Mieszanka barwnego piasku kwarcowego webersys mix PU 0,4-0,8 mm kol. M03 25 kg

Producent: WEBER
SKU: 101295250399

Mieszanka barwnego piasku kwarcowego

WŁAŚCIWOŚCI

  • uziarnienie 0,4-0,8 mm
  • wysoka stabilność kolorów – barwienie PU

webersys mix PU stosuje się się jako posypkę do powłok na bazie żywicy epoksydowej lub poliuretanowej w celu nadania powierzchni dekoracyjnego, barwnego wykończenia. Do stosowania jest na balkonach, tarasach, ciągach komunikacyjnych, na klatkach schodowych, korytarzach, w halach wystawienniczych, pomieszczeniach handlowych, itp.

 

DANE TECHNICZNE

Piasek kwarcowy suszony ogniowo barwiony żywicą poliuretanową.

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: POWŁOKI ŻYWICZNE NA TARASACH I BALKONACHSYSTEMOWA POWŁOKA USZCZELNIAJĄCA I DEKORACYJNA NA TARASACH I BALKONACH NA BAZIE ŻYWIC POLIURETANOWYCHPOSYPKI – PIASEK, “CHIPSY”

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Produkt jest gotowy do zastosowania.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

webersys mix PU należy równomiernie rozrzucić na świeżo naniesioną powłokę. Nanieść do pełnego wysycenia podłoża (tzw. zasyp na plażę). Posypkę można wykonywać ręcznie lub przy zastosowaniu pistoletu pneumatycznego. Przed naniesieniem powłoki zamykajacej należy usunąć niezwiązane z podłożem ziarna webersys mix PU.
Aplikacja powłoki bazowej i zamykajacej zgodnie z informacjami w aktualnej Karcie Technicznej danego produktu.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

Zgodnie z kartą techniczną powłoki, z którą stosowana jest posypka

ZUŻYCIE

Uziarnienie 0,4-0,8 mm: ok. 3,0 kg/m²
Uwaga: podane dane są wartościami orientacyjnymi nie uwzględniającymi strat przy nanoszeniu, nierówności podłoża, techniki aplikacji, itp.

OPAKOWANIA

worek 25 kg

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Składować i transportować w suchych warunkach, w fabrycznie zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach w sposób nieuniemożliwiający mechaniczne uszkodzenie.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia wynikających z odpowiednich rozporządzeń oraz zapisów z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i oznaczeń na opakowaniach materiałów stosowanych do wykonywania posadzek i powłok.

Produkty podobne