Preparat nawierzchniowy antygraffiti do ochrony trwałej A-Graf 2K 5 L

Producent: PIGMENT
SKU: 950154050099

Jest to unikalny, jednoskładnikowy, bezbarwnie wysychający preparat oparty na syntetycznych związkach krzemoorganicznych, do powierzchniowego zabezpieczania przed graffiti, posiadający funkcję ochrony przed naklejaniem plakatów o silnych właściwościach antyadhezyjnych, przez co przyklejanie plakatów, nalepek, taśm klejących posiadających własny klej jest utrudnione lub niemożliwe. Preparat jest szybkoschnący, utwardzany pod wpływem wilgoci z powietrza, wykazujący bardzo dobrą przyczepność.

WŁAŚCIWOŚCI

  • Wykazuje wysoką odporność na warunki atmosferyczne
  • Przedłużanie trwałości tynków z powodu odizolowania ich od wpływu czynników niszczących
  • Z tej samej powłoki można wielokrotnie usuwać zanieczyszczenia

A-GRAF 2K ma zastosowanie na powierzchniach chłonnych zarówno gładkich jak i porowatych wykonanych z materiałów budowlanych typu: bloczki wapienno-piaskowe, płyta włóknowo-cementowa, cegła, klinkier, tynki mineralne, akrylowe, silikonowe, silikatowe, beton, kamień naturalny np. piaskowiec, granit, trawertyn, do większości powłok malarskich i podłoży hydrofobizowanych, jak również do rzeźb, pomników, drewna oraz do systemów dociepleniowych. Nadaje się do stosowania na powierzchniach niechłonnych, takich jak ceramika, niektóre tworzywa sztuczne, laminaty, poliester, stal, stal ocynkowana, aluminium, farby proszkowe. Ze względu na różnorodność podłoży, przed aplikacją zaleca się wstępne przeprowadzenie prób, aby sprawdzić reakcję preparatu z podłożem, określić przyczepność, pogłębienie koloru podłoża itp.

Zabezpieczona powierzchnia znakomicie chroni przed aerozolowymi farbami graffiti, większością markerów powszechnie dostępnych w handlu, tuszem, zmiennymi warunkami atmosferycznymi, ptasimi odchodami, brudem, kwaśnym deszczem, zapobiega wnikaniu wody i substancji szkodliwych, gumą do żucia oraz plakatami, nalepkami i klejem.
A-GRAF 2K po zastosowaniu stanowi antykorozyjną warstwę rozdzielającą, która zapobiega wnikaniu w podłoże i zmniejsza przyczepność farb/pigmentów/klejów, powodując łatwość w ich usuwaniu z powierzchni powłoki. Jest preparatem otwartym dyfuzyjnie, posiada właściwości konserwujące oraz filtry UV – dzięki, którym utrwala kolorystykę zabezpieczanych powierzchni. Faktura zabezpieczanych powierzchni zostaje zachowana. Preparat występuje w dwóch wersjach: połysk, mat/półmat.

WYGLĄD NA PODŁOŻU:
Powłoka na podłożu tworzy efekt matu/półmatu lub połysku (zależnie od wybranej wersji), który może być bardziej lub mniej widoczny w zależności od rodzaju podłoża, kąta padania światła i nasłonecznienia. Kolor podłoża może ulec pogłębieniu, a w przypadku wyblakłych farb poprawia ich barwę/ożywia/wzmacnia kolor. Niektóre chłonne podłoża np. beton mogą nabrać ciemniejszego odcienia, zaleca się wówczas zastosować podkład gruntujący, który zapobiega/minimalizuje efekt ciemnienia zabezpieczanej powierzchni.

Uwaga: Matowe lub błyszczące wykończenie wybrać w zależności od rodzaju powierzchni, która ma być chroniona. Przed zastosowaniem należy przeprowadzić próbę na mniejszej powierzchni.

