Elastyczna polimerowa powłoka uszczelniająca Remmers MB 2K 8,3 kg (2 x 2,4KG + 2 x 1,75KG)

Producent: REMMERS
SKU: 203014083099

MB 2K Remmers – elastyczna polimerowa powłoka grubowarstwowa. Łączy właściwości elastycznego, mostkującego rysy, mineralnego szlamu uszczelniającego jak również bitumicznej powłoki grubowarstwowej

WŁAŚCIWOŚCI

 • Szybkie schnięcie i sieciowanie
 • Szczelność wobec wody pod ciśnieniem
 • Wysoka wytrzymałość na odrywanie oraz bardzo dobra przyczepność
 • Duża elastyczność, rozszerzalność i zdolność mostkowania rys
 • Odporność na promieniowanie UV
 • Odporność na mróz i sole rozmrażające

 

245,68  199,74  netto

14 w magazynie

 • Do szybkiego uszczelniania elementów budowli, zbiorników i piwnic od wewnątrz i od zewnątrz
 • Do wykonywania izolacji przeciwwodnej w nowym budownictwie
 • Jako przepona pozioma w ścianach i pod nimi
 • Do izolacji wewnętrznej istniejących budowli zgodnie z instrukcją WTA 4-6
 • Wbudowywanie na głębokości > 3 m
 • Budownictwo kombinowane (połączenie z konstrukcjami wodoszczelnymi)
 • Uszczelnianie cokołów
 • Uszczelnienia zespolone
 • Jako warstwa sczepna na starych powłokach bitumicznych
 • Do naprawy uszczelnień dachów płaskich nad pomieszczeniami niezamieszkiwanymi
 • Klejenie płyt izolacji termicznej

 

DANE TECHNICZNE

Mostkowanie rys ≥ 2 mm (przy grubości suchej warstwy ≥ 3 mm)
Grubość warstwy 1,1 mm grubości mokrej warstwy daje ok. 1 mm grubości suchej warstwy
Badanie ciśnienia szczelinowego Spełnione, także bez wkładki zbrojącej
Dyfuzja pary wodnej μ = 6600
Wodoszczelność Do 10 m słupa wody
Baza Spoiwo polimerowe, cement, dodatki, specjalne wypełniacze
Czas przeschnięcia
(5 °C / 90 % w.w.p.)
Ok. 18 godz. na warstwę o grubości 2 mm
Gęstość objętościowa świeżej zaprawy Ok. 1,1 kg/dm³
Konsystencja pasta

Ten produkt znajduję się w kategorii: MINERALNE MIKROZAPRAWY USZCZELNIAJĄCE I SZPACHLÓWKI (SZLAMY)

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Równe, mineralne podłoże.
Podłoże musi być czyste i mocne jak również wolne od olejów, smarów i środków antyadhezyjnych do szalunków.
Dopuszczalne są powierzchnie matowo wilgotne.
Podłoża niemineralne całkowicie oczyścić i odtłuścić, w razie potrzeby nadać szorstkość.

APLIKACJA

Wystające wypełnienia spoin i resztki zapraw należy usunąć.
Narożniki i krawędzie należy załamać lub sfazować.
Zagłębienia > 5 mm, wypełnić odpowiednią szpachlówką lub MB 2K z mieszanką Selectmix RMS , proporcja mieszania od 1 : 1 do 1 : 3.
Ew. zabezpieczenie przed wilgocią podciąganą od spodu.
Podłoża mineralne zagruntować preparatem Kiesol/Kiesol MB
Aby zapobiec powstawaniu pęcherzy w czasie trwania reakcji na powierzchnię nakłada się szpachlówkę drapaną z MB 2K w ilości ok. 800 g/m².
Rury z tworzywa sztucznego przetrzeć papierem ściernym. Rury metalowe oczyścić, ewentualnie przeszlifować.

Opakowanie dwusegmentowe
Komponent płynny rozmieszać za pomocą odpowiedniego narzędzia. Rozluźniony składnik proszkowy w całości wsypać do płynu. Mieszać przez ok. 1 minutę, przerwać i pozwolić, by wmieszane powietrze wydostało się z masy.
Zgarnąć resztki proszku znajdujące się na brzegach pojemnika. Kontynuować mieszanie przez 2 minuty. Mieszadło przez cały czas powinno pozostawać na dnie pojemnika.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +30 °C
Niskie temperatury wydłużają, wysokie temperatury skracają czas przydatności wymieszanego materiału do użycia oraz czas twardnienia.

Czas zdatności do obróbki / żywotności mieszanki (w temp. +20 °C)
30 – 60 minut

Jako izolacja na powierzchniach pionowych
Materiał nakładać na przygotowane podłoże w dwóch warstwach.

Jako izolacja na powierzchniach poziomych
Materiał nakładać na przygotowane podłoże w dwóch warstwach.
Po wyschnięciu hydroizolacji, przed wykonaniem jastrychu układa się podwójną folię polietylenową. Przy wykonywaniu hydroizolacji w strefach krawędziowych uszczelnienie wykonuje się do wysokości górnej krawędzi gotowej posadzki względnie doprowadza do poziomej izolacji w ścianie.

