w kubku DIN 4 10
Baza substancji czynnej Silan/siloksan
Zawartość substancji czynnej w % wag. około 7
Temperatura zapłonu około 40
Wygląd bezbarwny, płynny

Wskazane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie należy ich uznawać za wiążącą specyfikację wyrobu.

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: PREPARATY GRUNTUJĄCEPREPARATY DO CZYSZCZENIA I KONSERWACJI ELEWACJI

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże musi być czyste, wolne od pyłu i suche.
Pozostałości (np. związków powierzchniowo czynnych, wosków) po wykonanym uprzednio czyszczeniu mogą obniżać skuteczność działania produktu, dlatego należy je całkowicie usunąć.

APLIKACJA

Wady budowlane, takie jak rysy, spękane spoiny, błędne połączenia, spiętrzającą się i higroskopijną wilgoć należy najpierw usunąć. Niezbędne zabiegi czyszczące należy wykonywać delikatnie, na przykład poprzez zmycie zimną lub ciepłą wodą lub poprzez czyszczenie przegrzana parą; w przypadku uporczywych zabrudzeń zastosować technikę czyszczenia wirującym strumieniem rotec albo środki czyszczące Remmers np. Schmutzlöser, Fassadenreiniger-Paste, Klinkerreiniger AC, Combi WR.

Impregnat nanoszony jest metodą polewania bezciśnieniowego aż do nasycenia (należy unikać tworzenia mgły). Błonka płynu o długości 30 – 50 cm na powierzchni materiału budowlanego wskazuje na wystarczające podawanie środka. Polewać należy odcinkami, dysza powinna być prowadzona poziomo, od góry do dołu; natychmiast po podaniu materiału powierzchnię ewentualne kałuże rozprowadzić ławkowcem.
Proces należy kilkukrotnie (co najmniej dwa razy) powtórzyć, aplikując mokre na wilgotne, aż do ustania chłonności podłoża. Powierzchnie, na których aplikacja natryskowa jest niemożliwa, pomalować używając dobrze nasączonego pędzla lub wałka.

Sąsiadujące elementy budowlane i materiały, które nie mają wejść w kontakt z produktem, należy zabezpieczyć poprzez zastosowanie odpowiednich środków. Powierzchnie świeżo po zabiegu należy chronić przed ulewnym deszczem, wiatrem, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz powstawaniem kondensatu. Nadmiar impregnatu należy zmyć w ciągu 1 godziny za pomocą rozcieńczalnika Verdünnung V 101.

Narzędzia / czyszczenie
Odporne na rozpuszczalniki urządzenia niskociśnieniowe, pompujące i natryskowe, pompy do płynów, pędzle, ławkowce i wałki typu „jagnięca skórka”.
Narzędzia muszą być suche i czyste.
Narzędzia należy dokładnie czyścić po zakończeniu pracy i przed dłuższymi przerwami w pracy rozpuszczalnikiem V 101.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +10 °C do maks. +25 °C.

ZUŻYCIE

drobnoporowaty kamień naturalny: 0,2-0,5 l/m²
woelkoporowaty kamień naturalny: 0,4-1,5 l/m²
Zapotrzebowanie na impregnat należy określić na odpowiednio dużej powierzchni próbnej (1-2 m²).

OPAKOWANIA

kanister blaszany 5 L

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Przechowywać w zamkniętych oryginalnych opakowaniach, niezmieszane i nienarażone na działanie mrozu – co najmniej 24 miesiące.
Zawartość naruszonego opakowania należy możliwie szybko zużyć.

UWAGA

Odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów należy ustalić oddzielnie. Zarówno na etapie projektowania jak i wbudowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej. Należy zapewnić warunki uniemożliwiające przedostanie się wody za strefę hydrofobową. Warunkiem optymalnej skuteczności impregnacji jest wchłonięcie impregnatu, które zależy od objętości porów i zawartości wilgoci w danym materiale budowlanym.
Badanie skuteczności działania:
Nasiąkliwość powierzchniową mineralnych materiałów budowlanych przed i po zabiegu hydrofobizacji można sprawdzić płytką kontrolną Funcosil lub rurką Karsten’a.
Badanie można przeprowadzić najwcześniej po 6 tygodniach od momentu wykonania zabiegu hydrofobizacji.

W przypadku aplikacji natryskowej należy nosić maskę ochronny dróg oddechowych z filtrem kombinowanym – co najmniej A/P2. Należy również nosić odpowiednie rękawice i ubranie ochronne.

Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.