 

DANE TECHNICZNE

wygląd: bezbarwna/szara ciecz
przepuszczalność Co : ≥50 m. PN-EN 1062-6. 2
temperatura zapłonu: powyżej 64°C
przepuszczalność pary wodnej: ≤4 m. PN-EN ISO 7783
gęstość w 20°C: 0,89 g/cm³
absorpcja kapilarna: ≤ 0,1 kg•m-2•h-0,5. PN-EN 1062-3
odporność na promieniowanie UV: 500 h

DANE TECHNICZNE PO ZASTOSOWANIU:
Trwałość powłoki do 10 lat. Zmywanie graffiti: do 50 cykli. Grubość suchej powłoki około 180 μm w zależności od rodzaju podłoża i szorstkości. Ochrona antygraffiti po 8 godz. Powłoka posiada właściwości antyadhezyjne, antyplakatowe. Preparat pełni rolę powłoki hydrofobowej, antykorozyjnej i elastomera wykazującego się dużą odkształcalnością z odpornością na działanie czasu i niekorzystne czynniki zewnętrzne termiczne, biologiczne, chemiczne, UV, alkalia, korozję, roztwory soli i amoniaku. Jest trwałym systemem umożliwiającym wielokrotne usuwanie farb graffiti bez konieczności odtwarzania powłoki po czyszczeniu graffiti.

Ten produkt znajduję się w kategorii: SYSTEM ANTYGRAFFITI

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże musi być odpowiednio przygotowane: suche, zwarte i oczyszczone z wszelkich zanieczyszczeń atmosferycznych, brudu, mleczka cementowego, substancji szkodliwych, olei, tłuszczów, graffiti jak i również wykwitów pochodzenia biologicznego, organicznego. Przykładowe metody przygotowania podłoża: czyszczenie chemiczne, czyszczenie parą, mycie wodą pod wysokim ciśnieniem, oczyszczanie strumieniowo ścierne. Powierzchnie niechłonne typu stal, tworzywa sztuczne, farby proszkowe należy odtłuścić np. izopropanolem. Pozostałości preparatów czyszczących po zastosowaniu mogą niekorzystnie wpłynąć na działanie preparatu i dlatego muszą zostać całkowicie usunięte. Części elewacji, które nie powinny stykać się z preparatem zabezpieczającym należy chronić np. folią budowlaną.

ZGODNOŚĆ Z INNYMI SYSTEMAMI MALARSKIMI:

Powłoka mat jest zgodna z większością gruntów, hydrofobizatorów powłok malarskich w tym farb poliuretanowych, epoksydowych, układów akrylowych 2K, poliuretanowych 2K, powłok antykorozyjnych, rozpuszczalnikowych, farb i emalii ftalowych, olejnych, chlorokauczukowych, alkidowych, nitrocelulozowych, farb opartych na dyspersji winylowej, akrylowej silikatowej i silikonowej.

POTWIERDZONA ZGODNOŚĆ DOTYCZY MIĘDZY INNYMI:
1. Farb antykorozyjnych do betonu:
Sika: Sikagard 550 W Elastic, Sikagard 680 S
Sto: StoCryl V 100, V 200, V 400, V 450, V 500, EF, RB
Hufgard: EuroCret Color Flex, EuroCret Color
Megachemie: MEGAprotect AR 100 E, MEGAprotect AR 100 S
Baumit Siliconcolor

2. Hydrofobizatorów do betonu:
PHSC: Hydrogard W, Hydrogard S
Hufgard: EuroCret HMC, HMB, HMX
Sika: Sikagard 703 W, 702 W Aquaphob
Sto: StoCryl HC 100, GW 100, HP 100, HP 150, HG 200
Premix: Silcobet-1

3. Farb poliuretanowych:
Hempel: Hempathane HS 55610

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Po otwarciu pojemnika preparat dokładnie wymieszać w całej objętości przez około minutę stosując mieszadło. Preparat po wymieszaniu jest gotowy do aplikacji. Mieszanie jest szczególnie ważne w przypadku powłoki w wersji “mat” ze względu na dodany czynnik matujący, który należy dokładnie wymieszać w całej objętości opakowania. Pojemnik po przelaniu odpowiedniej ilości materiału zamknąć. Dostęp powietrza do powłoki będzie miał wpływ na jej powolne utwardzanie, zwiększanie lepkości oraz późniejsze sieciowanie. Preparat nadaje się do użycia nawet kilka miesięcy po otwarciu pod warunkiem szczelnego zamknięcia opakowania i właściwego przechowywania.

Przy wydłużonej aplikacji powłoki, należy po kilku godz. wykonać ponowne mieszanie preparatu. W zależności od warunków atmosferycznych średni czas użycia przelanej do np. kuwety malarskiej powłoki to około 6 godz. przy temp. 20°C, jednak powyżej 30 minut na powierzchni powłoki będzie się stopniowo tworzył tzw. „kożuch”, który należy  sunąć przed przystąpieniem do dalszych prac. Względna wilgotność powietrza do 90%.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

wersja mat: od +5 do +30°C
wersja połysk: od +10 do +30°C
czas schnięcia przy temp. 22°C
po 1 godz. pyłosucha
po 2 godz. sucha, zewnętrznie utwardzona, możliwość dotknięcia bez tzw. odcisków
po 3 godz. Twarda
Odpowiednie warunki atmosferyczne muszą utrzymać się przez cały okres schnięcia powłoki. Nakładanie powłoki w niższych temp. wydłuża czas schnięcia. Preparat nakłada się w dwóch warstwach. Drugą warstwę powłoki nanosić po około 3 do 4 godz. po utwardzeniu pierwszej warstwy, przy temp. schnięcia 22°C. Czas osiągnięcia całkowitej twardości powłoki otrzymujemy po około 7 godz. przy temp. 22°C. Chronić przed deszczem przez co najmniej 4 godz. od aplikacji. Nie ma ograniczeń czasowych w nakładaniu drugiej warstwy lub uzupełnianiu powłoki.
Przy dłuższej przerwie między warstwami, należy zabezpieczaną powierzchnię przemyć wodą, aby usunąć kurz i inne zanieczyszczenia atmosferyczne. Powłokę należy nanosić starannie, aby pokryć nią wszystkie nierówności i szczeliny w strukturze materiału. Niedokładne nanoszenie preparatu może spowodować zmniejszenie skuteczności ochrony i problemy przy usuwaniu farb graffiti. Na szorstkiej oraz porowatej powierzchni, należy wytworzyć jednolitą i wystarczająco grubą warstwę ochronną powłoki.
Przy pokrywaniu powłoką antygraffiti nowo wymalowanych podłoży należy zachować odpowiednią przerwę na utwardzenie powłoki malarskiej zgodnie z kartą techniczną danej farby. W przypadku słabszej przyczepności powłoki do podłoża, należy zastosować właściwy podkład gruntujący odpowiedni dla danego rodzaju powierzchni:
• podłoża chłonne np. beton, piaskowiec, stosować podkład gruntujący A-GRAF GRUNT firmy Pigment w jednej do dwóch warstw.
Podkład gruntujący powoduje zmniejszenie zużycia powłoki antygraffiti oraz zapobiega/minimalizuje efekt ciemnienia zabezpieczanej powierzchni. Po zastosowaniu podkładu gruntującego powłokę antygraffiti zawsze nanosić w dwóch warstwach, najlepiej po około 24 godz. Aplikacja podkładu gruntującego: +5 do +30°C.
Zwracać uwagę, aby nie nakładać za dużo powłoki na powierzchnie gładkie, w razie wystąpienia zacieków, należy je przed wyschnięciem rozprowadzić wałkiem po podłożu. Preparat można nanosić metodą natrysku pneumatycznego, hydrodynamicznego dyszą 12 do 17, a także używając wałków nie pozostawiających włókien.
Preparat można stosować w pomieszczeniach wentylowanych.

TECHNOLOGIA USUWANIA GRAFFITI Z POWIERZCHNI ZABEZPIECZONEJ POWŁOKĄ ANTYGRAFFITI:
Spryskać powierzchnie wodą lub zmywaczem chemicznym i za pomocą szczotki lub tkaniny zetrzeć graffiti. Przy większych powierzchniach lub podłożach porowatych zaleca się stosować metodę zmywania graffiti za pomocą myjki wysokociśnieniowej strumieniem wody do max 50°C i ciśnieniu do 100 bar, przesuwając równomiernie strumień wody bez dłuższego zatrzymywania w jednym punkcie. Zalecaną i najszybszą metodą jest zastosowanie zmywacza chemicznego w postaci żelu poprzez naniesienie warstwy preparatu na graffiti, odczekaniu od kilku do 10 minut, roztarcie graffiti szczotką z miękkim włosiem, a następnie zmycie wodą pod ciśnieniem.
Dedykowany zmywacz chemiczny do usuwania farb graffiti z powłoki A-GRAF 2K antygraffiti A-GRAF ZMYWACZ to preparat w formie płynnej oraz A-GRAF GEL w formie żelu.
Po usunięciu graffiti, nie ma potrzeby ponownego nakładania powłoki, ponieważ zmyte zostaje tylko graffiti, a zabezpieczenie pozostaje nienaruszone.
Powłoka może ulec zniszczeniu jeśli użyte jest ciśnienie powyżej 100 bar, lub użyty jest system turbo – wirująca końcówka, wąski strumień dyszy oraz gdy koniec myjący lancy jest za blisko powierzchni zmywalnej. Intensywne szorowanie powłoki może spowodować uszkodzenie zabezpieczenia lub ograniczyć liczbę cykli zmywania graffiti.

