Żywica iniekcyjna do siłowego zamykania rys Sikadur-52 Injection 4 kg

Producent: SIKA
SKU: 405406010099

Dwuskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa, płynna żywica epoksydowa o niskiej lepkości
n- Typ N – do stosowania w temperaturach od +5°C do +30°C
n- Typ LP (Long Potlife) – do stosowania w temperaturach od +25°C do +40°C

WŁAŚCIWOŚCI

  • Bardzo niska lepkość.
  • Możliwość stosowania na podłoża suche i wilgotne
  • Możliwość stosowania w niskich temperaturach
  • Możliwość wykonywania iniekcji pompami do materiałów jednoskładnikowych
  • Bezskurczowe utwardzanie
  • Wysokie parametry mechaniczne
  • Materiał twardy, ale nie kruchy
  • Materiał bezrozpuszczalnikowy

 

615,10  500,08  netto

5 w magazynie

Sikadur®-52 Injection jest stosowany do wzmacniania strukturalnego konstrukcji metodą sklejania siłowego rys i pęknięć, w elementach konstrukcji takich jak: kolumny, belki, fundamenty, ściany, podłogi. Oprócz sklejenia tworzy również skuteczną barierę przeciwko filtracji wody i agresywnych mediów.

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE

Barwa Składnik A – Przezroczysta
Składnik B – Brązowa
Mieszanina składników A+B – Żółtawo brązowa
Baza chemiczna Modyfikowana, bezrozpuszczalnikowa, dwuskładnikowa żywica epoksydowa
Gęstość Mieszanina składników A+B (2:1) 1,10 kg/dm3 (w + 20°C)
Lepkość Temperatura Typ Normal Typ LP
+10°C ~1200 mPas
+20°C ~430 mPas ~3300 mPas
+30°C ~220 mPas ~150 mPas
+40°C ~95 mPas
Współczynnik rozszerzalności termicznej Typ Normal: W=8,9 x 10-5 na ºC (od -20°C do +40°C)
Typ LP: W=9,4 x 10-5 na ºC (od -20°C do +40°C)
Wytrzymałość na ściskanie Typ Normal: 52 MPa (po 7 dniach przy +23°C)
Typ LP: 34 MPa (po 7 dniach przy +30°C)
Wytrzymałość na zginanie Typ Normal: 61 MPa (po 7 dniach przy +23°C)
Typ LP: 41 MPa (po 7 dniach przy +30°C)
Wytrzymałość na rozciąganie Typ Normal: 37 MPa (po 7 dniach przy +23°C)
Typ LP: 24 MPa (po 7 dniach przy +30°C)
Przyczepność do podłoża Do betonu: > 4 MPa (zniszczenie betonu) (po 7 dniach, w +23°C)
Moduł sprężystości E Typ Normal: 1800 MPa (po 7 dniach przy +23°C)
Typ LP: 1100 MPa (po 7 dniach przy +30°C)

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: INIEKCJE – KLEJENIE, USZCZELNIANIE, ELASTYCZNE WYPEŁNIANIE RYS

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże mocne, czyste, wolne od zaolejeń, starych powłok i preparatów antyadhezyjnych Przygotowanie podłoża w celu uzyskania optymalnej przyczepności Beton, zaprawa, kamień powinien zostać starannie oczyszczony najlepiej wodą pod wysokim ciśnieniem lub przez szlifowanie. Rysy należy oczyścić z pyłu sprężonym powietrzem.
Temperatura podłoża
Typ Normal Minimum +5°C / Maksimum +30°C
Typ LP Minimum +25°C / Maksimum +40°C-
Wilgotność podłoża
Podłoże powinno być suche lub matowo-wilgotne

APLIKACJA

Proporcja mieszania Typ Normal i LP
Składnik A : B = 2:1 (wagowo i objętościowo)

Instrukcja mieszania
Składniki A i B dokładnie wymieszać wstępnie w pojemnikach. Następnie całą ilość składnika B dodać do składnika A i wymieszać przy użyciu wolnoobrotowego mieszadła mechanicznego, przez co najmniej 3 minuty, tak, aby ciecz stała się przezroczysta, następnie wymieszane składniki A i B należy przełożyć do czystego naczynia i raz jeszcze zamieszać przez około 1 minutę. Należy jak najmniej napowietrzyć mieszankę.
Do mieszania używać mieszarkę wolnoobrotową (max 250 obrotów/min.).
Przy stosowaniu dużych opakowań składniki materiału należy odważyć w odpowiednich proporcjach a następnie wymieszać zgodnie z instrukcją powyżej.

Wykonanie
Rysy na powierzchniach poziomych: Rysę można uszczelnić poprzez kilkakrotne nasączanie za pomocą pędzla lub wlać materiał bezpośrednio w rysę grawitacyjnie. Aby zapobiec rozlaniu się żywicy na całą długość rysy należy wykonać bariery np. z materiału Sikaflex. Rysy przebiegające na wylot elementu należy najpierw uszczelnić od dołu np. za pomocą Sikadur®-31 lub zaprawy cementowej Sika.
Rysy na powierzchniach pionowych: Wymieszany Sikadur®-52 Injection Typ Normal i LP może zostać wtłoczony pod ciśnieniem w strukturę przy użyciu ogólnodostępnych pomp jednokanałowych (np. Aliva AL-1200, AL-1250 lub Sika® Hand Pump). Rysy pionowe zawsze należy iniekować od dołu ku górze.
Czyszczenie narzędzi
Sprzęt i narzędzia należy oczyścić bezpośrednio po aplikacji za pomocą Sika® Colma Cleaner. Związany / utwardzony materiał można usunąć tylko mechanicznie.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA

Czas przydatności do użycia

Temperatura Typ Normal (1 kg) Typ LP (1 kg)
+5°C ~120 minut
+10°C ~80 minut
+23°C ~25 minut ~70 minut
+30°C ~10 minut ~30 minut
+40°C ~10 minut

ZUŻYCIE

1 kg Sikadur®-52 Injcection Typ Normal i LP daje ~1 litr iniektu

OPAKOWANIA

Składnik A+B: zestaw 10 x 1 kg
Opakowania zbiorcze: na zapytanie

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Materiał składowany w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach w temperaturze od +5°C do +30°C najlepiej zużyć w przeciągu 24 miesięcy od daty produkcji. Chronić przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym.

UWAGA

Maksymalna szerokość iniekowanych rys: 5 mm
Sikadur®-52 Injection Typ Normal i LP są odpowiednie do iniekcji w suchych i wilgotnych warunkach, nie nadają się do iniekowania w mokre podłoże.

Wszelkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami, na które producent nie ma wpływu.