Impregnat polimerowy do posadzek weber.floor HB protect 10 kg

Producent: WEBER
SKU: 101231100099

Impregnat polimerowy do posadzek betonowych i jastrychów

WŁAŚCIWOŚCI

 • Zapewnia optymalne warunki dojrzewania świeżego betonu
 • Ogranicza powstawanie mikrorys na powierzchni nowych posadzek
 • Bardzo dobra przyczepność do podłoża
 • Wysoka twardość i odporność na szorowanie
 • Satynowo błyszczące wykończenie powierzchni
 • Odporny na działanie promieniowania UV
 • Odporny na alkalia
 • Jednokomponentowy
 • Gotowy do użycia
 • Do wnętrz i na zewnątrz
 • Wodorozcieńczalny

232,50  189,02  netto

26 w magazynie

weber.floor HB protect jest przeznaczony do:

 • zabezpieczenia powierzchni nowo wykonanych posadzek betonowych i jastrychów cementowych przed zbyt szybką utratą wilgoci
 • do powierzchniowej impregnacji ograniczającej chłonność i ułatwiającej utrzymanie w czystości istniejących posadzek
 • do zabezpieczenia przed pyleniem i zmniejszenia nasiąkliwości podłoży cementowych.

 

DANE TECHNICZNE

Wyrób zgodny z PN-C-81906:2003 (rodz. III)
Zużycie materiału 0,1 – 0,3 kg preparatu na 1 m2 w
zależności od chłonności podłoża
Czas schnięcia ok. 3-5 godz. *
Temperatura stosowania od +10°C do +25°C
Ruch pieszy po ok. 12 godz.
Czas pełnego utwardzenia ok. 24 godziny

* Przy temperaturze powietrza +20°C i wilgotności względnej 65%. Wyższa temperatura i niższa wilgotność skraca czas, niższa temperatura i wyższa wilgotność wydłuża podany czas.

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: IMPREGNATY I PREPARATY GRUNTUJĄCE

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże nie powinno być wcześniej zaimpregnowane innym preparatem. Istniejące podłoża muszą być zwarte, czyste i suche.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

weber.floor HB protect jest dostarczany w postaci gotowej do użycia i należy go stosować w postaci nierozcieńczonej. Zawartość opakowania przed użyciem dokładnie wymieszać.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

weber.floor HB protect nakładać metodą natryskową niskociśnieniowym opryskiwaczem lub wałkiem z krótkim włosiem. Preparat nakładać cienką warstwą unikając tworzenia kałuż.
weber.floor HB protect należy układać:

 • na nowo ułożoną posadzkę betonową lub jastrych cementowy bezpośrednio po ostatnim zatarciu mechanicznym
 • na istniejące posadzki cementowe po ich dokładnym umyciu i wysuszeniu.

W przypadku bardzo chłonnych podłoży preparat należy nanieść w dwóch warstwach. Drugą warstwę preparatu nanosić prostopadle do pierwszej warstwy.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

W czasie prac temperatura otoczenia i podłoża powinna wynosić +10°C do +25°C. Lekkie wietrzenie w trakcie i po nałożeniu preparatu przyspiesza jego wysychanie, ale należy unikać przeciągów.

OPAKOWANIA

Kanister 10 kg

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Przechowywać wyłącznie w oryginalnych, szczelnie zamkniętych pojemnikach w suchych pomieszczeniach w temperaturze powyżej +5°C. Trzymać z dala od żywności, napojów i pasz. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Chronić przed mrozem i wysokimi temperaturami.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Wyrób jest substancją nietoksyczną i w normalnych warunkach użytkowania nie stwarza zagrożenia. Należy chronić oczy i skórę. Prace wykonywać w odzieży ochronnej. W przypadku zanieczyszczenia preparatem: oczy przemyć obficie wodą i zasięgnąć porady lekarza, skórę umyć wodą z mydłem. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.