Detale połączeń / spoiny elementów budowli
Taśmę uszczelniającą Fugenband VF 120 należy wtopić w świeżą warstwę kontaktową Multi-Baudicht 2K.

Przejścia
Przejścia rur należy uszczelnić, układając fasetę dookoła rury. Przejścia rur wykonywane w systemie specjalnych kołnierzy klejonych lub w układzie kołnierz stały/kołnierz ruchomy należy połączyć z hydroizolacją. Do przypadków obciążenia „wodą napierającą” używać kołnierza uszczelniającego
Remmers Rohrflansch (nr 4349 – 4351).

Nakładanie kolejnych warstw i okładzin
Po 4 godzinach można rozpocząć nakładanie kolejnych warstw lub układanie zapraw klejowych, szpachlowych lub zbrojących.

Nakładanie powłok
Bezpośrednie pokrywanie farbami dyspersyjnymi o dużej zawartości spoiwa. Zawsze wykonywać powierzchnie próbne!

Nie stosować w warunkach bezpośredniego nasłonecznienia. Szpachlówka drapana z zasady nie może być traktowana jako warstwa uszczelnienia. Maksymalna całkowita grubość mokrej warstwy nie może przekraczać 5 mm. Zaprawy, która zaczęła wiązać, nie wolno ponownie rozrabiać poprzez dodawanie wody lub świeżej zaprawy.
Świeżą izolację przeciwwodną należy chronić przed deszczem, bezpośrednim nasłonecznieniem, mrozem oraz tworzeniem się kondensatu. Suchą izolację należy chronić przed uszkodzeniem mechanicznym. Bez dodatkowej warstwy przenoszącej obciążenia produkt nie nadaje się do stosowania jako hydroizolacja pod łożyskami ruchomymi.
Podczas stosowania w zamkniętych pomieszczeniach należy zapewnić odpowiednią wentylację (ew. nosić ochronę dróg oddechowych).

PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ – ZUŻYCIE

Grupa obciążeń Grubość
suchej
warstwy
[mm]
Grubość
mokrej
warstwy
[mm]
Zużycie
[kg/m²]
Wydajność
z 25 kg
wiadra
[m²]
Hydroizolacja pod ścianami ≥ 2,0 ok. 2,2 ok. 2,5 ok. 10,0
Uszczelnienie przed wodą rozbryzgową/uszczelnienie cokołu ≥ 2,0 ok. 2,2 ok. 2,5 ok. 10,0
Wilgoć gruntowa/woda nienapierająca ≥ 2,0 ok. 2,2 ok. 2,5 ok. 10,0
Spiętrzająca się woda przesiąkająca i woda pod ciśnieniem ≥ 3,0 ok. 3,3 ok. 3,7 ok. 6,8
Uszczelnienie na przejściu do elementów budowlanych z betonu wodoszczelnego ≥ 4,0 ok. 4,6 ok. 5,1 ok. 4,9
Głębokość wbudowania > 3m ≥ 3,0 ok. 3,3 ok. 3,7 ok. 6,8
Zbiorniki wodne o głębokości wody do 10 metrów ≥ 3,0 ok. 3,3 ok. 3,7 ok. 6,8
Nienapierająca woda na powierzchniach stropów ≥ 3,0 ok. 3,3 ok. 3,7 ok. 6,8
Klej do płytek 8 mm grzebień ok. 2,8 ok. 8,9

Zużycia dla szpachlówek wyrównawczych i drapanych należy uwzględnić oddzielnie. Z uwagi na rzemieślniczy charakter obróbki podane zużycia mogą się zwiększyć.

Wskazówki
Parametry produktów oznaczono w warunkach laboratoryjnych, w temp. 20°C i przy wilgotności względnej powietrza (w.w.p.) = 65%. Odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów należy ustalić oddzielnie. Należy przestrzegać „Wytycznych do planowania i wykonania hydro-izolacji na elementach stykających się z gruntem z użyciem elastycznych szlamów uszczelniających“.
Podczas planowania i realizacji należy przestrzegać informacji zawartych w dostępnych w każdym z przypadków świadectw z badań.
Ustalenia specjalne oraz świadectwa badań zamieszczone są w Internecie, pod adresem
www.remmers.pl. Zawsze wykonywać powierzchnie próbne!

Narzędzia / czyszczenie
Mieszarka (np. Collomix, DLX 152), łyżka czerpakowa, paca gładka, paca dystansowa, pędzel, ławkowiec, wałek
Narzędzia w stanie świeżym myć wodą. Zaschnięte resztki materiału dają się usuwać wyłącznie mechanicznie.

OPAKOWANIA

Pojemnik kombi – 8,3 kg (2 x 2,4 kg proszku + 2 x 1,75 kg polimeru)

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w miejscu suchym i chłodnym ale zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej 9 mies.