Tynk silikonowy weber TD341 baranek 1,5 mm 30 kg

Producent: WEBER
SKU: 100341300099

Silikonowa masa tynkarska weber TD341 jest fabrycznie barwionym produktem. Dostarczanym w wiadrach, w formie pasty, gotowym do użycia na placu budowy po uprzednim przemieszaniu. Produkt oparty o środek wiążący na bazie żywic silikonowych (krzemoorganicznych) oraz mineralne kruszywa strukturalne

WŁAŚCIWOŚCI

  • samoczyszczący
  • elastyczny
  • paroprzepuszczalny
  • wysoka odporność na porastanie alg i glonów
  • dostępny w wielu kolorach

 

Produkt barwiony na zamówienie według palety kolorów Weber – nie podlega zwrotowi. Skontaktuj się w celu ustalenia kolorystyki i warunków dostawy. Podana cena dotyczy kolorów podstawowych – grupa 0 (bez dopłat).

Ochrona i barwne wykończenie systemów ociepleń oraz systemów renowacyjnych.

Masa tynkarska może być stosowana w systemach ociepleń Weber opartych o następujące materiały izolacyjne:

  • styropian,
  • polistyren ekstrudowany,
  • wełna mineralna,
  • piana rezolowa,

Uwaga!
Nie zaleca się stosowania masy tynkarskiej na niezabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi powierzchniach poziomych lub nachylonych do poziomu.

DANE TECHNICZNE

Gęstość objętościowa 1,80 ± 10% g / cm³
Temperatura stosowania: weber TD341 od + 5 ° C do + 25 ° C
Czas otwarty: Okolo 30 minut
Zużycie masy tynkarskiej na równym podłożu – baranek 1,0 mm – ok. 1,5-2,0 kg / m²
– baranek 1,5 mm – ok. 2,5-3,0 kg / m²
– baranek 2,0 mm – ok. 3,5-4,0 kg / m²
– kornik 2,0 mm – ok. 2,5-3,0 kg / m²
Termin przydatności do użycia 12 miesiecy
Kolorystyka 202 kolorow wg kolornika Weber COLOR NAVIGATOR
Opakowania Wiadra 30 kg
Paleta 720 kg

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: TYNKI I FARBY

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, wolne od zanieczyszczeń zmniejszających przyczepność, takich jak kurz, mleczko cementowe, stare powłoki malarskie, olej szalunkowy, tłuszcz itp. Podłoże powinno być zabezpieczone przed możliwością podciągania kapilarnego wody lub zawilgocenia z innych przyczyn. Powierzchnia powinna być równa i gładka. Dla danego typu podłoża należy przeprowadzić odpowiednie prace przygotowawcze.
Każdorazowo podłoże powinno zostać obficie zagruntowane płynem gruntującym weber PG221. Zaleca się, aby wszystkie komponenty systemów, których wykończenie stanowić będzie masa tynkarska weber TD341 były produktami wskazanymi w odpowiednich aprobatach technicznych Weber. Przygotowane podłoże powinno zostać odebrane, a odbiór potwierdzony wpisem w dzienniku budowy.

APLIKACJA

Przygotowanie produktu
Silikonowa masa tynkarska weber TD341 jest dostarczana w postaci gotowej do użycia, należy ją tylko dokladnie wymieszać używając mieszadła elektrycznego. W przypadku, gdy konsystencja tynku jest zbyt gęsta (dłuższe przechowywanie, wysokie temperatury, itp.) tynk można rozcieńczyć niewielką ilością czystej wody – zazwyczaj nie nie więcej niż 200 – 300 ml na wiadro 30 kg. Dozować zawsze tą samą ilość wody do każdego wiadra.

Wykonanie
Przemieszaną masę tynkarską weber TD341 nakładać na uprzednio zagruntowane podłoże przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej. Należy nakladać równomiernie, nadmiar tynku ściągać pacą do uzyskania warstwy o grubości odpowiadającej granulacji tynku (przy fakturze „baranek”, ze wzgledu na wzajemne klinowanie się ziaren, grubość warstwy może być do 50% większa). Tynk zacierać niezwłocznie po nałożeniu przy pomocy twardej pacy z tworzywa sztucznego. Pace do zacierania należy co pewien czas oczyścić szpachelką z przywierającej żywicy. Resztek żywicy nie nie wrzucać do wiadra z tynkiem. Nie należy zacierać mokrym narzędziem.
Przy aplikacji tynków dekoracyjnych należy pamiętać, aby pełne powierzchnie ścian tynkować w całości, bez przerw w pracy oraz bezwzględnie korzystać z produktów z tej samej partii produkcyjnej. Kolor całkowicie wyschniętego tynku może różnić się od koloru z wzornika referencyjnego w stopniu zależnym od: rodzaju produktu, grubości ziarna, sposobu zatarcia oraz warunków atmosferycznych podczas wykonywania prac.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

W trakcie nakładania i wiązania masy tynkarskiej temperatura otoczenia i podłoża nie może być niższa niż +5°C ani wyższa niż +25°C. Wykonywaną wyprawę należy chronić przed bezpośrednim działaniem opadów atmosferycznych, aż do pełnego związania tynku. W trakcie nakładania tynku należy unikać wietrznej pogody, a także bezpośredniego działania promieni słonecznych na ścianę – takie warunki przyśpieszają wiązanie tynku, skracając znacznie czas otwarty nałożonej wyprawy i uniemożliwiając właściwe zatarcie. Czas całkowitego wiązania tynku w warunkach wysokiej wilgotności względnej powietrza i niskiej temperatury może się wydłużyć do kilku dni.

ZUŻYCIE

Średnie zużycie masy tynkarskiej na równym podłożu:
• faktura baranek 1,0 mm : 1,5 – 2,0 kg / m²
• faktura baranek 1,5 mm : 2,5 – 3,0 kg / m²
• faktura baranek 2,0 mm : 3,5 – 4,0 kg / m²
• faktura kornik 2,0 mm : 2,5 – 3,0 kg / m²

OPAKOWANIA

wiadro 30 kg
paleta 720 kg

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Masę przewozić i przechowywać w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach. Masa tynkarska weber TD341 zachowuje swoje właściwości do 12 miesięcy od daty produkcji. Otwartą masę tynkarską weber TD341 należy zużyć w ciągu jednego miesiąca. Składować w suchym, przewiewnym miejscu. Chronić przed wysokimi temperaturami i mrozem.

UWAGA

Przed użyciem podjąć działania zapobiegające ochlapaniu masą. Chronić oczy oraz skórę. W przypadku zanieczyszczenia oczu natychmiast przemyć czystą wodą i zasięgnąć porady lekarza. Skórę umyć dużą ilością wody z mydłem. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Szczegóły dotyczące prac związanych z montażem systemu ociepleniowego szczegółowo opisane są w instrukcjach ITB nr 418/2007 Oraz 447/2009. Niniejszy opis określa ogólny zakres stosowania wyrobu, ale nie nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Prace należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, ale nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby lub skontaktować się z Doradcami Technicznymi Weber.