Żywica iniekcyjna do uszczelniania rys przewodzących wodę weber.tec 944 1 kg

Producent: WEBER
SKU: 1009440100

1-komponentowa żywica na bazie poliuretanu, przeznaczona do iniekcji rys przewodzących wodę

weber.tec 944 (Eurolan FK Inject 2) jest niezawierającą rozpuszczalnika, 1-komponentową żywicą poliuretanową, twardniejącą pod wpływem wilgoci.

WŁAŚCIWOŚCI

  • 1-komponentowa żywica poliuretanowa, twardniejąca pod wpływem wilgoci
  • może 10-krotnie zwiększyć swoją objętość
  • odporna na działanie wody morskiej, soli, benzyny, olejów i tłuszczów oraz wielu ługów, kwasów i innych chemikaliów

Nadaje się do: wypełnienia pustych przestrzeni i uszczelnienia rys (spękań) w betonie i murze, zbiornikach wodnych, basenach, oczyszczalniach ścieków, nabrzeżach, fundamentach i studniach, jak również do uszczelnień rur o połączeniu mufowym. Produkt stosowany szczególnie do wykonywania uszczelnień w środowisku mokrym i wilgotnym. Zetknięcie się tego preparatu z wilgocią powoduje jego spęcznienie i utwardzenie. W zależności od temperatury i wilgotności weber.tec 944 może 10-krotnie zwiększyć swoją objętość. Za pomocą weber.tec 944 nie można uzyskać siłowych połączeń (uszczelnień). Aby otrzymać tego rodzaju uszczelnienia, należy użyć innych preparatów, sporządzonych na bazie żywic epoksydowych.

 

DANE TECHNICZNE

Baza: 1-komponentowa żywica poliuretanowa
Rozpuszczalnik: nie występuje
Barwa: szarożółta
Zużycie: na litr spoin lub pustek ok. 200 g weber.tec 944
Gęstość: ok. 1,02 kg/dm3
Odporność termiczna: ok. +70°C (wilgotne ciepło)
ok. +80°C (suche ciepło)
Czas twardnienia: ok. 2 dni
Punkt zapłonu: 200°C

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: INIEKCJE – KLEJENIE, USZCZELNIANIE, ELASTYCZNE WYPEŁNIANIE RYS

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże musi być lekko wilgotne,mocne, przyczepne, czyste, bez oleju i tłuszczy ze względu na przyczepność zaprawy zamykającej szczelinę.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Żywica po otwarciu opakowania jest gotowa do zastosowania. Jeżeli iniekcja przeprowadzana jest w obszarze występowania wody, zaleca się wtedy dodawanie przyspieszacza. Przyspieszacz weber.tec 944 S dodaje się do weber.tec 944 poprzez wymieszanie (nalezy zapoznać się z kartą techniczną weber.tec 944 S). Dawka przyspieszacza waha się w granicach od 0,5 do 5%. Po wymieszaniu powstałą mieszaninę należy od razu zużyć. Dodanie przyspieszacza weber.tec 944 S w ilości 0, 5% dwukrotnie przyspiesza szybkość reakcji preparatu weber.tec 944. Szybkość ta zależy od ilości wody i temperatury. Objętość pianki ulega zwiększeniu.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

Sposób nanoszenia: iniekcja, wlewanie.
Metoda iniekcji ciśnieniowej: weber.tec 944 wtłaczć za pomocą pompy iniekcyjnej do szczeliny (spękania) pod ciśnieniem od 10 do 200 barów w zależności od wytrzymałości konstrukcji na ściskanie. Podczas iniekcji postępować w następujący sposób: szczotką drucianą lub za pomocą szlifierki dokładnie wyczyścić powierzchnię w sąsiedztwie szczeliny tzn. 3-4 cm po obu stronach. Następnie nawiercić otwory w odpowiednich odstępach i zamocować pakery śrubowe (wkręcane) lub udarowe (wbijane). Rysy pomiędzy zamocowanymi pakerami zaszpachlować preparatem weber.xerm 848 i odczekać, aż szpachla stwardnieje tak, aby podczas iniekcji nie wyciekał wtłaczany materiał. Iniekcję rozpocząć po stwardnieniu szpachli. Jeżeli podczas wtłaczania utrzymuje się stałe ciśnienie na jednym pakerze, wówczas można przejść na drugi i dalej kontynuować iniekcję.
Metoda wlewania: w przypadku powierzchni poziomych nawierca się otwory wlewowe w odstępie 50 do 100 cm, na głębokość 20 do 50 cm. Nawiercony otwór powinien mieć średnicę od 2 do 5 cm. Miejsca, gdzie istnieje obawa, że wlewana żywica może wycieknąć na boki lub na dół, należy uszczelnić preparatem weber.rep 760. Następnie rozpocząć wlewanie preparatu weber.tec 944. Preparat należy natychmiast dolewać, jeżeli zwierciadło cieczy w otworze wlewowym opada. W przypadku powierzchni pionowych, rysy należy uszczelniać odcinkowo preparatem weber.rep 760, a następnie wlewać powoli żywicę iniekcyjną powyżej tego uszczelnienia. Należy tak wlewać preparat, aby powietrze uciekało do góry, a nie zostawało w otworze wlewowym. Rysy, spoiny lub puste miejsca przeznaczone do uszczelniania muszą być wilgotne, a jeżeli takie nie są, należy je nawilżyć. Po zakończeniu wlewania otwory wlewowe i rysy należy zamknąć preparatem weber.rep 760.
Narzędzia i pompę czyścić natychmiast po zakończeniu pracy (najpóźniej po 1-2 godzinach) rozcieńczalnikiem np. weber.sys 992.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

Temperatura aplikacji (powietrza i podłoża): od +10°C do +35°C.
Czas twardnienia: ok. 2 dni przy +20°C.

OPAKOWANIA

opakowanie 1 kg, paleta 288 kg
opakowanie 5 kg, paleta 225 kg

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Wyrób przechowywać do 6 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Składować i transportować w suchych i chłodnych warunkach, w fabrycznie zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Zapoznać się z kartą charakterystyki substancji niebezpiecznej oraz z oznaczeniami na etykiecie. Stosować środki ochrony osobistej (odzież ochronna, rękawice, okulalary lub maskę na twarz).
Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia wynikających z odpowiednich rozporządzeń oraz zapisów z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i oznaczeń na opakowaniach.