Hydroizolacja zespolona typu 3w1 MB FL 2K 20 kg

Producent: REMMERS
SKU: 200030012099

WŁAŚCIWOŚCI

 • Wysoka elastyczność
 • Wodoszczelność
 • Schnięcie reakcyjne
 • Jasna barwa materiału umożliwia pigmentowanie w celu uzyskania spoin o odpowiednim kolorze
 • Szerokości spoin od 6 do 12 mm
 • Nadaje się do klejenia okładzin układanych na ogrzewaniu podłogowym

638,80  519,35  netto

1 w magazynie

Hydroizolacja zespolona typu 3w1: Łączy zastosowanie jako hydroizolacja, klej do płytek i zaprawa do spoinowania w jednym materiale

 • We wnętrzach i na zewnątrz, do posadzek
 • Hydroizolacja zespolona pod okładzinami z płytek ceramicznych
 • Do stosowania w obiektach istniejących i nowopowstających
 • Uszczelnianie balkonów, loggii i podcieni
 • Hydroizolacja łazienek i otoczenia basenów

DANE TECHNICZNE

Odporność spoiny na deszcz 2 godz. (23 °C, 65% w.w.p.)
Grubość warstwy 1,2 mm mokrej warstwy daje 1 mm warstwy suchej
Wodoszczelność Około 1,5 bar
Baza Spoiwo polimerowe, cement, dodatki, specjalne wypełniacze
Czas przesuszenia Warstwa o grubości 1 mm: 4 godz. (23°C, 50% w.w.p.); 11 godz. (5°C, 90% w.w.p.)
Warstwa o grubości 2 mm : 8 godz. (23°C, 50% w.w.p.); 22 godz. (5°C, 90% w.w.p.)
Reakcja na ogień Klasa E
Gęstość objętościowa świeżej zaprawy Około 1,14 kg/dm³
Konsystencja pasta

 

Ten produkt znajduję się w kategorii:

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże musi być równe, nośne, czyste, odpylone oraz wolne od oleju, smaru i środków oddzielających. Podłożom niemineralnym należy nadać szorstkość. W przypadku świeżych jastrychów wilgotność resztkowa nie może przekraczać 3%.
Wystające wypełnienia spoin i resztki zapraw należy usunąć. Narożniki i krawędzie należy zaokrąglić lub sfazować. Podłoża mineralne należy zagruntować preparatem Kiesol MB Jako warstwę kontaktową i w celu uniknięcia powstawania pęcherzy, należy nanieść sporządzoną z produktu szpachlówkę drapaną.
W razie potrzeby należy za pomocą odpowiednich produktów (np. Betofix R4 EM).wykonać warstwę spadkową. Miejsce połączenia z profilami krawędziowymi balkonu należy wzmocnić taśmą Tape VF. W przypadku stosowania jako uszczelnienie: wzmocnić taśmą Tape VF miejsca połączeń, takie jak elementy okienne na poziomie podłogi, narożniki wewnętrzne, połączenia posadzki ze ścianą.

Wnętrza: jastrychy na bazie siarczanu wapnia należy przeszlifować, a następnie odkurzyć. Wilgotność resztkowa jastrychu CA/CAF ogrzewanego < 0,3 CM-%/nieogrzewanego <0,5 CM-%. Podłoża zawierające gips – zagruntować produktem Primer Hydro F.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

W zależności od warunków pogodowych i lokalizacji, na terenach zewnętrznych może dojść do zazielenienia spoin.
Aby zapobiec ewentualnym zielonym porostom na powierzchniach spoinowanych za pomocą MB FL 2K, zaleca się
dodanie preparatu Remmers Protect MKT 1. Do jednego worka z płynnym komponentem dodać ok. 78 ml środka
Remmers Protect MKT 1.

Komponent płynny rozmieszać za pomocą odpowiedniego narzędzia. Rozluźniony składnik proszkowy w całości wsypać do płynu. Mieszać przez ok. 1 minutę, przerywając proces mieszania, aby usunąć proszek przylegający do krawędzi. (odpowietrzenie mieszaniny nie jest konieczne). Kontynuować mieszanie przez 2 minuty. Mieszadło przez cały czas powinno pozostawać na dnie pojemnika.
Stosunek mieszania przy nakładaniu płytek ściennych A : B 1 : 2,3

APLIKACJA

Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +25 °C.
Niskie temperatury wydłużają, wysokie temperatury skracają czas przydatności wymieszanego materiału do użycia
oraz czas twardnienia.

