Fotokatalityczna fasadowa farba silikatowa Titanium FA kolor

Producent: PIGMENT
SKU: Brak danych

Wodorozcieńczalna farba silikatowa (krzemianowa) przeznaczona do malowania elementów budowlanych zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń

WŁAŚCIWOŚCI

  • Daje jednorodną, dobrze kryjącą, wodoodporną, matową powłokę
  • Farba zabezpiecza ściany zewnętrzne budynków przed wchłanianiem wilgoci
  • Tworzy warstwę charakteryzującą się bardzo wysoką paroprzepuszczalnością
  • Zawiera środki zapobiegające rozwojowi grzybów i pleśni na powierzchni elewacji

 

Produkt barwiony na zamówienie – nie podlega zwrotowi. Wybrane kolory wg wzornika NCS. Skontaktuj się w celu ustalenia kolorystyki i warunków dostawy. Cena uzależniona od koloru.

196,50 354,30 

5L
10L

Może być stosowana na różnorodne materiały budowlane, jak: tynki mineralne i polimerowe (np. akrylowe), beton, mury z cegły.

Farba zabezpiecza ściany zewnętrzne budynków przed wchłanianiem wilgoci. Po wyschnięciu daje trwałą, hydrofobową warstwę, o bardzo dobrej przyczepności do typowych podłoży mineralnych. Tworzy warstwę charakteryzującą się bardzo wysoką paroprzepuszczalnością, zapewniającą swobodne przenikanie pary wodnej i usuwanie wilgoci przez powierzchnię, na której została zastosowana. Jest odporna na mycie i czynniki atmosferyczne. Zawiera spoiwo akrylowe i potasowe szkło wodne oraz dodatki modyfikujące, pigmenty i wypełniacze mineralne jak również środki zapobiegające rozwojowi grzybów i pleśni na powierzchni elewacji. Zawiera katalizator uzyskiwany na drodze nano-technologii.

Właściwości fotokatalityczne:

Produkt jest skuteczny w usuwaniu zanieczyszczeń gazowych typu miejskiego i przemysłowego takich jak: dym tytoniowy, dwutlenek siarki, tlenek węgla (czad), tlenki azotu, opary aldehydów, alkoholi (metanol, etanol, izopropanol), węglowodorów aromatycznych i alifatycznych (benzen, toluen, etylobenzen, ksylen, nafta, benzyna). Im większa powierzchnia pokryta jest farbą fotokatalityczną, tym też szybciej następuje ich usuwanie z otoczenia.

W wyniku przebiegu procesu fotokatalitycznego, zachodzącego w obecności światła i tlenu (zawartego w powietrzu), zanieczyszczenia atmosferyczne, stykając się z pomalowanymi powierzchniami, ulegają utlenieniu przekształcając się w substancje nieszkodliwe dla zdrowia i środowiska naturalnego. Wobec nano-katalizatora (zawartego w farbie) ulegają oczyszczeniu również przebarwienia na powierzchniach ścian, np. plamy z nikotyny. Zjawisko zachodzi przy wykorzystaniu światła bezpośredniego, odbitego, rozproszonego zarówno słonecznego, jak i sztucznego. W przypadku niedostatecznego oświetlenia naturalnego, w celu maksymalnego wykorzystania efektu działania farby, wskazane jest zainstalowanie doświetlenia. Opady atmosferyczne są czynnikiem wpływającym na skuteczność samooczyszczania, jednak nawet wilgoć zawarta w powietrzu (np. w pomieszczeniach) wystarczy do przebiegu procesu.

 

DANE TECHNICZNE

powłoka: mineralny mat
wydajność: 8-10 m2 / l
gęstość wg PN-82/C-81551: ok. 1,5 g / cm3
lepkość Brookfield 20±2°C, wg PN-ISO 2555: 10000÷15000 mPa.s
wartość pH wg PN-C-04963: 11-12
zawartość części stałych PN-EN ISO 3251: 53,0÷55,0 % wag.
czas schnięcia w 23±2 °C, PN-C-81519: 12 godz.
zalecana grubość powłoki na mokro PN-EN ISO 2808: 90-100 μm
największy rozmiar ziarna (granulacja), PN-EN 13300: Drobna do 100 μm

