Żywica do gruntowania zaolejonych i wilgotnych podłoży weber.tec EP SG RAL 7032 30 kg

Producent: WEBER
SKU: 101175300099

weber.tec EP SG (Harz EP SG) – dwukomponentowa, zawierająca wypełniacz oraz śladowe ilości rozpuszczalnika barwna żywica epoksydowa. Ze względu na swą lepkość charakteryzuje się dużą zdolnością penetracji mineralnego podłoża oraz odpornością na cykle zamarzania i rozmrażania oraz bardzo dobrą przyczepnością do matowo-wilgotnego podłoża.

WŁAŚCIWOŚCI

  • stanowi barierę przeciw kapilarnie podciąganej wilgoci
  • łatwość penetracji w najdrobniejsze pory (również w dolnym zakresie temperatur)
  • doskonała przyczepność do podłoży cementowych: betonów, jastrychów i tynków, itp.
  • bardzo duży opór dyfuzyjny dla pary wodnej (stanowi warstwę paroizolacyjną)
  • wytrzymałość na obciążenia mechaniczne

3 963,60  3 222,44  netto

Brak w magazynie

weber.tec EP SG jest stosowana do gruntowania w systemach żywic poliuretanowych i epoksydowych (żywica nie zastępuje innych żywic gruntujących) na podłożach cementowych (beton, jastrych) zanieczyszczonych olejami oraz wilgotnych, w tym również podłoży betonowych i jastrychów niezabezpieczonych przed kapilarnym podciąganiem wilgoci. Może być stosowana na powierzchniach poziomych i pionowych, na zewnątrz oraz wewnątrz. Z uwagi na wysoki współczynnik oporu dyfuzyjnego, żywicę można również stosować do wykonywania paroizolacji pod parkiety, wykładziny PCV i dywanowe, okładziny ceramiczne.
Po związaniu żywica weber.tec EP SG charakteryzuje się dużą odpornością na agresję chemiczną oraz wytrzy¬małością na obciążenia mechaniczne. Stanowi skuteczne zabezpieczenie przed powstawaniem pęcherzy osmotycznych.

 

DANE TECHNICZNE

Baza: żywica epoksydowa
Barwa: jasnoszara
Gęstość: ok. 1,9 kg/dm3 w temp. +23°C
Proporcje mieszania (żywica:utwardzacz): w stosunku wagowym 100:12
w stosunku objętościowym 56:12
Lepkość składnika A: 2100 – 3100 mPas w temp. +23°C
Lepkość składnika B: 0 – 10 mPas w temp. +23°C
Zawartość części stałych: 95%
Dokumenty odniesienia: DoP-PL-tecEPSG/01/13
EN 13813:2002

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: PREPARAT NA ZAWILGOCONE I ZAOLEJONE PODŁOŻA

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłożem może być:
beton jastrych cementowy
Powierzchnie muszą być stabilne, wolne od pyłu i zniszczonych warstw starych powłok. Podłoże może być matowo wilgotne – musi jednak odznaczać się możliwością dalszego wchłaniania wody. Powierzchnie gładkie, spieczone, wypolerowane lub z mleczkiem cementowym nie nadają się pod powłokę, o ile nie zostaną uprzednio przygotowane/zmatowione poprzez np. piaskowanie, frezowanie itp. Powłoki bitumiczne lub smołowe należy usunąć. Powierzchnię z widocznymi śladami zaolejenia należy w miejscach zabrudzenia wstępnie przygotować przy użyciu weber.sys 894.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Komponenty A (żywica) i B (utwardzacz) są dostarczane w odpowiednich proporcjach gotowych do użycia. Zabrania się zmieniania tych proporcji. W przypadku pojemnika „kombi”, dno górnego stożkowego pojemnika z utwardzaczem, bez jego zdejmowania z pojemnika dolnego, należy wielokrotnie przebić stalowym przebijakiem i pozwolić, aby utwardzacz w całości wypłynął do pojemnika dolnego. Po połączeniu obu komponentów należy niezwłocznie rozpocząć mieszanie za pomocą mieszadła w wolnoobrotowej wiertarce (do 300 obr./min). Należy zwracać uwagę na dokładne wymieszanie składników przy ściankach i dnie pojemnika. Czas mieszania nie powinien być krótszy niż 5 minut i powinien doprowadzić do jednorodnej mieszaniny. Z tego też względu należy przelać mieszaninę do czystego pojemnika i ponownie ją przemieszać. Nie nakładać z naczynia dostawczego. Należy przygotować taką ilość materiału, którą można zużyć w ciągu tzw. czasu obróbki.

APLIKACJA

Żywicę równomiernie nanieść za pomocą zgarniaka, z jednoczesnym wcieraniem jej w podłoże szczotkami. Po tym zabiegu, tj. wstępnym zagruntowaniu podłoża, powierzchnię należy natychmiast ponownie pokryć żywicą za pomocą wałka malarskiego. Na świeżej warstwie żywicy wykonać posypkę z piasku kwarcowego. Po związaniu żywicy nadmiar piasku usunąć.
Uwaga: układanie żywicy na zaolejonej powierzchni musi następować natychmiast po jej oczyszczeniu.
Narzędzia czyścić natychmiast po zakończeniu pracy (żywica musi być w stanie niezwiązanym) rozpuszczalnikiem weber.sys 992.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

Temperatura aplikacji (powietrza i podłoża) musi zawierać się w przedziale od +10°C do +30°C. Jednocześnie temperatura podłoża musi być, co najmniej o 3°C wyższa od punktu rosy. Nie nakładać żywicy podczas deszczu lub też wtedy, gdy trzeba się liczyć z wystąpieniem opadów. W przypadku niekorzystnych warunków wilgotnościowo-temperaturowych konieczne jest stosowanie urządzeń grzewczych lub/i osuszaczy powietrza. Niezwiązaną powłokę chronić przed zawilgoceniem i oddziaływaniem agresywnych mediów. Bezpośrednie oddziaływanie promieni słonecznych na wilgotne podłoże z nałożoną niezwiązaną powłoką może skutkować powstawaniem pęcherzy osmotycznych.

Czas obróbki: ok. 90 minut przy +10°C
ok. 60 minut przy +20°C
ok. 30 minut przy +30°C
Dalsza obróbka po: 24-36 godzin przy +10°C
12-16 godzinach przy +20°C
6-8 godzinach przy +30°C
Lekkie obciążenie po: 2 dniach przy +10°C
24 godzinach przy +20°C
20 godzinach przy +30°C
Pełna odporność po: 10 dniach przy +10°C
7 dniach przy +20°C
3 dniach przy +30°C

 

ZUŻYCIE

W zależności od chłonności podłoża, 600-1000 g/m2.

OPAKOWANIA

Pojemniki po 12 kg

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Wyrób przechowywać do 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Składować i transportować w suchych i chłodnych warunkach, w fabrycznie zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach. Przewozić wyłącznie krytymi środkami transportu. Chronić przed mrozem.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Zapoznać się z kartą charakterystyki substancji niebezpiecznej oraz z oznaczeniami na etykiecie. Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia wynikających z odpowiednich rozporządzeń oraz zapisów z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i oznaczeń na opakowaniach.