Barwna powłoka zamykająca Sikafloor-264N RAL 7032 30 kg

Producent: SIKA
SKU: 408743300099

Sikafloor®-264 N jest dwuskładnikową, barwną żywicą epoksydową. Do wykonywania wytrzymałych, bezspoinowych, łatwych w utrzymaniu posadzek, o wykończeniu gładkim z połyskiem lub antypoślizgowym z posypką z kruszywa

WŁAŚCIWOŚCI

 • Bezspoinowa i higieniczna
 • Dobra odporność chemiczna i mechaniczna
 • Łatwa aplikacja
 • Wodoodporna
 • Błyszcząca powierzchnia
 • Powierzchnia antypoślizgowa dostosowana do wymagań klientów
 • Może być wypełniona piaskiem tworząc samozagładzającą się żywicę
 • Łatwa w konserwacji

Sikafloor®-264 N przeznaczony jest do stosowania przez doświadczonych wykonawców.

 • Gładkie systemy posadzkowe na podłoża betonowe i jastrychy cementowe do obciążeń normalnych do średnio-ciężkich np. w pomieszczeniach czystych, halach magazynowych i montażowych, warsztatach, garażach i rampach rozładunkowych.
 • Warstwa uszczelniająca / wierzchnia do antypoślizgowych systemów posadzkowych (z posypką) stosowanych na parkingach wielopoziomowych i podziemnych, w hangarach oraz w obszarach produkcji mokrej, np. w przemyśle spożywczym.

 

DANE TECHNICZNE

Baza chemiczna Epoksyd
Wygląd / Barwa Żywica – składnik A barwna ciecz
Utwardzacz – składnik B bezbarwna ciecz
RAL 1001, 6021, 7030, 7032, 7035, 7037, 7038, 7040, 7042, 9002
Inne kolory dostępne na zamówienie.
Gęstość Składnik A ~1,64 kg/dm3
Składnik B ~1,00 kg/dm3
Wymieszana żywica ~1,40 kg/dm3
Wszystkie wartości w temperaturze +23 °C.
Zawartość części stałych wagowo, objętościowo ~100 %
Twardość Shore’a D ~76 (7 dni / +23 °C)
Odporność na ścieranie ~25 mg (CS 10/1000/1000) (7 dni / +23 °C)
Wytrzymałość na ściskanie ~53 MPa (żywica wymieszana w stosunku 1:0,9 z piaskiem kwarcowym F34)
(28 dni / +23 °C)
Wytrzymałość na zginanie ~20 MPa (żywica wymieszana w stosunku 1:0,9 z piaskiem kwarcowym F34)
(28 dni / +23 °C)
Wytrzymałość na rozciąganie > 1,5 MPa (zniszczenie betonu)
Odporność chemiczna Materiał odporny na działanie wielu substancji chemicznych. W celu uzyskania szczegółowych informacji proszę skontaktować się z przedstawicielem firmy Sika.
Odporność termiczna Ekspozycja* Suche, gorące
Stała +50 °C
Krótkotrwała maks. 7 dni +80 °C
Krótkotrwała maks. 12 godzin +100 °C
Krótkotrwała w wilgotnych/mokrych, gorących* do +80°C przy oddziaływaniu okazjonalnym, np. czyszczenie parą wodną.

*Bez jednoczesnych obciążeń chemicznych i mechanicznych oraz tylko dla systemów Sikafloor® z posypką o łącznej grubości 3 – 4 mm.

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: FARBY EPOKSYDOWEBARWNE POWŁOKI ŻYWICZNE

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

 • Podłoże betonowe musi być nośne i o odpowiedniej wytrzymałości na ściskanie (minimum 25 MPa), badanie pull-off nie powinno dać wyniku poniżej 1,5 MPa.
 • Podłoże musi być czyste, suche i bez substancji pogarszających przyczepność, takich jak pył, olej, smar, powłoki i środki do pielęgnacji powierzchniowej, itp.
 • Podłoża betonowe należy przygotować mechanicznie poprzez zastosowanie obróbki strumieniowej lub frezowania w celu usunięcia mleczka cementowego i uzyskania otwartej tekstury podłoża.
 • Słaby beton należy usunąć a wszelkie uszkodzenia podłoża należy dokładnie wypełnić materiałem naprawczym.
 • Naprawy podłoża, wypełnienia ubytków, kawern, nierówności, itp. należy wykonać przy użyciu odpowiednich materiałów np. Sikafloor®, Sikadur® lub Sikagard®.
 • Pył, luźne i niezwiązane cząstki należy całkowicie usunąć na całej powierzchni przed rozpoczęciem układania posadzki, najlepiej przy użyciu szczotki lub odkurzacza.

