Blog

Sika – ponad 100 lat doświadczenia

Kompleksowe wsparcie techniczne.

Sukces Sika tworzy zespół wykwalifikowanych specjalistów, których szerokie kompetencje techniczne umożliwiają szybką i kompleksową odpowiedź na potrzeby klientów. Celem jest budowanie długotrwałych relacji z klientami w oparciu o wzajemne zaufanie. Doświadczenia pozwalają oferować kompleksowe doradztwo techniczne na każdym etapie realizacji inwestycji od planowania po wykonawstwo.

TECHNOLOGIE BETONU

Sika oferuje liczne domieszki i dodatki do betonów, cementów i zapraw. Produkty te poprawiają specyficzne właściwości świeżych mieszanek lub stwardniałego wyrobu, takie jak m. in. urabialność, szczelność, trwałość, wytrzymałość wczesną i/lub końcową, itd.

Popyt na domieszki i dodatki stale rośnie, wynika to z podwyższenia wymagań dotyczących jakości i trwałości betonów i zapraw, stosowanych zarówno w budownictwie ogólnym, jak i w budownictwie infrastrukturalnym. Ponadto, rosnące wykorzystanie alternatywnych materiałów w cementach, zaprawach, a tym samym również w betonie, zwiększa zapotrzebowanie na domieszki.

 

INNOWACJE

 

Wydłużona urabialność czy kontrolowana przez kilka godzin konsystencja są szczególnie ważne przy wydłużonych czasach transportu mieszanki do miejsca wbudowania, jak ma to miejsce w zatłoczonych miastach czy też przy dostawach na odległe budowy. Natomiast po ułożeniu mieszanki betonowej, istotne jest szybkie utwardzanie, aby sprostać napiętym harmonogramom budowy. Grupa produktów Sika® ViscoCrete® oraz Sika® ViscoFlow® to domieszki znacząco wydłużające urabialność świeżej mieszanki betonowej jednocześnie zapewniające szybki rozwój wytrzymałości. Czas urabialności może być modyfikowany i dostosowany do odległości od miejsca wbudowania. Ponadto zachowana jest wymagana konsystencja mieszanki, zarówno w wysokich jak i w niskich temperaturach.

Nowoczesnym, kompleksowym rozwiązaniem, poprawiającym trwałość konstrukcji podziemnych jest Sika® White Box Concept czyli tzw. „biała wanna”, rozwiązanie składające się z mieszanki betonowej Sika® Watertight Concrete, zawierającej specjalne domieszki Sika®, pozwalające na uzyskanie betonu o wysokiej szczelności oraz starannie dobranych taśm do uszczelniania przerw roboczych i dylatacji. Oprócz szczelnego betonu i materiałów uszczelniających skuteczność rozwiązania uzależniona jest także od właściwego zaprojektowania i wykonania konstrukcji.

HYDROIZOLACJE

Sika oferuje pełny zakres sprawdzonych i ekonomicznie opłacalnych technologii umożliwiających kompleksowe wykonanie izolacji przeciwwodnych oraz ochronę obiektów przed wilgocią, nawet w przypadku bardzo rygorystycznych wymagań w zakresie trwałości, szczelności czy łatwości i szybkości wykonania prac izolacyjnych: membrany arkuszowe, membrany płynne, domieszki do betonów i zapraw, wodoszczelne betony i zaprawy, materiały uszczelniające, iniekcje i powłoki ochronne. Rozwiązania Sika stosowane są do uszczelniania wszystkich konstrukcji podziemnych, tuneli, konstrukcji inżynierskich i hydrotechnicznych, jak również basenów, zbiorników w tym także na wodę pitną oraz obiektów oczyszczalni ścieków.

 

INNOWACJE

 

Jednym z ostatnio wprowadzonych rozwiązań jest innowacyjna izolacja dla konstrukcji podziemnych SikaProof® A i P. System składa się z przylegającej całopowierzchniowo i w sposób trwały, warstwowej membrany na bazie poliolefiny – TPO oraz samoprzylepnych taśm do połączeń i obróbek a także w zależności od potrzeb dodatkowych materiałów uszczelniających. SikaProof® A układany jest bezpośrednio przed montażem zbrojenia i betonowaniem elementu konstrukcji. Mieszanka betonowa układana jest bezpośrednio na membranę, przesyca włókninę będącą wierzchnią jej warstwą, a następnie przylega do ścieżek klejowych, ułożonych pod włókniną w formie siatki w specjalnych wytłoczeniach membrany. Po związaniu betonu powstaje trwałe, mechaniczne połączenie izolacji z konstrukcją, a siatka uszczelniająca tworząc niewielkie sekcje wodoszczelne, co zapobiega jakiejkolwiek migracji wody pomiędzy membraną a betonem jaka mogła by nastąpić w przypadku uszkodzenia membrany. System SikaProof® A jest wyjątkowo prosty, szybki i bezpieczny w instalacji a uzyskujemy w ten sposób trwałą i ekonomicznie optymalną izolację przeciwwodną. Uzupełnieniem systemu jest samoprzylepna membrana SikaProof® P, stosowana na już zabetonowane elementy konstrukcji podziemnej.

