Elastyczna powłoka poliuretanowa Pur Color VS 30 kg

Producent: REMMERS
SKU: 206056300099

Pur Color VS elastyczna powłoka poliuretanowa, a także warstwa użytkowa w systemach powłok żywicznych stosowanych na płytach parkingowych

WŁAŚCIWOŚCI

  • Twardoelastyczność
  • Szybkie twardnienie
  • Wiąże i twardnieje w niskich temperaturach
  • Wytrzymałość mechaniczna

1 822,80  1 481,95  netto

Brak w magazynie

  • Mostkująca rysy warstwa eksploatowana w systemie Remmers Deck OS 10
  • Mostkująca rysy warstwa eksploatowana w systemie Remmers Deck OS 11a pro

DANE TECHNICZNE

W stanie dostarczanym

Komponent A Komponent B Mieszanka
Gęstość (20 °C) 1,0 g/cm³ 1,2 g/cm³ 1,1 g/cm³
Lepkość (25 °C) ca. 3400 mPa s ca. 150 mPa s ca. 2000 mPa s

*Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: SYSTEMY POWŁOK ŻYWICZNYCH STOSOWANE NA PŁYTACH PARKINGOWYCH

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

WYMAGANIA WOBEC PODŁOŻA

Podłoże musi być nośne, stabilne wymiarowo, mocne, oczyszczone z luźnych części, pyłów, olejów, smarów, ścieru gumowego i innych substancji zmniejszających przyczepność. Podłoże musi być suche

Należy bezwzględnie przestrzegać podanych czasów otwartych. W razie przekroczenia czasu lub wystąpienia niekorzystnychwarunków atmosferycznych (rosa, deszcz ulewny) należy zastosować Remmers PUR Haftvermittler OS 11.

PRZYGOTOWANIE MATERIAŁU

Opakowanie dwusegmentowe
Do żywicy (składnik A) w całości dodać utwardzacz (składnik B). Proporcje A:B – 100 : 47. Następnie masę wymieszać za pomocą wolnoobrotowej mieszarki elektrycznej (ok. 300 – 400 obr./min.). Mieszankę przelać do innego pojemnika i jeszcze raz dobrze wymieszać. Należy mieszać przez co najmniej 3 minuty. Smugi wskazują na niedostateczne wymieszanie materiału.

APLIKACJA

Warunki stosowania

Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +25 °C. Wyższe temperatury z zasady powodują skrócenie, niższe – wydłużenie podanych czasów.

Narzędzia / czyszczenie
Paca zębata, rakla zębata, wałek kolczasty (metalowy) ściągaczka gumowa, wałek do epoksydów, odpowiedni mieszalnik. Narzędzia i ewentualne zabrudzenia należy natychmiast, w stanie świeżym, czyścić rozcieńczalnikiem V 101. Podczas czyszczenia należy zważać na zachowanie odpowiednich warunków bezpieczeństwa.

Przechowywanie / trwałość
W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej 12 mies.

OPAKOWANIE

pojemnik blaszany 25 kg

Produkty podobne