USUWANIE PLAKATÓW I KLEJÓW:
Naklejone plakaty, taśmy, nalepki odpadają samoczynnie na skutek oddziaływania wiatru i deszczu lub można je w prosty sposób usunąć poprzez ręczne oderwanie. Resztki klejów znajdujące się na zabezpieczonym podłożu oraz plakaty można usunąć np. za pomocą myjki wysokociśnieniowej strumieniem wody o temperaturze do 50°C i ciśnieniu do 100 bar. Po usunięciu plakatów, kleju, powłoka nie wymaga odnowienia.

PIELĘGNACJA POWŁOKI ANTYGRAFFITI:
Powłokę antygraffiti A-GRAF 2K można myć ręcznie przy użyciu szczotki z miękkim włosiem, lub za pomocą myjki wysokociśnieniowej szerokim strumieniem wody o ciśnieniu do 150 bar przy użyciu preparatów chemicznych przeznaczonych do bieżącego mycia elewacji. Proces mycia elewacji najlepiej przeprowadzić poprzez wykonanie tzw. natrysku aktywnej piany, a następnie spłukaniu wodą pod ciśnieniem.

ZUŻYCIE

Podstawową zasadą jest wykonanie 2 warstw powłoki antygraffiti.
Wydajność teoretyczna:
6 m²/1 l (167 ml/m²) do 10 m²/1 l (100 ml/m²)
Wydajność teoretyczna są to wartości orientacyjne określające skrajne ilości zużycia, które są różne w zależności od rodzaju zabezpieczanego podłoża.
Powierzchnie mało chłonne, gładkie:
7 m²/1 l (143 ml/m²) do 9 m² /1 l (111 ml/m²), łącznie na dwie warstwy, np. farby elewacyjne.
Powierzchnie chłonne, nieporowate:
6 m²/1 l (167 ml/m²), łącznie na dwie warstwy, np. piaskowiec, wapień, beton.
Na podłożach chłonnych zużycie może się zwiększyć.
Powierzchnie niechłonne gładkie:
do 10 m²/1 l (100 ml/m²), łącznie na dwie warstwy, np. stal, ceramika, granit, powierzchnie malowane farbami proszkowymi.
Wydajność praktyczna:
jest uzależniona od indywidualnych przypadków i zastosowań, w tym: warunków panujących podczas aplikacji, techniki nanoszenia, kształtu oraz chropowatości zabezpieczanej powierzchni, a także chłonności podłoża oraz strat nanoszenia.
W celu zwiększenia wydajności na powierzchniach chłonnych zalecane jest zastosowanie podkładu gruntującego: A-GRAF GRUNT: około 8,3 m²/1 l, (120 ml/m²), łącznie na dwie warstwy.

OPAKOWANIA

Pojemnik plastikowy 5 litrów

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Przechowywać w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu w temp. +5÷28°C, 12 miesięcy od daty produkcji. Nie wystawiać na działanie promieni słonecznych.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Przed użyciem malowarki do natrysku, oczyścić ją wraz z przewodami z pozostałości np. farb i wody, ponieważ powłoka twardnieje pod wpływem wilgoci. Czyszczenie malowarki, przewodów należy wykonać
natychmiast po użyciu, pozostawiona na dłuższy czas powłoka w malowarce lub jej niedokładne
wyczyszczenie może doprowadzić do zablokowania węży natryskowych. Utwardzona powłoka może być
usunięta tylko mechanicznie. Do czyszczenia urządzeń natryskowych przed i po pracy używać np. naftę.
Inne rozpuszczalniki typu np. nitro powodują przyspieszone utwardzanie powłoki oraz mogą doprowadzić
do zablokowania przewodów natryskowych.
Wałki i pędzle z reguły nie nadają się do wyczyszczenia i ponownego użycia.