Czas zdatności do obróbki / żywotności mieszanki (w temp. +20 °C) min. 45 minut

Hydroizolacja:
Hydroizolację z MB FL 2K nanosić na podłoże w dwóch warstwach przy użyciu odpowiednich narzędzi. Minimalna grubość suchej powłoki dla obu warstw hydroizolacji musi wynosić co najmniej 2 mm. W miejscach połączeń i przejść, taśmy dylatacyjne i kształtki serii Tape VF należy wkleić w świeżą jeszcze pierwszą warstwę hydroizolacji i nałożyć na nią drugą warstwę.
Układanie płytek:
Po wyschnięciu warstw hydroizolacyjnych MB FL 2K nakłada się jako klej cienkowarstwowy za pomocą pacy zębatej. W obszarach zewnętrznych zaleca się stosowanie metody „buttering floating”. Ułożyć okładzinę na świeżym podłożu z zaprawy, lekko dociskając. Aby uniknąć tworzenia się naskórka, należy nakładać tylko taką ilość materiału, jaką można pokryć w ciągu ok. 15 min. Świeże resztki zaprawy na okładzinie należy natychmiast usunąć wodą, aby uniknąć silniejszego przylegania. Siatkę spoin chronić przed zanieczyszczeniem zaprawą.
Spoinowanie płytek:
Spoiny muszą być całkowicie suche, aby uniknąć uwięzienia w nich wilgoci. Spoiny z MB FL 2K nanosić odcinkowo za pomocą pacy do spoinowania zaprawami epoksydowymi. W razie potrzeby można dostosować konsystencję do użycia jako zaprawa do spoinowania, dodając maksymalnie 300 ml czystej wody (na 6,67 kg materiału). Powierzchnie należy niezwłocznie umyć odpowiednią gąbką i spłukać za pomocą pacy gąbkowej i wody. Po całkowitym wyschnięciu resztki/naloty można zmyć środkiem Remmers Clean FL.

W przypadku materiałów hydroizolacyjnych, które mają być stosowane w postaci płynnej, bezpośrednie wystawienie na działanie promieni słonecznych i/lub wiatru może prowadzić do przyspieszonego tworzenia się błony i związanych z tym pęcherzy.
Nie stosować w warunkach bezpośredniego nasłonecznienia.
Nie stosować na czystym aluminium.
Szpachlówka drapana z zasady nie może być traktowana jako warstwa uszczelnienia.
Maksymalna całkowita grubość mokrej warstwy nie może przekraczać 5 mm.
Krótkie przemieszanie materiału w wiaderku pozwala uniknąć jego przedwczesnego zgęstnienia.
Zaprawy, która zaczęła wiązać, nie wolno ponownie rozrabiać poprzez dodawanie wody lub świeżej zaprawy.
Świeżą izolację przeciwwodną należy chronić przed deszczem, bezpośrednim nasłonecznieniem, mrozem oraz tworzeniem się kondensatu.
Suchą izolację należy chronić przed uszkodzeniem mechanicznym.
Bez dodatkowej warstwy przenoszącej obciążenia produkt nie nadaje się do stosowania jako hydroizolacja pod łożyskami ruchomymi.
Podczas stosowania w zamkniętych pomieszczeniach należy zapewnić odpowiednią wentylację (ew. nosić środki indywidualnej ochrony dróg oddechowych)

Narzędzia: Mieszarka, paca stalowa, paca zębata, ściągaczka gumowa
Narzędzia w stanie świeżym myć wodą. Zaschnięte resztki materiału dają się usuwać wyłącznie mechanicznie. Wyschnięty, przylegający materiał można oczyścić środkiem Remmers Clean FL.

ZUŻYCIE

Jako hydroizolacja:
Co najmniej 1,3 kg/m²/mm grubości suchej warstwy

Jako klej do płytek:
paca zębata 8 mm: ok. 2,9 kg/m².
paca zębata:10 mm: ok. 3,5 kg/m².
paca zębata 12 mm: ok. 4,4 kg/m².

Jako zaprawa do spoinowania:
ok. 0,2 kg/m² (szerokość spoiny 6 mm, płytka 30/60 cm, grubość 6 mm, całkowita długość spoiny 410 cm).

OPAKOWANIA

Pojemnik łączony 20 kg

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w miejscu suchym i chłodnym ale zabezpieczonym przed mrozem
produkt można przechowywać przez co najmniej 9 mies.

Produkty podobne