Poliuretanowa elastyczna powłoka posadzkowa Sikafloor-400N+ Elastic RAL 7032 6 kg

Producent: SIKA
SKU: 400360060099

Sikafloor®-400 N Elastic+ jednoskładnikowa, bardzo elastyczna, barwna, jednoskładnikowa powłoka poliuretanowa. Odporna na promieniowanie UV, nadaje się do nanoszenia natryskiem, jak również wałkiem

WŁAŚCIWOŚCI

 • Wysoka elastyczność
 • Mostkuje rysy i pęknięcia podłoża
 • Powłoka wodoszczelna
 • Odporna na promieniowanie UV
 • Odporna na warunki atmosferyczne
 • Odporna na ścieranie
 • Możliwość uzyskania antypoślizgowej powierzchni
 • Łatwe nanoszenie wałkiem, pędzlem lub natryskowo
 • Do wykonania gładkiej lub antypoślizgowej, wodoszczelnej przenoszącej zarysowania posadzki na podłożu betonowym i jastrychu cementowym
 • Pod lekkie lub średnie obciążenia
 • Na balkonach, tarasach, schodach, kładkach dla pieszych itp.

 

DANE TECHNICZNE

Wygląd / Barwa Barwna ciecz
Dostępna w szerokiej palecie barw
Baza chemiczna Poliuretan
Gęstość ~ 1,5 kg/dm3 (w +23°C)
Zawartość części stałych ~ 72% (objętościowo) / ~ 85% (wagowo)
Wydłużenie przy zerwaniu W temp. +23°C: ~ 450% (7dni / +23°C)
W temp. -20°C: ~ 120% (7dni / +23°C)
Odporność chemiczna Materiał odporny na działanie wielu związków chemicznych. Szczegóły w tabelach odporności materiałów Sikafloor® dostępnych na żądanie.
Uwaga: Wino, kawa, liście i płatki kwiatów itp mogą powodować niewielkie odbarwienia powierzchni, nie mają jednak wpływu na właściwości użytkowe produktu. W celu uniknięcia powstawania przebarwień powłokę Sikafloor®-400 N Elastic+ należy dodatkowo pokryć powłoką Sikafloor®-410.

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: POWŁOKI ŻYWICZNE NA TARASACH I BALKONACHSYSTEMOWA POWŁOKA USZCZELNIAJĄCA I DEKORACYJNA NA TARASACH I BALKONACH NA BAZIE ŻYWIC POLIURETANOWYCH

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże betonowe powinno być zwarte i mieć odpowiednią wytrzymałość na ściskanie (minimum 25 N/mm2) Badanie wytrzymałości na odrywanie pull off powinno dać wartość minimum 1.5 N/mm2. Podłoże powinno być czyste i suche, jednorodne, równe, wolne od smarów i olejów, odkurzone i odpylone. Stare powłoki, mleczko cementowe i słabo przylegające cząstki należy usunąć W razie wątpliwości należy wykonać pole próbne.

Betonowe podłoża należy przygotować mechanicznie przy użyciu urządzeń strumieniowo-ściernych lub innych, usuwających mleczko cementowe i zapewniających uzyskanie powierzchni czystej, otwartej i lekko szorstkiej Słabe elementy betonu należy usunąć a uszkodzenia powierzchni jak pustki i ubytki muszą zostać w pełni odkryte i oczyszczone. Wypełnienie ubytków, naprawa i wyrównanie powierzchni musi być wykonane przy użyciu odpowiednich produktów z serii Sikafloor®, Sikadur® lub Sikagard® . Wylewka betonowa lub jastrych cementowy powinny być zagruntowane lub wyrównane w celu uzyskania równej, gładkiej, mocnej powierzchni. Nierówności i porowatość podłoża znacząco wpływają na ilość warstw Sikafloor®-400 N Elastic+ i ostateczną grubość powłoki. Pył oraz luźne i kruche elementy muszą być całkowicie usunięte z całej powierzchni przed aplikacją produktu.

APLIKACJA

Przed użyciem Sikafloor®-400 N Elastic+ należy materiał wymieszać przy użyciu mieszadła elektrycznego (300 – 400 obr/min) przez 3 minuty. Dalsze mieszanie może spowodować nadmierne napowietrzenie materiału.

