Taśma uszczelniająca do hydroizolacji podpłytkowej ASO-Dichtband-120, 12cm/50m

Producent: SCHOMBURG
SKU: 980428312099

Taśma uszczelniająca do hydroizolacji podpłytkowej

WŁAŚCIWOŚCI

  • element systemowy uszczelnień zespolonych SCHOMBURG
  • rozciągliwy
  • wodoszczelny
  • obustronnie laminowany włókniną
  • wyjątkowo niskoemisyjny

Spełnia wymagania klasy obciążenia A i C zgodnie z badaniami nadzoru budowlanego PG-AIV-F, oraz klasy oddziaływania wody W0-I do W3-I zgodnie z DIN 18534 i instrukcją ZDB „Uszczelnienia zespolone (AiV)”

DANE TECHNICZNE

Baza Elastomer termoplastyczny, obustronnie laminowany włókniną polipropylenową
Barwa szara
Odporność temperaturowa od -30°C do + 90°C
Obciążenie niszczące, wzdłużne ≥ 85 N/15 mm²
Obciążenie niszczące, poprzeczne ≥ 15 N/15 mm²

Odporność chemiczna po 7 dniach składowania w +22 °C podana jest dla następujących substancji chemicznych:

Kwas solny 3 %
Kwas siarkowy(VI) 35 %
Kwas cytrynowy 100 g/l
Kwas mlekowy 5 %
Ług potasowy 3 %
Podchloryn sodu 0,3 g/l
Woda słona (20 g/l soli morskiej)

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: USZCZELNIENIE DETALI

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Wskazówki dotyczące przygotowania podłoża podano w instrukcji technicznej wybranego materiału uszczelniającego.

APLIKACJA

1.Po obu stronach mostkowanej spoiny lub połączenia ścian należy nanieść warstwę materiału uszczelniającego min. 2 cm szerszą niż taśma uszczelniająca.
2.ASO-Dichtband-120 lub ASO-Dichtecke-I/-A należy osadzić w świeżej warstwie.
•Spoiny dylatacyjne i łączące należy połączyć z materiałem uszczelniającym w przygotowanym obszarze.
•W przypadku dylatacji konstrukcyjnych ASO-Dichtband-120 należy osadzić w kształcie pętli w spoinie, w świeżej warstwie.
•W przypadku przecinających się dylatacji konstrukcyjnych / spoin dylatacyjnych w świeżej warstwie należy osadzić ASO-Dichtband-2000-Kreuzung/-T-Stück.
3.Taśmę uszczelniającą starannie wcisnąć w warstwę uszczelniającą przy użyciu gładkiej pacy lub wałka dociskowego, nie pozostawiając pustych przestrzeni i pofałdowań.
4.Styki taśmy lub połączenia ze wszystkimi kształtkami wykonywane są z zakładem o szerokości od 5 cm do 10 cm.
5.Styki taśmy lub połączenia przykleić na całej powierzchni, nie pozostawiając pustych przestrzeni, a następnie poddać dalszej obróbce.
6.Taśma uszczelniająca musi być bezszwowo zintegrowana z uszczelnieniem powierzchniowym. Należy wykonać szczelne połączenie z uszczelnieniem powierzchniowym.

Usuwanie
Większe pozostałości produktu należy usuwać w oryginalnym opakowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania należy przekazać do systemu recyklingu.

Wskazówki
•Usunąć taśmy klejące ze wszystkich złączy rolki taśmy uszczelniającej, a następnie postępować jak w przypadku styków taśmy.
•Spoiny zabezpieczone ASO-Dichtband-120 należy chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi. Do tego celu polecamy ASO-SB.
•Taśma ASO-Dichtband-120 nie może być przyklejana ani poddawana obróbce przy użyciu wyrobów zawierających rozpuszczalniki.
•Należy zaplanować spoiny boczne, spoiny okładziny, spoiny dylatacyjne oraz spoiny ruchome lub wykonać w odpowiednim miejscu i oznaczyć odpowiednim materiałem (np. taśmą krawędziową).

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

min. 24 miesiące, w chłodnym i suchym miejscu, chronić przed nasłonecznieniem i działaniem warunków atmosferycznych