APLIKACJA

Proporcje mieszania – Składnik A : składnik B = 79 : 21 (wagowo)

Powłoka
Przed mieszaniem, najpierw wymieszać mechanicznie składnik A. Po dodaniu całej ilości składnika B do składnika A mieszać ciągle przez 3 minuty do uzyskania jednorodnej mieszanki. Wymieszany materiał przelać do czystego pojemnika i ponownie wymieszać do uzyskania jednorodnej konsystencji. Unikać zbyt intensywnego i długiego mieszania, które mogą powodować napowietrzenie materiału.
Samowygładzająca warstwa z kruszywem
Przed mieszaniem, najpierw wymieszać mechanicznie składnik A. Po dodaniu całej ilości składnika B do składnika A mieszać ciągle przez 3 minuty do uzyskania jednorodnej mieszanki. W trakcie mieszania składników A i B dodać piasek kwarcowy i jeśli wymagany Extender T a następnie mieszać kolejne 2 minuty do uzyskania jednorodnej mieszanki. Wymieszany materiał przelać do czystego pojemnika i ponownie wymieszać do uzyskania jednorodnej konsystencji. Unikać zbyt intensywnego i długiego mieszania, które mogą powodować napowietrzenie materiału.
Narzędzia do mieszania
Sikafloor®-264 N (bez wypełnienia z piasku kwarcowego) należy mieszać wolnoobrotowym mieszadłem elektrycznym (300 – 400 obr./min.) lub innym odpowiednim sprzętem. Do przygotowania samozagładzającej warstwy z kruszywem użyć mieszadeł przeciwbieżnych.
Nie stosować mieszarek wolnospadowych.

Przed aplikacją należy sprawdzić wilgotność podłożą, wilgotność względną powietrza i punkt rosy. Jeśli wilgotność podłoża > 4% można zastosować Sikafloor® EpoCem® jako tymczasową barierę przeciwwilgociową.

Gruntowanie
Upewnić się, że warstwa gruntująca całkowicie pokrywa podłoże, jest ciągła i nie zawiera porów. Jeśli to konieczne nanieść dwie warstwy materiału gruntującego. Sikafloor®-156/-161/160 nanosić pędzlem, wałkiem lub gumą. Zalecana jest aplikacja przy użyciu gumy a następnie przewałkowanie krzyżowo.
Wyrównanie
Wyrównać najpierw wystajace fragmenty podłoża. Następnie zastosować zaprawę wyrównującą, np. na bazie Sikafloor®-156/-161/-160 (patrz Karty Informacyjne Produktów).
Gładka powłoka
Sikafloor®-264 N jako powłoka należy aplikować wałkiem o krótkim włosiu (krzyżowo).
Samowygładzająca warstwa z kruszywem
Sikafloor®-264 N należy wylać na podłoże i rozprowadzić równomiernie za pomocą odpowiedniej rakli/pacy do wymaganej grubości. Natychmiast przewałkować wałkiem z kolcami w dwóch kierunkach pod kątem prostym względem siebie, aby usunąć ślady po pacy, uwolnić pozostałości powietrza, zapewnić równomierną grubość i uzyskać wymagane wykończenie powierzchni.
Antypoślizgowa posadzka z posypką
Nałożyć warstwę szpachlową na podłoże i niezwłocznie zasypać ją piaskiem kwarcowym z nadmiarem w celu uzyskania równomiernego profilu powierzchni. Odczekać aż warstwa zostanie wstępnie utwardzona i usunąć cały niezwiązany piasek za pomocą odkurzacza. Nastepnie nanieść warstwę doszczelniającą / warstwę wierzchnią Sikafloor®-264 N. W przypadku aplikacji na wilgotne podłoża należy zapoznać się z Kartą Informacyjną Systemu Sikafloor® MultiDur EB-12 ECC gdzie podano informacji o gruntowaniu i wyrównywaniu podłoża.
Warstwa doszczelniająca
Warstwy doszczelniające z Sikafloor®-264 N należy nanosić za pomocą gumy, zużycie 0,6–0,8 kg/m2 by dokładnie pokryć piasek, a następnie przewałkować (krzyżowo) wałkiem o krótkim włosiu.

