Niskomodułowy uszczelniacz poliuretanowy MARIFLEX PU 30

Producent: WEBER
SKU: 1001012000

MARIFLEX PU 30 jest tiksotropową, trwale elastyczną masą poliuretanową stosowaną do wypełniania i uszczelniania połączeń

WŁAŚCIWOŚCI

 • Jednoskładnikowy, niskomodułowy, elastomer poliuretanowy
 • Wiąże pod wpływem wilgoci z podłoża i otoczenia
 • Odporny na warunki atmosferyczne
 • Odporny na ciągły ruch
 • Zachowuje swoje właściwości mechaniczne w zakresie temperatur od -30ºC do +90ºC
 • Zapewnia doskonałą przyczepność do większości materiałów budowlanych
 • Odporny na detergenty, oleje, paliwa i wodę morską

41,00  33,33  netto

16 w magazynie

MARIFLEX PU 30 jest przeznaczony do:

 • Wypełniania i uszczelniania połączeń w niemal wszystkich podłożach budowlanych
 • Uszczelnianie dylatacji wewnątrz i na zewnątrz
 • Wypełnienie rys i pęknięć
 • Wypełnianie połączeń pomiędzy drewnem, metalem, aluminium lub ramami z PVC, a murem

DANE TECHNICZNE

Skład Kit poliuretanowy (prepolimer)
Wydłużenie przy zerwaniu 600%
Moduł sprężystości (przy 100%) 0,40 N/mm²
Wytrzymałość na rozciąganie 1,2 N/mm²
Twardość (skala Shore’a A) 15-25
Temperatura aplikacji 5°C do 35°C
Czas tworzenia się naskórka 15 min (przy 23ºC, 50%RH)
Grubość polimeryzacji po 24 godzinach 3 mm (przy 23ºC, 50%RH)
Odporność na spływanie w temperaturze 23ºC <3 mm
Odporność na spływanie w temperaturze 50ºC <3 mm

Właściwości chemiczne: Dobra odporność na wodę, środki czyszczące i przypadkowe spryskanie olejami, węglowodorami, roztworami kwasowymi i zasadowymi (10%).
Ze względu na wrażliwość poliuretanu na promienie UV jasne odcienie zmieniają kolor. Ta zmiana wyglądu nie modyfikuje ich właściwości mechanicznych ani szczelności.

Ten produkt znajduję się w kategorii: Wypełnienie dylatacji – kity dylatacyjne

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Powierzchnia musi być czysta, sucha i trwała, wolna od olejów i innych zanieczyszczeń, które mogłyby negatywnie wpłynąć na przyczepność masy uszczelniającej. Usuń luźne fragmenty. Powierzchnie betonowe muszą być suche i stabilne (wiek co najmniej 28 dni). Wilgotność nie powinna przekraczać 5%. Użytkownicy muszą sprawdzić, czy masa uszczelniająca jest zgodna z powierzchnią pod względem przyczepności, plamienia i zgodności chemicznej (w razie wątpliwości należy przeprowadzić próby).

APLIKACJA

Wykonanie złącza: Prawidłowo dobrać rozmiar złącza. Zalecamy szerokość od 10 do 30 mm. Stosunek szerokości do głębokości złącza powinien wynosić około 2:1.

Uszczelnianie dylatacji do celów hydroizolacji dachu: Nałóż niewielką ilość MARIFLEX PU 30 tylko na spód szczeliny. Następnie za pomocą pędzla nałóż warstwę MARISEAL 250 o szerokości 200 mm ze szczeliną na środku. Na mokrą powłokę nałożyć MARISEAL FABRIC i odpowiednim narzędziem wcisnąć ją głęboko w spoinę, aż do nasiąknięcia i całkowitego pokrycia spoiny od wewnątrz. Następnie nasączyć całkowicie tkaninę odpowiednią ilością MARISEAL 250. Następnie umieścić wewnątrz złącza sznur polietylenowy o odpowiednich wymiarach i docisnąć go głęboko do nasyconej tkaniny. Wypełnij pozostałą wolną przestrzeń złącza uszczelniaczem MARIFLEX PU 30 i pozostaw na 12 godzin do utwardzenia.

Gruntowanie jest konieczne tylko wtedy, gdy badanie przyczepności wykazało słabą przyczepność. W takim przypadku powierzchnie chłonne, takie jak beton, jastrych i drewno, zagruntować gruntem MARISEAL 710 lub MARISEAL AQUA PRIMER. Niechłonne powierzchnie, takie jak płytki metalowe i ceramiczne za pomocą MARISEAL AQUA PRIMER.

Uszczelnianie
Po wyschnięciu gruntu wcisnąć w spoinę sznur dylatacyjny. Wypełnienie spoiny powinno być pozbawione dziur i pustek, aby w spoinie nie tworzyły się pęcherzyki powietrza. Nakładać masę MARIFLEX PU 30 za pomocą specjalnego pistoletu, ręcznie lub za pomocą pistoletów pneumatycznych (maks. wymagane ciśnienie: 3,5 kg). Podczas nakładania należy unikać gromadzenia się powietrza. Wygładź powierzchnię. Dla lepszego efektu można użyć taśmy ochronnej wzdłuż szczeliny.
W przypadku wąskich spoin nałóż masę uszczelniającą jednym ruchem. W przypadku bardzo szerokich spoin nałóż masę w trzech miejscach: dwa pierwsze na krawędziach spoiny i trzecie na środku. Wygładź wodą z mydłem. Dociśnij masę uszczelniającą do krawędzi szczeliny, uważając, aby nie powstały pęcherzyki powietrza. Usuń taśmę ochronną.

Można malować po zakończeniu polimeryzacji. Po wstępnym przetestowaniu użyj farb dyspersyjnych akrylowych lub winylowych.

ZUŻYCIE

Zależy od objętości uszczelnianej szczeliny lub pęknięcia.

OPAKOWANIA

600 ml opakowania foliowe

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Produkt należy przechowywać w suchym i chłodnym pomieszczeniu do 12 miesięcy od daty produkcji. Chronić materiał przed wilgocią i bezpośrednim nasłonecznieniem. Temperatura przechowywania: od 5ºC do 35ºC. Produkty powinien pozostać w oryginalnych, nieotwartych opakowaniach, opatrzonych nazwą producenta, oznaczeniem produktu, numerem partii i etykietą.