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: FARBY FOTOKATALITYCZNE

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Titanium® FA jest farbą gotową do użycia. W Żadnym wypadku nie wolno dodawać kredy, wapna oraz suchych farb klejowych ani innych materiałów. Nie zaleca się malowania powierzchni pokrytych farbą wapienną. Powierzchnie przed malowaniem należy oczyścić, osuszyć, usunąć luźne części i odtłuścić. Farby klejowe i wapienne bezwzględnie usunąć. Powierzchnie nie malowane lub bardzo stare zaleca się zagruntować środkiem gruntującym. Świeży tynk cementowo-wapienny można malować nie wcześniej niż 4 tygodnie po nałożeniu. Dopuszcza się malowanie po trzech dniach tynków mineralnych pocienionych stosowanych w systemach ociepleń budynków, gdy temperatura w tych dniach utrzymuje się powyżej +15°C. Ubytki i spękania uzupełnić – zaprawą cementową.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Przed przystąpieniem do malowania dokładnie wymieszać farbę.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

Farbę Titanium® FA można nanosić jednokrotnie lub dwukrotnie, w zależności od chłonności i struktury podłoża. Kolejną warstwę można nakładać po całkowitym wyschnięciu poprzedniej (po minimum 12 godzinach), stosując metodę „na krzyż” i zachowując dla danej warstwy jeden kierunek nakładania. Przerwy technologiczne i łączenia należy wcześniej zaplanować, na przykład: w narożnikach i załamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku kolorów itp., aby były usytuowane w niewidocznych miejscach.

Aplikacja: wałek, pędzel lub po odpowiednim rozcieńczeniu natrysk.
Najlepsze efekty można uzyskać stosując metodę natryskową. Przy tradycyjnych metodach malowania (wałek, pędzel), przy niewłaściwym doborze narzędzia, technice malowania i niesprzyjających warunkach (temperatury i wilgotności względnej powietrza) możliwe jest pojawienie się smug w przypadku niektórych kolorów.
Poszczególne szarże wyrobu po zakolorowaniu mogą różnić się nieznacznie odcieniem w przypadku niektórych kolorów dostępnych w komputerowym systemie kolorowania. W celu uniknięcia zauważalnych różnic konieczne jest wykonanie powierzchni stanowiącej odrębną całość architektoniczną, w jednym cyklu roboczym, produktami z tej samej partii produkcyjnej.

W przypadku konieczności użycia produktów z rożnych partii produkcyjnych zaleca się zmieszanie ich ze sobą w celu ujednolicenia odcienia. Ewentualne poprawki należy wykonywać metodą „mokre na mokre”. Przed rozpoczęciem malowania farbą, uprasza się o sprawdzenie zgodności koloru we wszystkich opakowaniach ze złożonym zamówieniem.

Aby uniknąć różnic w odcieniach barw, należy na jedną powierzchnię nakładać farbę z tej samej daty produkcji. Malowanie powierzchni różniących się między sobą fakturą i parametrami technicznymi Może powodować efekt rożnych odcieni danego koloru farby.

Malowanie natryskowe:

Urządzenie Ciśnienie, bar Dysza Filtr, mesh Zalecane rozcieńczenie
Graco Ultra Max II 795 200-230 0,015’’-0,019’’ 60 do 5 %
Titan 450; Graco GX21; Wagner P20

Narzędzia myć wodą bezpośrednio po zakończeniu prac.
Ze względu na różnorodne technologie i surowce stosowane w wyrobach przez innych wytwórców, producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki mieszania jego wyrobu z innymi produktami. W przypadku barwienia białej farby pigmentami innych producentów należy zawsze przeprowadzić próbę na mniejszej ilości.
Zalecana ilość warstw: 1-2, w przypadku niektórych kolorów – 3

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

Stosować w temp.: +5÷25°C. Nanoszenie kolejnej warstwy, przy temperaturze 20°C i wilgotności względnej powietrza 50%: po 12 godz.

ZUŻYCIE

Od 100 ml  do 125 ml na 1 m2

OPAKOWANIA

Wiaderka 5 litrów

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Farbę należy przechowywać w oryginalnym i szczelnie zamkniętym opakowaniu 12 miesięcy od daty produkcji, w temp.: +5÷25°C.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Otaczające przedmioty, okna i sprzęt przykryć przed rozpoczęciem pracy, zwłaszcza szkło, ceramikę, kamień naturalny, metal i klinkier. Produkt alkaliczny. Podczas pracy należy nosić odzież ochroną, rękawice i okulary.