Przed aplikacją należy sprawdzić wilgotność podłoża, wilgotność względną i punkt rosy. W przypadku wilgotności podłoża >4% należy stosować Sikafloor® EpoCem® jako czasową barierę przeciwwilgociową.
Zagruntowanie
Dokładnie wetrzeć w podłoże pierwszą warstwę przy użyciu szczotki, wałka lub ściągaczki gumowej uzyskując ciągłą, pozbawioną porów i zagłębień powłokę.
Warstwa wierzchnia
Sikafloor®-400 N Elastic+ rozlać i rozprowadzić równomiernie pacą. Sikafloor®-400 N Elastic+ można również nanosić wałkiem, jednak do uzyskania wymaganej grubości warstwy konieczne może być naniesienie kolejnej warstwy materiału. Sikafloor®-400 N Elastic+ można także nanosić natryskiem bezpowietrznym (ciśnienie ~ 300 barów, końcówka z otworami 0,53 mm, kąt natrysku 60°).

Czyszczenie narzędzi: Narzędzia należy czyścić natychmiast po ukończonej pracy rozcieńczalnikiem C. Materiał utwardzony lub związany można usunąć jedynie mechanicznie.

Czas przydatności do użycia: Po otwarciu pojemnika materiał powinien być nanoszony natychmiast. Warstwa związanego materiału w pojemniku może pojawić się w czasie 1 – 2 godzin po otwarciu.
Wysokie temperatury i wysoka wilgotność powietrza znacznie przyspieszają wiązanie materiału.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

Temperatura podłoża: Minimum +10°C / Maksimum +30°C
Temperatura otoczenia Minimum +10°C / Maksimum +30°C
Wilgotność podłoża Maksimum 4% wagowo
Zalecane sprawdzenie Sika Tramex, metodą CM lub przez suszenie w piecu. Negatywny wynik testu z folią PE wg ASTM.
Wilgotność względna powietrza: Maksimum 80% Minimum 35% (poniżej +20°C: minimum 45%)

OPAKOWANIA

Puszka 6 kg lub 17 kg

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Produkt przechowywany w oryginalnych, nieuszkodzonych, szczelnych opakowaniach w suchych warunkach w temp. od +5°C do +30°C najlepiej zużyć w ciągu 6 miesięcy od daty produkcji.

UWAGA

Nie stosować Sikafloor®-400 N Elastic + na podłożach nie izolowanych, w których może wystąpić znaczna prężność pary wodnej. Świeżo naniesiony Sikafloor®-400 N Elastic+ należy chronić przed wilgocią, kondensacją pary wodnej, wodą przez co najmniej 24 godziny. W czasie aplikacji materiału gruntującego unikać powstawania kałuż i zastoisk. Przed nałożeniem warstwy wierzchniej Sikafloor®-400 N Elastic+, warstwa gruntująca musi być sucha w dotyku. Nie stosować we pomieszczeniach.
Materiał nanosić w czasie spadających temperatur. Rosnąca temperatura w czasie aplikacji może powodować powstanie bąbli powietrza i w efekcie drobne wżery i kratery w powłoce.

W określonych warunkach działające ogrzewanie podłogowe lub wysoka temperatura otoczenia w kombinacji z wysokim obciążeniem punktowym może prowadzić do powstania odcisków na powierzchni żywicy. Używanie agresywnych, niestandardowych środków czyszczących może powodować lokalne przebarwienia na powierzchni posadzki. Jeżeli wymagane jest dodatkowe ogrzewanie, nie należy używać kotłów gazowych, olejowych, parafinowych ani na inne paliwa kopalne. Podczas spalania wydzielają się duże ilości CO2 i H20 w postaci pary wodnej, które mogą mieć niekorzystny wpływ na proces utwardzania. Do ogrzewania używać wyłącznie nagrzewnic elektrycznych z nadmuchem.

Stosować ubrania, rękawice i okulary ochronne. Natychmiast zmienić zanieczyszczone ubranie, myć ręce w czasie przerw i po pracy. Przy pracy w ciasnych i / lub zamkniętych pomieszczeniach, oraz w czasie wysychania, należy zapewnić odpowiednią wentylację. Przy pracy nie należy spawać i nie zbliżać źródeł otwartego ognia. Lampy oświetleniowe używać z odpowiednimi zabezpieczeniami.

Składnik w stanie płynnym jest środkiem powodującym zanieczyszczenie wody i nie powinien dostać się do kanalizacji, gruntu oraz cieków wodnych. Żywica Sikafloor®-400 N Elastic+ w stanie stwardniałym jest neutralna dla środowiska. Należy zawsze doprowadzić do związania resztek materiału.

Produkty podobne