Mineralna masa szpachlowa i naprawcza Stauber SAN FP 25 kg

Producent: STAUBER
SKU: 300519250099

Prosimy o kontakt w celu ustalenia dostępności i aktualnej ceny

STAUBER SAN FP mineralna, dyfuzyjna. modyfikowana masa szpachlowa i naprawcza na spoiwie cementowym. Stosowana zarówno na elewacje jak również do wnętrz w celu uzyskania gładkiej powierzchni

WŁAŚCIWOŚCI

 • odporna na wpływy atmosferyczne, hydrofobizowana, mrozoodporna, niepalna
 • wysoce paroprzepuszczalna
 • o dużej wytrzymałości mechanicznej, przyczepności do typowych podłoży budowlanych, odporności na skurcz i odparzanie
 • o optymalnych właściwościach roboczych, długim czasie otwartym, braku tendencji do spływania, łatwa do szpachlowania, możliwa do filcowania i szlifowania

 

Stauber SAN FP szary stosowany jest:

 • do powierzchniowego szpachlowania i wyrównywania powierzchni: murów, gazobetonu, betonu, tynków cementowych i cementowo.-wapiennych itp.
 • do wykonywania cienkowarstwowych, szpachlowanych lub filcowanych wypraw na elewacjach zewnętrznych i powierzchniach wewnętrznych, także zbrojonych siatką z włókna szklanego
 • do punktowego naprawiania uszkodzonych powierzchni tynków, betonu i innych podłoży mineralnych
 • do szpachlowania powierzchni tynków renowacyjnych Stauber SAN SP

 

DANE TECHNICZNE

Baza cement, kruszywa kwarcowe i kalcytowe, dodatki
Barwa szara
Zapotrzebowanie wody ok. 6-7 l na worek 25 kg
Gęstość nasypowa 1550 kg/m³
Reakcja na ogień Klasa A1
Absorbcja wody Wc2 ( hydrofobowy )
Przyczepność ≥ 0,5 N/mm2– FP:B
Współczynnik przewodzenia ciepła λ10,dry 0,82(P=50%) W/m·K
wartość tabelaryczna
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej μ ≤ 25
Brak rys skurczowych w warstwie: < 5 mm
Temperatura powietrza i obiektu podczas obróbki + 5°C do + 25°C
Czas obróbki w temp. 20o C ok. 120 minut

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: SYSTEMY TYNKÓW RENOWACYJNYCH

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PODŁOŻE

Wszystkie podłoża muszą być nośne, stabilne, czyste i wolne od substancji zmniejszających przyczepność (kurz, oleje szalunkowe, porosty itp.).Odpowiednią metodą (mechanicznie, wodą pod ciśnieniem, środkami myjącymi itp.) usunąć źle związane lub wystające elementy podłoża (luźne tynki, resztki zaprawy, źle przyczepne lub łuszczące powłoki malarskie itp.).
W szczególności:

 • nowe podłoża mineralne – oczyścić
 • nośne tynki cementowe i cementowo-wapienne – oczyścić
 • tynki jw. powierzchniowo piaszczące – zmyć wodą pod ciśnieniem., zagruntować właściwym materiałem impregnującym (np. STAUBER PRIM 111 w odpowiednim rozcieńczeniu wodą).
 • istniejące nośne powłoki malarskie – zmyć wodą pod odpowiednim. ciśnieniem
 • powłoki jw., kredujące – zmyć wodą pod ciśnieniem, zagruntować właściwym materiałem impregnującym (np. STAUBER PRIM N)
 • powłoki nie nośne – usunąć w całości, pozostałe podłoże zagruntować właściwym materiałem impregnującym.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Do pojemnika z odmierzoną ilością wody wodociągowej (ok. 6÷7 l/worek 25 kg) wsypać powoli materiał suchy, mieszając całość przy pomocy mieszadła wolnoobrotowego do zapraw (do ok. 400 obr./min.). Po uzyskaniu jednorodnie zarobionej masy odczekać ok. 5 minut, po czym całość ponownie wymieszać, ostatecznie regulując w razie potrzeby konsystencję roboczą niewielkim dodatkiem wody. Nie zarabiać więcej materiału niż można przerobić w czasie 2 godzin.

APLIKACJA

Zarobioną masę szpachlową nanosić na przygotowane podłoże warstwami o grubości jednorazowo do 5 mm – przy szpachlowaniu powierzchniowym, oraz do 10 mm – przy szpachlowaniu ubytków miejscowych. Większe ubytki w razie potrzeby wypełniać kilkoma warstwami materiału, nakładając kolejną po stwardnieniu poprzedniej.
W razie potrzeby uniknięcia zbyt szybkiej utraty wilgoci z nakładanego materiału, można uprzednio wstępnie zwilżyć powierzchnię podłoża. Stopień zwilżenia dobierać doświadczalnie.
Końcową warstwę wygładzić i, zależnie od życzenia, zatrzeć, filcować lub przeszlifować.
Czas przystąpienia do filcowania zależy od temperatury i wilgotności. Zaleca się, aby ostatnią warstwę do filcowania nakładać w jednakowej grubości (zazwyczaj od 3 do 5 mm), dobranej doświadczalnie na podstawie prób.

PIELĘGNACJA

Przez przynajmniej 1 dzień chronić przed zbyt szybkim wysychaniem na skutek nasłonecznienia, wysokiej temperatury lub wiatru. W razie potrzeby wysychającą przedwcześnie powierzchnię zacieniać lub zwilżać.
Czas wiązania w warunkach normalnych: 1 dzień na każdy 1 mm grubości warstwy.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Czystą, zimną wodą, bezpośrednio po użyciu.

ZUŻYCIE

ok. 1,5 kg/m2/1 mm grubości – jako szpachlowanie powierzchniowe.

OPAKOWANIA

Worek 25 kg.

MAGAZYNOWANIE I TRWAŁOŚĆ

Przechowywać w suchym, wietrzonym pomieszczeniu, w oryginalnych opakowaniach, do 12 miesięcy od daty produkcji.

POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla typowych odpadów budowlanych.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Chronić przed dostępem dzieci. Unikać bezpośredniego kontaktu ze skórą i z oczami. Produkt zawiera cement i wapno. Reaguje silnie alkalicznie z wodą. Używać odpowiednich rękawic ochronnych. W przypadku kontaktu ze skórą i oczami przemyć obficie czystą zimną wodą i zasięgnąć porady lekarza. Po połknięciu zasięgnąć porady lekarza.