Blog

Systemy FRP – wzmacnianie konstrukcji budowlanych

Zewnętrzne zbrojenie doklejane jako wzmocnienie w strefach rozciąganych i ścinanych.

System sprężania za pomocą taśm S&P CFK-Lamellen

System sprężania konstrukcji za pomocą taśm S&P CFK-Lamellen powinien być stosowany tylko przez wyspecjalizowane i dopuszczone przez producenta firmy z wieloletnim doświadczeniem w zakresie sprężania elementów. Odpowiedzialni za ten obszar działalności pracownicy S&P jak również współpracujący inżynierowie są specjalistami w zakresie sprężeń zewnętrznych i wzmacniania konstrukcji za pomocą systemów FRP. Naturalnie firma MATBAU Robert Socha służy szeroką pomocą zarówno na etapie projektowania jak na placu budowy.

 

Rozciąganie przy zginaniu

 

Taśmy S&P CFK-Lamelle znajdują zastosowanie jako wzmocnienie stref rozciąganych przy zginaniu. Taśmy mogą być przyklejane do powierzchni zewnętrznych lub wpuszczane w konstrukcję (wklejane w specjalne bruzdy/nacięcia). Aplikacja taśm może następować w stanie swobodnym lub ze wstępnym sprężeniem. Warunkiem koniecznym przy zastosowaniu taśm z włókna węglowego jest minimalna wytrzymałość na odrywanie podłoża wynosząca 1,5 N/mm².

 

Ścinanie

 

W przypadku wzmocnienia stref rozciąganych taśmami z włókna węglowego istnieje czasami konieczność wzmocnienia stref przypodporowych ze względu na siły ścinające. Zadanie to realizowane jest najczęściej przy pomocy mat z włókna węglowego. Działające siły poprzeczne przejmowane są częściowo przez istniejące stalowe zbrojenie wewnętrzne (strzemiona), a częściowo przez doklejane zbrojenie zewnętrzne (maty z włókna węglowego).

Wzmacnianie ustrojów nośnych budowli za pomocą mat z włókna węglowego S&P C-Sheet 240.

Maty z włókna węglowego S&P C-Sheet 240 mogą być aplikowane na podłożach o niższej wytrzymałości na odrywanie niż ma to miejsce w przypadku taśm. Jednak minimalna wytrzymałość musi być nie mniejsza niż 1,0 N/mm². Produkt ten nadaje się doskonale do wzmacniania budowli uszkodzonych na skutek pożarów lub wybuchów. W związku z tym, że maty rozkładają działające siły na dużo większe powierzchnie nie występują w ich przypadku problemy z zakotwieniem i koniecznością stosowania dodatkowych elementów kotwiących.

Maty z włókna węglowego nadają się doskonale do wzmacniania zbiorników (silosów, odstojników w oczyszczalniach ścieków, zbiorników wody pitnej itp.) poprzez ich owinięcie odpowiednią ilością warstw. Często siły prostopadłe do włókien maty przejmowane są przez dodatkowe taśmy z włókna węglowego wpuszczane w konstrukcję zbiorników.

Maty S&P Sheet mogą być aplikowane jako wcześniej przygotowane laminaty lub też być laminowane bezpośrednio na wzmacnianym elemencie. Zadaniem żywicy laminującej (matrycy) jest przeniesienie sił z włókien węglowych na podłoże.

Wzmocnienie elementów ściskanych osiowo

Wzmocnienie elementów ściskanych w rejonach niezagrożonych wstrząsami sejsmicznymi.

Wzmocnienie słupów ściskanych poprzez owinięcie matami kompozytowymi polega głównie na ograniczeniu swobodnych deformacji w kierunku poprzecznym, a tym samym doprowadza do stanu naprężeń wieloosiowych, umożliwiając podniesienie nośności podpór.

Wpływ na przekrój ściskany w betonie ma z jednej strony doklejone zewnętrzne zbrojenie, a z drugiej wewnętrzne zbrojenie stalowe (strzemiona).

 

Wzmocnienie konstrukcji budowlanych na terenach zagrożonych szkodami górniczymi

 

Wzmacnianie podpór i ram żelbetowych

Słupy żelbetowe wykazują często zbyt małą zdolność do przemieszczeń pod wpływem drgań sejsmicznych. Szczególnie dotyczy to stref przy połączeniu z elementami poziomymi, gdzie zbrojenie wewnętrzne ma zbyt krótkie strefy zakotwienia. Dzięki opasaniu (uzwojeniu) podpór w tych strefach za pomocą mat z włókna szklanego można znacznie poprawić ich nośność i elastyczność. Dodatkowe uzwojenie matami zapobiega przedwczesnemu wybaczaniu się słupa.

Uzwojenie aktywne z wykorzystaniem taśm aramidowych wstępnie sprężanych

Bardzo ciekawym obszarem zastosowań wstępnego sprężania elementów ściskanych są obiekty na terenach zagrożonych wstrząsami sejsmicznymi. Dzięki taśmom sprężającym nie ma zjawiska odpryskiwania otuliny w strefach ściskanych. Zewnętrzne zbrojenie zapewnia również lepsze zakotwienie prętów podłużnych zbrojenia wewnętrznego. Zbrojenie podłużne może być obciążane aż do granicy plastyczności. Zdolność do odkształceń ram żelbetowych zostaje znacznie poprawiona.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *