Płynna folia uszczelniająca Stauber Flex S1 25 kg

Producent: STAUBER
SKU: 300208250099

Prosimy o kontakt w celu ustalenia dostępności i aktualnej ceny

STAUBER FLEX S1 jest jednoskładnikową, gotową do użycia masą o konsystencji gęstej, tiksotropowej cieczy. Produkt na bazie wodnej dyspersji polimerów syntetycznych, zawierający dodatki ulepszające a także wypełniacze z kruszyw naturalnych

WŁAŚCIWOŚCI

 • duża przyczepność i elastyczność oraz odpowiednia wodoszczelność, wytrzymałość mechaniczna, odporność na skurcz i odparzanie
 • o optymalnych właściwościach roboczych, czasie otwartym, łatwości nanoszenia, penetrowania otwartych porów i braku tendencji do spływania
 • tworzy po stwardnieniu jednolitą powierzchnię

STAUBER FLEX S1 stosowany jest do wykonywania wewnątrz budynków przeciwwilgociowych, poziomych i pionowych, elastycznych warstw uszczelniających typu lekkiego, również z wkładkami wspomagającymi, pod okładziny ceramiczne:

 • w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych budynków przemysłowych, gospodarczych i mieszkalnych (łazienki, natryski, toalety, kuchnie itp.)
 • na tradycyjnych podłożach nośnych typu beton, jastrych cementowy itp., również wrażliwych na wilgoć, jak np.: gipsowe elementy murowe i tynki, płyty kartonowo-gipsowe, jastrychy anhydrytowe itp.
 • w systemach ogrzewania podłogowego

DANE TECHNICZNE

Baza dyspersja tworzyw sztucznych
Barwa niebieska
Konsystencja półpłynna
Gęstość ok. 1,3 kg/dm3
Przyczepność ≥ 0,5 Mpa
Wodoszczelność brak przenikania
Temperatura powietrza i obiektu podczas obróbki + 5°C do + 25°C

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: SYSTEMY USZCZELNIANIA I KLEJENIA PŁYTEK CERAMICZNYCH W POMIESZCZENIACH MOKRYCH – ŁAZIENKI, KUCHNIE

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PODŁOŻE

Materiał układać na podłożach mineralnych, takich jak: beton zwykły i komórkowy; mury o pełnej spoinie z drobnowymiarowych elementów ceramicznych, cementowych i ciepłochronnych; tynki tradycyjne cementowe i cementowo-wapienne; jastrychy cementowe i anhydrytowe; istniejące, dobrze przyczepne okładziny z płytek ceramicznych. Wszystkie podłoża muszą być stabilne, nośne, równe, gładkie, czyste i wolne od substancji zmniejszających przyczepność (pył, oleje, wysolenia, mleczko cementowe, resztki farb itp.). Odpowiednią metodą (mechanicznie, wodą pod ciśnieniem, środkami myjącymi itp.) usunąć źle związane lub wystające elementy podłoża (resztki zaprawy, łuszczące powłoki itp.). Ubytki i nierówności powierzchni naprawić, „raki” i pory wypełnić, a odchyłki wyrównać odpowiednimi zaprawami. Naroża zewnętrzne zaokrąglić. Słabo chłonne podłoża mineralne – oczyścić; Podłoża chłonne, bardzo chłonne i powierzchniowo piaszczące – oczyścić, zagruntować właściwym materiałem impregnującym (STAUBER PRIM K , STAUBER PRIM N). Niechłonne powierzchnie okładzin z płytek odtłuścić (np. acetonem), zagruntować żywicą, po czym zasypać piaskiem kwarcowym.
Przed decyzją o przystąpieniu do prac w przypadku istnienia wymagań odnośnie pozostałości wilgoci technologicznej, zaleca się przeprowadzić niezbędne badania. W miarę potrzeby przewidzieć zastosowanie powierzchniowych wkładek wzmacniających oraz odpowiednich profili na narożach, krawędziach, w dylatacjach, przepustach itp. miejscach.

Przygotowanie produktu
Po otwarciu wiaderka materiał w razie potrzeby przemieszać czystym mieszadłem wolnoobrotowym (do ok. 400 obr./min.), bez napowietrzania. Materiał posiada właściwą do pracy konsystencję, nie dodawać wody ani innych rozcieńczalników.

APLIKACJA PRODUKTU

STAUBER FLEX S1 zaleca się nakładać techniką malarską, dokładnie rozprowadzając go po podłożu jak gęstą farbę:

 • pierwszą warstwę dokładnie wcierając w podłoże np. płaskim pędzlem, zależnie od warunków lokalnych i potrzeb wprowadzając w nią „na świeżo” pomocnicze wkładki wzmacniające, zwracając uwagę na dokładne ich zakrycie i odpowietrzenie materiału
 • kolejne warstwy płaskim pędzlem, wałkiem lub szpachlą, do uzyskania dokładnego pokrycia powierzchni warstwą o jednakowej, odpowiedniej grubości.

Po odpowiednim stwardnieniu i wyschnięciu materiału klejenie okładzin ceramicznych możliwe jest nie wcześniej niż po upływie doby, koniecznie z użyciem klejów o wysokiej elastyczności, np. STAUBER KM FLEX.

Pielęgnacja i czas schnięcia
W przeciętnych warunkach (temperatura 23°C, wilgotność względna 50%):

 • min. 4 h do wejścia na pierwszą warstwę w miękkim obuwiu;
 • ok. 16 h do wejścia na kolejne warstwy w miękkim obuwiu i kontynuacji prac.

Podane czasy mają charakter orientacyjny. W warunkach chłodnych i wilgotnych ulegają one wydłużeniu, a w ciepłych i suchych skróceniu.

Czyszczenie narzędzi
Czystą, zimną wodą, bezpośrednio po użyciu.

ZUŻYCIE

Zaleca się naniesienie minimum dwóch warstw materiału, każda po ok. 0,33 kg/ m2 (250 ml/ m2). Łączna grubość po wyschnięciu i zużycie wynosi:

 • 2 warstwy – grubość 0,3 mm – zużycie 0,7 kg/ m2
 • 3 warstwy – grubość 0,5 mm – zużycie 1,0 kg/ m2

OPAKOWANIA

Wiadra plastikowe – 25 kg i 6 kg.

MAGAZYNOWANIE I TRWAŁOŚĆ

Przechowywać w suchym, wietrzonym pomieszczeniu. Produkt w oryginalnie zamkniętych opakowaniach można składować do 12 miesięcy od daty produkcji.

POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla typowych odpadów budowlanych. Nie wylewać do kanalizacji. Nie dopuszczać do przeniknięcia do zbiorników wodnych.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Chronić przed dziećmi. Stosować rękawice i ubrania ochronne. W przypadku kontaktu ze skórą i oczami przemyć obficie czystą zimną wodą. Po połknięciu lub kontakcie z oczami skonsultować się z lekarzem.

INNE

Osłonić (okleić) elementy narażone na zabrudzenie materiałem. Świeżą warstwę materiału w razie potrzeby chronić pod przykryciem przed zbyt szybkim wyschnięciem.

Produkty podobne