Keramzyt Izolacyjny L big-bag 2 m3

Producent: LECA
SKU: 101260020099

Leca® KERAMZYT to porowate, lekkie i wytrzymałe kruszywo ceramiczne. Powstałe przez wypalenie wysokoilastej gliny pęczniejącej w piecach obrotowych, w temperaturze ok. 1150°C

WŁAŚCIWOŚCI

  • produkowany z naturalnego surowca
  • lekki
  • termoizolacyjny
  • niepalny
  • mrozoodporny

1 383,34  1 124,67  netto

Brak w magazynie

Leca® KERAMZYT izolacyjny L należy stosować do izolacji i wypełnień wszędzie tam gdzie konieczne jest stosowanie suchego keramzytu, o grubości wypełnienia większej niż 8 cm, a w szczególności do:

  • izolacji posadzek, stropów, stropodachów
  • wypełnień stropów, sklepień

Leca® KERAMZYT izolacyjny L można stosować również, podobnie jak Leca® KERAMZYT budowlany L do:

  • drenaży, zasypek
  • izolacji rurociągów, zbiorników, itp. w gruncie
  • wytwarzania betonów lekkich

 

DANE TECHNICZNE

Wyrób zgodny z: PN-EN 14063-1* i PN-EN 13055-1
Atest PZH: HK/B/0118/01/2016
Frakcja: 8-20 mm lub 10-20 mm
Gęstość nasypowa w stanie luźnym: 246-333 kg/m3 (średnio ok. 290 kg/m3)
Odporność na miażdżenie: 0,75 N/mm2
Współczynnik przewodzenia ciepła: λ = ok. 0,100 W/mK
Wilgotność: < 4%
Reakcja na ogień: klasa A1 (niepalny)
CE 09
EN 14063-1
04
EN 13055-1
0770-CPR-2370-02-14

* Keramzyt do izolacji

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: LECA KERAMZYT

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

APLIKACJA

Stropodachy
W ściance kolankowej, co ok. 3 m, wykonać otwory wentylacyjne zabezpieczone kratką. Strop nad ostatnią kondygnacją oczyścić i ułożyć paroizolację. Wysypać keramzyt zagęszczając warstwami 30-50 cm jednocześnie kształtując spady dachu. Na keramzycie ułożyć papier woskowany lub folię i wykonać jastrych cementowy (tzw. szlichtę) o gr. 4-5 cm stosując np. weber.floor 1000. Jastrych można wzmocnić siatkami stalowymi, np. prefabrykowanymi. Po wyschnięciu podłoża wykonać pokrycie dachu papą. Tak wykonany stropodach ma bardzo dobre właściwości termoizolacyjne, a izolacja z keramzytu nie ulegnie zniszczeniu przy ew. przeciekaniu dachu.

Stropy żelbetowe
W stropach żebrowych (Kleina, WPS, żelbetowych żebrowych itp.) Leca® KERAMZYT izolacyjny L wykorzystywany jest najczęściej jako lekkie kruszywo wypełniające przestrzenie pomiędzy żebrami i belkami konstrukcyjnymi stropów. Grubość wypełnienia powinna być większa niż 8 cm. Na dolnej płycie stropu najczęściej układa się paroizolację z folii na niej wysypuje keramzyt do poziomu górnej płaszczyzny belek. Keramzyt należy powierzchniowo zagęścić ręcznymi zagęszczarkami z płytą ok. 50×50 cm. Na stropie betonowym warstwa keramzytu nie gwarantuje wystarczającej izolacyjności akustycznej. Z tego względu wskazane jest wprowadzenie warstwy tłumiącej z wełny mineralnej lub innego podobnego materiału. Na warstwie tej ułożyć należy jastrych o gr. 4-6 cm stosując np. weber.floor 1000. Jastrych można wzmocnić zgrzewanymi siatkami stalowymi.

Sklepienia ceglane
Remontując stare ceglane sklepienie łukowe nalezy najpierw usunąć wypełnienia z gruzu, polepy itp. Na oczyszczonej powierzchni sklepienia układa się paroizolację, a następnie wysypuje sie Leca® KERAMZYT izolacyjny L. Po powierzchniowym zagęszczeniu kruszywa należy wykonać szpryc cementowy a na nim ułożyć dodatkową izolacje akustyczną i jastrych cementowy. Na tak wyremontowanych stropach można bezpośrednio układać posadzki lub też instalacje ogrzewania podłogowego.

Lekkie betony
Przykładowe receptury znajdują sie na www.leca.pl w sekcji problemy i rozwiązania.

Ważna informacja
Przy większości zastosowań układany keramzyt ulega zagęszczeniu 0-10%. Dlatego przy zakupie wskazane jest uwzględnienie kilku procentowego zapasu kruszywa.

OPAKOWANIA

• big-bag 2,0 m3, paleta 1 big-bag (ok. 605 kg)
Rozładunek palet wózkiem widłowym lub dźwigiem.

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Keramzyt w big-bagach może być przechowany na zewnątrz przez okres do 6 miesięcy. Dłuższy okres przechowywania big-bagów w nasłonecznionym miejscu może obniżyć wytrzymałość opakowania.

UWAGA

Przy układaniu keramzytu może powstawać niewielkie zapylenie. Zalecane jest stosowanie środków ochronnych na oczy i drogi oddechowe. Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Producent gwarantuje jakość wyrobu, lecz nie ma wpływu na sposób jego zastosowania. Wyrób należy stosować zgodnie z podanym opisem, jednak przedstawione informacje nie mogą zastąpić fachowego przygotowania wykonawcy i nie zwalniają go ze stosowania się do zasad sztuki budowlanej i BHP. W przypadku wątpliwości zaleca się wykonać własne próby.