Narzędzia należy od razu po użyciu umyć rozcieńczalnikiem C. Utwardzony lub związany materiał można usunąć jedynie mechanicznie.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

Temperatura otoczenia Minimum +10 °C / Maksimum +30 °C
W czasie aplikacji rekomendowana temperatura otoczenia +15°C oraz wilgotność powietrza do 70%. Zawsze należy uwzględniać wymaganie dotyczące temperatury punktu rosy.
Wilgotność względna powietrza Maksimum 70 %
Punkt rosy Uwaga na kondensację!
Temperatura podłoża i nieutwardzonej posadzki musi być zawsze o 3°C wyższa od temperatury punktu rosy, aż do całkowitego utwardzenia materiału aby zredukować ryzyko kondensacji lub wykwitów na powierzchni posadzki.
Uwaga: Niskie temperatury i wysoka wilgotność zwiększają ryzyko wystąpienia wykwitów.
Temperatura podłoża Minimum +10 °C / Maksimum +30 °C
Wilgotność podłoża Maksimum 4% wagowo
Zalecane sprawdzenie Sika Tramex, metodą CM lub poprzez suszenie w piecu.
Negatywny wynik testu z folią PE wg ASTM.

Przydatność do stosowania

Temperatura Czas
+10 °C ~50 minut
+20 °C ~25 minut
+30 °C ~15 minut

Możliwość obciążenia

Temperatura Ruch pieszy Lekkie obciążenie Pełne utwardzenie
+10 °C ~72 godziny ~ 6 dni ~ 10 dni
+20 °C ~24 godziny ~ 4 dni ~ 7 dni
+30 °C ~18 godzin ~ 2 dni ~ 5 dni

 

ZUŻYCIE

~0,25–0,3 kg/m2 Powłoka
~0,9–1,2 kg/m2 Samowygładzająca warstwa
Podano wartości teoretyczne, wielkości w czasie aplikacji mogą być wyższe ze względu na porowatość i nierówności podłoża, straty podczas nanoszenia.
W celu uzyskania dodatkowych, szczegółowych informacji proszę zapoznać się z Kartami Informacyjnymi poszczególnych systemów.

OPAKOWANIA

Składnik A 23,7 kg pojemnik
Składnik B 6,3 kg pojemnik
Składniki A+B 30 kg zestaw

Składnik A 220 kg beczka
Składnik B 177 kg, 59 kg beczka
Składniki A+B 1 beczka składnika A (220 kg) + 1 beczka składnika B (59 kg) = 279 kg
3 beczki składnika A (220 kg) + 1 beczka składnika B (177 kg) = 837 kg

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

24 miesiące od daty produkcji
Produkt należy przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach w suchych warunkach w temperaturze od +5 °C do +30 °C.

UWAGA

 • Przed ułożeniem Sikafloor®-304 W/ -305 W/ -2540 W na Sikafloor®-264 N, powierzchnię należy przygotować przez przeszlifowanie za pomocą czerwonego lub czarnego pada.
 • Nie stosować Sikafloor®-264 N na podłożach nieizolowanych, w których może wystąpić znaczące ciśnienie pary wodnej.
 • Nie stosować posypki na warstwie gruntującej.
 • Świeżo ułożony Sikafloor®-264 N musi być chroniony przed wilgocią, kondensacją i bezpośrednim działaniem wody (deszcz), przez co najmniej 5 dni do całkowitego utwardzenia materiału.
 • Na obszarach o ograniczonych obciążeniach i normalnie chłonnym betonie gruntowanie materiałem Sikafloor®-156/-161/-160 nie jest konieczne przy wykonywaniu powłoki nanoszonej wałkiem lub teksturowej.W przypadku powłoki nanoszonej wałkiem lub testurowej nierówności podłoża jak również wszelkie zanieczyszczenia nie zostaną zniwelowane poprzez cienką warstwę. Dlatego też podłoże i wyznaczony obszar muszą być oczyszczone i przygotowane przed aplikacją.
 • Niewłaściwe zabezpieczenie szczelin i/lub pęknięć może prowadzić do uszkodzenia posadzki i/lub zmniejszenia jej trwałości.
 • W celu zapewnienia stabilności koloru należy upewnić się Sikafloor®-264 N na całej aplikowanej powierzchni pochodzi z jednej partii produkcyjnej.
 • W pewnych warunkach, przy ogrzewaniu podłogowym lub wysokiej temperaturze otoczenia w połączeniu z wysokimi obciążeniami punktowymi może dojść do powstania odcisków na powierzchni żywicy.
 • Jeżeli wymagane jest dodatkowe ogrzewanie, nie należy używać kotłów gazowych, olejowych, parafinowych ani na inne paliwa kopalne. Podczas spalania wydzielają się duże ilości CO2 i H2O w postaci pary wodnej, które mogą mieć niekorzystny wpływ na proces utwardzania. Do ogrzewania używać wyłącznie nagrzewnic elektrycznych z nadmuchem.

Wszelkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami, na które producent nie ma wpływu.