Epoksydowa farba higieniczna Epimal LX biały 10 L

Producent: PIGMENT
SKU: 950130100099

Epimal LX jest dwuskładnikową, wodorozcieńczalną farbą epoksydową. Przeznaczoną do malowania powierzchni zwłaszcza narażonych na uszkodzenia i zabrudzenia

WŁAŚCIWOŚCI

  • Atest Higieniczny PZH
  • Wysoka odporność na wszelkiego rodzaju porastanie mikroorganizmami
  • Właściwości ochronne zachowuje przez wiele lat użytkowania
  • Trwała, wodoodporna, powłoka w znacznym stopniu odporna na czynniki chemiczne

 

Inne kolory na zamówienie, po wcześniejszym uzgodnieniu.

728,50  592,28  netto

8 w magazynie

Epimal LX jest dwuskładnikową wodorozcieńczalną farbą epoksydową przeznaczoną do malowania powierzchni szczególnie narażonych na uszkodzenia i zabrudzenia (często wymagające zmywania) w obiektach użyteczności publicznej, gastronomicznych, myjniach samochodowych oraz do zastosowania w miejscach, gdzie wymagana jest wyjątkowa czystość, higiena i zabezpieczenie, np. w szpitalach i innych obiektach służby zdrowia, w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, w laboratoriach (chemicznych, biologicznych, medycznych), itp. Powłoki charakteryzują się wysoką odpornością na szorowanie i ścieranie oraz czyszczenie standardowymi środkami dezynfekcyjnymi i detergentami. Odpowiednio dobrane składniki powodują, że naniesione powłoki wykazują wysoką odporność na wszelkiego rodzaju porastanie mikroorganizmami (koloniami bakterii i grzybów). Swoje właściwości ochronne zachowuje przez wiele lat użytkowania. Zalecany też do pomieszczeń narażonych na częsty kontakt z agresywnymi chemikaliami, np. posadzki hal produkcyjnych i magazynowych, hurtowni. Nadaje się do malowania powierzchni betonowych (np. posadzki, konstrukcje betonowe) oraz powierzchni stalowych, bezpośrednio lub po uprzednim zagruntowaniu farbą epoksydową podkładową. Może być stosowany również na inne materiały budowlane, jak: tynk, cegły, materiały drewnopochodne (w ograniczonym stopniu). EPIMAL daje trwałą, wodoodporną, powłokę w znacznym stopniu odporną również na czynniki chemiczne (rozcieńczone kwasy, alkalia, sole, oleje, smary, paliwa, rozpuszczalniki, detergenty itp.).

Zawiera wodną dyspersję Żywicy epoksydowej, trwałe pigmenty, specjalnie dobrane, odporne chemicznie wypełniacze mineralne i syntetyczne oraz środki modyfikujące. Jako utwardzacz stosowany jest wodny roztwór adduktu epoksy-poliaminowego.

DANE TECHNICZNE

zalecana proporcja: 4,5 L farby i 0,5 L utwardzacza
czas schnięcia, przy temp. podłoża 20oC i wilg. wzgl. powietrza 65% (obniżenie temp. i wzrost wilgotności przedłuża czas schnięcia): pyłosuchość: ok. 1 godz., -ruch pieszy: po 24 godz.
pełne utwardzenie: po 7 dniach
gęstość farby: ok. 1,4 g/cm3
czas odczekania przed malowaniem po zmieszaniu z utwardzaczem (przy 20oC): 30 minut
czas przydatności do stosowania po czasie odczekania (przy 20°C): ok. 2 godz.
zawartość części nielotnych: 45±1 % obj., grubość warstwy mokrej: 110-130 µm, grubość warstwy suchej: 50-60 µm
wydajność: 6-8 m2/l

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: FARBY HIGIENICZNEWODNE FARBY EPOKSYDOWE

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być nośne, czyste, pozbawione tłustych plam i pyłu. Powierzchnię przeznaczoną do odnowienia należy dokładnie odpylić i odtłuścić (szczególnie ślady olejów i smarów), oczyścić z mchu i porostów. Stare łuszczące się i spękane powłoki farb należy bezwzględnie usunąć. Świeży tynk cementowo-wapienny i powierzchnie betonowe można malować nie wcześniej niż 4 tygodnie po nałożeniu. Powierzchnie gładkie zmatowić papierem ściernym. Z powierzchni stalowych usunąć ślady korozji. Ubytki i spękania uzupełnić: wewnątrz pomieszczeń – szpachlówką akrylową lub gipsem, na zewnątrz i przy naprawie posadzek – zaprawą cementową. Niespójne lub chłonne podłoże mineralne należy koniecznie zagruntować preparatem epoksydowym EPIMAL G20, co znacznie podniesie trwałość pokrycia i zapobiegnie łuszczeniu się powłoki (nie stosować gruntów innego rodzaju, np. akrylowych!).

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Jest farbą gotową do użycia, jedynie w przypadku zgęstnienia można dodać do 5% wody wodociągowej. W Żadnym wypadku nie wolno dodawać kredy, wapna, suchych farb klejowych, farb emulsyjnych ani w Żaden inny sposób modyfikować jej składu.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

Po dodaniu utwardzacza do farby mieszać całość przez 5 minut. Po wymieszaniu pozostawić farbę na 30 minut pod przykryciem, następnie po przemieszaniu farba nadaje się do malowania. Od tego czasu farba powinna zostać zużyta w ciągu 2 godzin. Przed oddaniem do eksploatacji pomieszczenia wietrzyć do zaniku zapachu.

Przed stosowaniem farbę dokładnie wymieszać z utwardzaczem. Nie zmieniać zalecanych proporcji farba: utwardzacz. Może to spowodować znaczne obniżenie twardości powłoki. Nie malować na zewnątrz podczas silnego nasłonecznienia i deszczu. Nie malować powierzchni mokrych i nagrzanych, np. w wyniku silnego nasłonecznienia. Powierzchnia musi być dokładnie oczyszczona. Szczególną uwagę należy zwrócić na odtłuszczenie. Do czasu całkowitego wyschnięcia chronić świeżą powłokę farby przed opadami. Nie stosowanie się do niniejszych zaleceń może powodować łuszczenie się farby oraz utratę uprawnień gwarancyjnych.
Malować wałkiem, pędzlem lub natryskiem (dla natr. hydrodynam.: średn. dyszy 0,28-0,38 mm, ciśn. na dyszy 120-200 bar), zalecana ilość warstw: 2-3.

Zastosowanie farby Epimal LX nie zwalnia z obowiązku prawidłowego i systematycznego mycia i dezynfekcji powierzchni.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

Stosować w temp.: +15÷35°C i wilgotności względnej powietrza poniżej 75%, temperatura malowanego podłoża: +15÷35°C (minimum 3°C powyżej punktu rosy).
Mycie narzędzi (do czasu utwardzenia) – woda

ZUŻYCIE

125 ml – 167 ml / m2

OPAKOWANIA

Wiaderka plastikowe 10 litrów

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Przechowywać w temperaturze: +15÷35°C i wilgotności względnej powietrza poniżej 75%, 18 miesięcy od daty produkcji (w oryginalnym nieuszkodzonym opakowaniu).

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Stosować zwykłe środki ostrożności jak przy pracy z innymi wodnymi wyrobami lakierniczymi. Chronić oczy i powierzchnię skory przed bezpośrednim kontaktem z wyrobem. W przypadku zanieczyszczenia zmyć skórę wodą i mydłem, zabrudzoną odzież zmienić. Oczy natychmiast przepłukać dużą ilością bieżącej wody, przez co najmniej 20 minut. W przypadku podrażnienia udać się do lekarza.

Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa produktu zawarte są w Karcie Charakterystyki.