Membrana hydroizolacyjna SikaProof A-08 FPO 50 m2

Producent: SIKA
SKU: 4096835000

Grubość membrany 0,8 mm, 50 m2 = 2 rolki po 25 m2

SikaProof® A-08 jest przylegającym na całej powierzchni, kompozytowym, membranowym systemem hydroizolacyjnym do konstrukcji żelbetowych

WŁAŚCIWOŚCI

 • Pre-instalowana przed montażem zbrojenia i betonowaniem
 • W sposób pełny i trwały przywiera do konstrukcji żelbetowej
 • Wysoka wodoszczelność badana według wielu różnych norm
 • Instalowana na zimno (bez wygrzewania lub stosowania otwartego ognia)
 • Dobra odporność na rozdarcie i uderzenia
 • Odporność na starzenie
 • Wysoka elastyczność i zdolność mostkowania rys
 • Odporność na agresywne składniki naturalnie występujące w gruncie i wodzie gruntowej

 

5 075,00  4 126,02  netto

Brak w magazynie

SikaProof® A-08 przeznaczony jest do stosowania przez doświadczonych wykonawców. Izolacja przeciwwodna i ochrona betonu fundamentów oraz innych podziemnych konstrukcji betonowych przed wnikaniem wody gruntowej. Nadaje się do:

 • żelbetowych płyt poniżej poziomu terenu
 • żelbetowych ścian poniżej poziomu terenu z deskowaniem z jednej lub z dwóch stron
 • rozbudowy lub rekonstrukcji
 • konstrukcji prefabrykowanych
 • konstrukcji z betonu natryskowego

 

DANE TECHNICZNE

Baza chemiczna Warstwa membrany: Elastyczna poliolefina (FPO)
Siatka uszczelniacza: Poliolefina (PO)
Warstwa włókniny: Polipropylen (PP)
Wygląd / Barwa Jasnożółta membrana pokryta warstwą białej włókniny
Grubość efektywna Grubość całkowita 1,35 mm (-5/+10%)
Grubosć membrany 0,80 mm
Masa na jednostkę powierzchni 1,15 kg/m2 (-5/+10%)
Odporność na uderzenia ≥ 250 mm
Odporność na penetrację korzeni Spełnia
Wytrzymałość na rozciąganie Wzdłużnie ≥ 450 N/ 50mm
Poprzecznie ≥ 450 N/ 50mm
Moduł sprężystości przy rozciąganiu ≤ 65 MPa (±10 %)
Wydłużenie Wzdłużnie ≥ 700 %
Poprzecznie ≥ 1000 %
Odporność na rozdzieranie (gwóźdź) Wzdłużnie ≥ 400 N
Poprzecznie ≥ 450 N
Odporność złącza na ścinanie ≥ 200 N / 50 mm
Reakcja na ogień Klasa E
Przyspieszone starzenie w środowisku zasadowym, wytrzymałość na rozciąganie Spełnia (28 d / +23 °C)
Spełnia (metoda B, 24 h/ 60 kPa)
Przenikalność pary wodnej μ= 58 000 (±20%)
0,51 g/m2 x 24 h
Sd = 78 m
Odporność na boczną migrację wody Spełnia, do 7 bar
Szczelność po starzeniu Spełnia (12 tygodni)
Spełnia (metoda B, 24 h / 60 kPa)
Szczelność po działaniu chemikaliów Spełnia (28 d / +23 °C)
Spełnia (metoda B, 24 h / 60 kPa)
Przepuszczalność radonu (2,0 ± 0,3) × 10-12 m2/s
Przepuszczalność metanu 140 ml/(m2·d) (±10 %)

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: MEMBRANY HYDROIZOLACYJNE

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Membrana SikaProof® A-08 musi być instalowana na odpowiednio stabilne podłoże w celu uniknięcia przemieszczania się podczas prac budowlanych. Gładka, jednolita i czysta powierzchnia jest podstawowym warunkiem zapobiegania powstawaniu uszkodzeń membrany. Duże szczeliny i pustki (> 12-15 mm) muszą być wypełnione przed układaniem membrany. Podłoże może być wilgotne lub lekko mokre, ale bez zastoin wody. Podłożami odpowiednimi do mocowania membrany są:

 • Chudy beton
 • Deskowanie
 • Sztywna izolacja termiczna
 • Sklejka / płyty drewnopochodne

