Preparat do pielęgnacji posadzek betonowych weber.tec PA 20 L

Producent: WEBER
SKU: 101379200099

Rozpuszczalnikowy preparat do pielęgnacji posadzek betonowych. Ogranicza powstawanie mikrorys. Zapewnia optymalne właściwości dojrzewania posadzek betonowych i jastrychów.

WŁAŚCIWOŚCI

 • Zapewnia optymalne właściwości dojrzewania posadzek betonowych oraz jastrychów
 • Ogranicza powstawanie mikrorys na powierzchni posadzki
 • Zabezpiecza przed pyleniem
 • Bezbarwny
 • Błyszczący po wyschnięciu
 • Jednokomponentowy
 • Rozpuszczalnikowy
 • Ze względu na szybkość wysychania zalecany do stosowania w warunkach obniżonych temperatur od +5°C

1 147,60  933,01  netto

Brak w magazynie

weber.tec PA jest przeznaczony do:

 • zabezpieczenia powierzchni nowo wykonanych jastrychów, posadzek betonowych utwardzonych powierzchniowo posypkami weber.floor HB PLUS 1.5, weber.floor HB PLUS 3.0, weber.floor HB PLUS 6.0, przed zbyt szybką utratą wilgoci
 • do powierzchniowej impregnacji ograniczającej chłonność i ułatwiającej utrzymanie w czystości istniejących posadzek
 • do zabezpieczenia przed pyleniem i zmniejszenia nasiąkliwości podłoży cementowych.

 

DANE TECHNICZNE

Baza żywica akrylowa
Kolor bezbarwny
Gęstość ok. 0,9 g/cm3
Czas obróbki w temp. +20°C 2-4 godziny
Czas całkowitego utwardzenia w temp. +20°C 24 godziny
Zużycie materiału – 100-120 ml/m2 na 1 warstwę
Temperatura podłoża i powietrza od +5°C do +25°C
Temperatura podłoża musi wynosić, co najmniej 3°C powyżej panującej temperatury punktu rosy.

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: IMPREGNATY I PREPARATY GRUNTUJĄCE

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże nie powinno być wcześniej zaimpregnowane innym preparatem. Istniejące podłoża muszą być zwarte, czyste i suche.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

weber.tec PA jest dostarczany w postaci gotowej do użycia i należy go stosować w postaci nierozcieńczonej.  Zawartość opakowania przed użyciem dokładnie wymieszać.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

weber.tec PA nakładać metodą natryskową niskociśnieniowym opryskiwaczem lub wałkiem z krótkim włosiem. Preparat nakładać cienką warstwą unikając tworzenia kałuż.
weber.tec PA należy układać:

 • na nowo ułożoną posadzkę betonową lub jastrych cementowy bezpośrednio po ostatnim zatarciu mechanicznym
 • na istniejące posadzki cementowe po ich dokładnym umyciu i wysuszeniu.

W przypadku bardzo chłonnych podłoży preparat należy nanieść w dwóch warstwach. Drugą warstwę preparatu nanosić prostopadle do pierwszej warstwy.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

W czasie prac temperatura otoczenia i podłoża powinna wynosić +5°C do +25°C. Lekkie wietrzenie w trakcie i po nałożeniu preparatu przyspiesza jego wysychanie, ale należy unikać przeciągów.

OPAKOWANIA

opakowanie 20 l

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Materiał weber.tec PA należy przechowywać i przewozić w oryginalnych, dobrze zamkniętych opakowaniach, w suchych warunkach i temperaturze dodatniej. Okres przydatności do użycia wynosi 6 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu.
Uwaga: Produkt łatwopalny! Chronić przed mrozem!

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Chronić oczy i skórę. W przypadku zanieczyszczenia: oczy natychmiast przemyć wodą i zasięgnąć porady lekarza, skórę umyć mydłem i wodą. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Materiał w stanie utwardzonym jest nieszkodliwy dla środowiska. Przed zastosowaniem należy przeczytać wskazówki ostrzegawcze znajdujące się na opakowaniu i bezwzględnie ich przestrzegać. Materiału nie wolno zrzucać do kanalizacji, zbiorników wodnych ani do gruntu. Rozlany materiał należy niezwłocznie zebrać np. za pomocą trocin. Z pojemnikami postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami o odpadach i ich usuwaniu. Szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa transportu, składowania, używania oraz ochrony środowiska, zawarte są w karcie charakterystyki produktu dostępnej u dostawcy produktu.