Grunt do drewna, metalu, PCV Allgrund czerwonobrązowy

Producent: REMMERS
SKU: Brak danych

Podkład przyczepnościowy na podłoża metalowe, twarde PCV, a także drewno, działa antykorozyjnie i izoluje garbniki drewna

WŁAŚCIWOŚCI

 • Bardzo dobra przyczepność do podłoża
 • Ochrona antykorozyjna
 • Produkt wodny
 • Ogranicza zażółcenie drewna powodowane przez rozpuszczalne w wodzie garbniki na jasnych powłokach nawierzchniowych
 • Produkt niskorozpuszczalnikowy, o łagodnym zapachu, mało uciążliwy dla środowiska

299,50 

2,5L
 • Jako powłoka gruntująca i międzywarstwowa
 • Na podłoża metalowe, jak np. (ocynkowana) stal, aluminium, miedź, mosiądz
 • Do twardych tworzyw sztucznych
 • Do drewna stosowanego w pomieszczeniach i na otwartej przestrzeni
 • Nie nadaje się do eloksalowanego aluminium i świeżo ocynkowanej ogniowo stali.
  Nie stosować na świeżo impregnowanym drewnie. Przestrzegać zalecanych czasów utrwalania.

 

DANE TECHNICZNE

Gęstość (20 °C) ok. 1,20 g/cm³
Lepkość produkt tiksotropowy, ok. 1500-2000 mPa s
Zapach łagodny

Wskazane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie należy ich uznawać za wiążącą specyfikację wyrobu.

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: FARBY KRYJĄCE DO STOSOWANIA NA ZEWNĄTRZ I W POMIESZCZENIACHPRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Wymagania wobec podłoża
Drewniane elementy budowlane zachowujące wymiar: dopuszczalna wilgotność drewna musi się mieścić w przedziale 11 – 15 %.
Drewniane elementy budowlane w ograniczonym zakresie i: maksymalna dopuszczalna wilgotność wynosi 18%.
Brud, tłuszcz i łuszczące się stare powłoki należy całkowicie usunąć.

Podłoża drewniane:
Zszarzałe i zwietrzałe powierzchnie drewna należy zeszlifować do nośnego podłoża. Luźne i spękane sęki jak również otwarte gniazda żywicy należy usunąć i oczyścić za pomocą odpowiednich środków, np. Verdünnung V 101, Verdünnung & Pinselreiniger.
Drewno stosowane na zewnątrz, które ma być chronione przed sinizną i zgnilizną, należy uprzednio zabezpieczyć środkiem Holzschutz-Grund* (nie dotyczy drewna stosowanego w pomieszczeniach).
Należy przestrzegać polskiej normy PN-EN 927 Farby i lakiery – Wyroby lakierowe i systemy powłokowe na drewno zastosowane na zewnątrz.

Żelazo, stal:
Starannie usunąć rdzę. Usunąć zgorzelinę i naskórek walcowniczy. (odrdzewianie ręczne, stopień czystości ST 3). Najlepsze rezultaty uzyskuje się poprzez czyszczenie strumieniem ścierniwa: stopień czystości SA 2,5 (DIN EN ISO 12944-4).

Cynk (stal ocynkowana):
Umyć opartym na amoniaku środkiem sieciującym, używając do tego celu padu szlifierskiego.

Czyste aluminium:
Oczyścić rozcieńczalnikiem Verdünnung V-101 lub V-890 lub środkiem czyszczącym zawierającym kwas fosforowy. Przestrzegać zaleceń instrukcji BFS nr 6.

Tworzywa sztuczne:
Twarde PCV, PUR, poliester, akryl, i powłoki z melaminy, (resopal’u) oczyścić za pomocą rozcieńczalników Verdünnung V 101 lub V-890 i tkaniny polerskiej.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Materiał starannie rozmieszać.
Nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskowo.
Po wyschnięciu powłoki i wykonaniu międzyszlifu można nałożyć podkład z lakierów wodnych lub rozpuszczalnikowych.
Przestrzegać czasów schnięcia pomiędzy poszczególnymi etapami robót.
W razie potrzeby rozcieńczać wodą, dodając nie więcej niż 5%.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

Poprzez wykonanie powierzchni próbnych należy sprawdzić tolerancję materiału z podłożem oraz przyczepność.

Schnięcie
Ok. 12 godzin w temp. 20°C i przy wilgotności względnej powietrza (wwp) = 65 %. Aby przyspieszyć proces schnięcia powłokę można ogrzać w komorze suszarniczej do 60°C.
Niskie temperatury, słaba wentylacja i wysoka wilgotność powietrza powodują wydłużenie procesu schnięcia.

W przypadku modrzewia struganego, i drewna iglastego o wysokiej zawartości żywicy, przyczepność i odporność na warunki atmosferyczne powłoki może zostać zmniejszona, szczególnie w przypadku poziomych słojów drzew, sęków i bogatego w żywicę drewna późnego. W tym miejscu należy się spodziewać krótszych odstępów czasowych na konserwację i renowację. Można temu zaradzić jedynie poprzez wstępne zwietrzanie lub bardzo gruby szlif (P80). W przypadku tych rodzajów drewna, w wersji po przetarciu, należy spodziewać się znacznie dłuższych okresów między przeglądami i renowacjami.

Narzędzia / czyszczenie Pędzel, wałek, pistolet kubełkowy lub urządzenia natryskowe typu airless
Narzędzia natychmiast po użyciu umyć wodą.
Brudną ciecz usunąć zgodnie z przepisami.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +15 °C do maks. +25 °C.

ZUŻYCIE

100 ml/m² na jedną warstwę
Aby uzyskać prawidłową ochronę antykorozyjną i izolację garbników, należy nałożyć 2 warstwy materiału.

OPAKOWANIA

pojemnik blaszany 0,75 L

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

W zamkniętych oryginalnych opakowaniach, niezmieszane i nienarażone na działanie mrozu – co najmniej 24 miesiące.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Podczas aplikacji natryskowej niezbędne jest noszenie ochrony dróg oddechowych z filtrem cząsteczkowym P2 i okularów ochronnych. Nosić odpowiednie rękawice ochronne i ubranie ochronne.

Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu.
Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

* Środki ochrony drewna wymagają zachowania zasad bezpieczeństwa. Przed ich użyciem należy zawsze przeczytać etykietę produktu i informacje na jego temat!