APLIKACJA

Należy upewnić się, że podłoże spełnia wszystkie niezbędne wymagania. Najpierw zainstalować elementy obwodowe i zakończenia z arkuszami membrany Sika-Proof® A-08 i prefabrykowane kształtki w narożach i na krawędziach. Układać arkusze membrany SikaProof® A-08 włókniną do góry lub do wewnątrz, swobodnie na powierzchniach poziomych lub mocując je na powierzchniach pionowych. Wszystkie zakłady należy skleić i uszczelnić za pomocą samoprzylepnych pasków lub taśm. Klejenie i uszczelniania zakładów nie wymaga gorącego powietrza.
Zakłady i spoiny poprzeczne
Wszelkie zakłady należy skleić i uszczelnić przy pomocy samoprzylepnych pasków wzdłuż krawędzi. Również zakłady poprzeczne należy uszczelnić przy użyciu SikaProof® ExTape-150 na zewnątrz i SikaProof® Tape-150 A od wewnątrz. Podłoża/powierzchnia przeznaczona do klejenia (zarówno po stronie membrany jak i włókniny) musi być czysta i sucha.
Detale
Uszczelnić wszystkie detale i połączenia zgodnie z informacjami zawartymi w Zaleceniach stosowania przy użyciu odpowiednich akcesoriów do SikaProof® A-08.
Dylatacje i szczeliny robocze
Do uszczelnienia połączeń konstrukcyjnych i dylatacyjnych zastosować dodatkowe, odpowiednie rozwiązania Sika.
Kontrola wykonanych prac, kontrola jakości
Przed betonowaniem konieczne jest przeprowadzenie końcowej kontroli systemu hydroizolacyjnego w celu upewnienia się, że system jest prawidłowo zainstalowany (w szczególności należy sprawdzić zakłady, połączenia i detale), bez uszkodzeń, czysty i gotowy do betonowania.
Betonowanie
Po zakończonej instalacji betonowanie należy przeprowadzić w ciągu 30 dni.
Usuwanie deskowań
Po usunięciu elementów przechodzących przez deskowanie, takich jak np. ściągi, uszkodzenia membrany i połączenia konstrukcyjne należy uszczelnić od zewnątrz, na membranie przy użyciu odpowiednich akcesoriów do membrany SikaProof® A-08 lub odpowiednich materiałów/ systemów hydroizolacyjnych Sika.
Zabezpieczenie przed zasypywaniem wykopu
Po usunięciu deskowania i przed zasypaniem gruntem system SikaProof® A-08 należy zabezpieczyć tak szybko, jak to tylko możliwe, najpóźniej przed upływem 90 dni.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

Temperatura użytkowania Minimum -10 °C / Maksimum +35 °C
Temperatura otoczenia Minimum +5°C / Maksimum + 35 °C
Temperatura podłoża Podłoże do klejenia: minimum +5°C

OPAKOWANIA

Rolki SikaProof® A-08 pakowane są w żółtą folię PE, każda oddzielnie.
Szerokość rolki: 1 lub 2 m
Długość rolki: 25 m

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Czas składowania 18 miesięcy od daty produkcji, jeżeli materiał jest prawidłowo składowany w oryginalnych, nieotwieranych i nieuszkodzonych opakowaniach.
Warunki składowania Przechowywać w oryginalnych opakowaniach, w suchych warunkach,w temperaturach od +5°C do +30°C. Chronić przed bezpośrednim działaniem światła słonecznego, deszczem, śniegiem, lodem itp. Składować w pozycji poziomej. Nie układać palet jedna na drugiej! Nie przykrywać paletami z innymi materiałami zarówno w okresie składowania jak również podczas transportu!

UWAGA

 • Membrany SikaProof® A-08 muszą być instalowane tylko przez wykonawców przeszkolonych i zaaprobowanych przez firmę Sika.
 • Szczegółowe informacje dotyczące stosowania Sika-Proof® A-08 zawarto w Zaleceniach stosowania systemu SikaProof® A.
 • Nie instalować membran SikaProof® A-08 podczas trwających lub przewidywanych opadów deszczu lub śniegu.
 • Podłoże, na którym będzie instalowana membrana musi być czyste i co najwyżej wilgotne.
 • Nie stosować SikaProof® A-08 w gorącym klimacie.
 • Jeśli membrana SikaProof® A-08 musi być stosowana w wilgotnych warunkach lub w temperaturach poniżej +5°C, jest to możliwe w szczególnych przypadkach i przy zachowaniu odpowiednich środków ostrożności. Prosimy o kontakt z przedstawicielem Sika.
 • Zalecane jest zastosowanie dodatkowych rozwiązań Sika do uszczelnień połączeń (minimum SikaSwell®) wokół przejść oraz szczelin roboczych i dylatacji.
 • Beton konstrukcyjny musi zostać ułożony w ciągu 30 dni od zainstalowania systemu membranowego.
 • W celu uzyskania optymalnej przyczepności systemu membranowego do betonu konstrukcyjnego wymagana jest odpowiednia jakość betonu (receptura mieszanki i jakość wykonania).
 • Membrany SikaProof® A-08 nie są trwale odporne na bezpośrednie działanie promieniowanie UV oraz oddziaływanie warunków atmosferycznych. Dlatego też membran SikaProof® A-08 nie należy instalować na konstrukcjach stale narażonych na działanie promieniowania UV i warunków atmosferycznych.
 • Po usunięciu deskowania system SikaProof® A-08 należy zabezpieczyć tak szybko, jak to tylko możliwe, najpóźniej przed zasypaniem gruntem lub przed upływem 90 dni.
 • W celu uzyskania dodatkowych informacji i pomocy w doborze odpowiedniego rozwiązania dla danego projektu należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Sika.

Wszelkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami, na które producent nie ma wpływu.

Produkty podobne