POKRYCIA DACHOWE

Sika oferuje pełen zakres jedno- i wielowarstwowych pokryć dachowych obejmujących zarówno membrany w rolkach, jak i membrany płynne. Popyt w tym segmencie jest napędzany potrzebą energooszczędnych rozwiązań przyjaznych dla środowiska, takich jak systemy zielonych dachów, dachy zimne czy dachy solarne, które jednocześnie przyczyniają się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla. Na rynkach rozwiniętych dominują projekty napraw, modernizacji i renowacji istniejących pokryć dachowych, natomiast na rynkach rozwijających się jest duże zapotrzebowanie na wysokiej jakości rozwiązania dachowe.

 

INNOWACJE

 

Sika wprowadziła na rynek systemy membran płynnych. Sikalastic® 641 to materiał o niskiej emisji zapachu i znacznie obniżonej zawartości rozpuszczalników i lotnych związków organicznych. Jest on oparty na opatentowanej technologii utwardzania i-Cure® i został opracowany specjalnie do stosowania w obiektach wrażliwych, takich jak szpitale, zakłady produkujące żywność i szkoły. Sika opracowała również narzędzie online, które pomaga klientom wybrać odpowiednie produkty do swoich projektów. Korzystając z pomocy narzędzia oprócz wyboru optymalnego w danym przypadku rozwiązania możliwe będzie również przeprowadzenie analizy kosztów cyklu życia, które mogą być wykorzystane do porównania z innymi produktami. Nowością jest wprowadzenie na rynek wyposażenia umożliwiającego umieszczenie na pokryciu dachowym znaków firmowych w dowolnych rozmiarach i kolorach.

SYSTEMY POSADZKOWE

Rozwiązania posadzkowe Sika oparte na żywicy syntetycznej i systemach cementowych przeznaczone są do stosowania w obiektach przemysłowych i handlowych, na przykład w zakładach farmaceutycznych, spożywczych, budynkach użyteczności publicznej, takich jak placówki oświatowe i opieki zdrowotnej, budynkach mieszkalnych czy jako nawierzchnie parkingów. Każdy segment rynku stawia materiałom posadzkowym własne, specyficzne wymagania w zakresie właściwości mechanicznych, przepisów bezpieczeństwa (na przykład odporność na poślizg), właściwości antyelektrostatycznych czy też odporności chemicznej lub ogniowej. Rozwój rynku posadzek dyktowany jest zarówno rosnącym znaczeniem zapewnienia bezpieczeństwa i ograniczenia wpływu na środowisko, jak i niestandardowymi wymaganiami technicznymi. Duża liczba projektów obejmujących wymianę posadzek lub nawierzchni zwiększyła znaczenie efektywności rozwiązań w zakresie modernizacji istniejących systemów posadzkowych.

 

INNOWACJE

 

Nawierzchniowe systemy parkingowe z materiałów Sikalastic®-8800 i Sikafloor®-RB 58 System są nowatorskimi rozwiązaniami znacznie skracającymi czas układania nawierzchni parkingowych. Dzięki zastosowaniu nowego procesu natrysku materiału Sikalastic®-8800, w jednym cyklu roboczym możliwe jest układanie zarówno warstwy izolacji przeciwwodnej jak i warstwy ścieralnej nawierzchni. Dwa etapy pracy są połączone w jeden. Oznacza to, że aplikacja posadzki na 1000 m2 parkingu może być zakończona w ciągu jednego dnia, a w konsekwencji wyłączenie obiektu z użytkowania jest ograniczone do minimum. Takie same możliwości daje Sikafloor®-RB 58 System bazujący na szybkosprawnych żywicach PMMA, utwardzających się nawet w temperaturach bliskich zeru. Nowe żywice spełniają rygorystyczne wymagania normy PN-EN 1062-7, system spełnia wymagania Klasy B 4.2 w temperaturze – 20°C (dawne OS-10).

Oferta posadzek przemysłowych Sikafloor® PurCem® wzbogaciła się o system Sikafloor® PurCem® Gloss oparty na technologii hybrydy cementowo-poliuretanowej pozwalający na wykonanie cienkowarstwowej (1,5-5,0 mm), barwnej, paroprzepuszczalnej posadzki o błyszczącej powierzchni spełniającej wysokie wymagania w trudnych warunkach eksploatacji.

KLEJE I MATERIAŁY USZCZELNIAJĄCE

Sika w swojej ofercie posiada najwyższej klasy elastyczne rozwiązania uszczelniające i klejące. Wśród nich znajdują się zarówno produkty o specjalistycznym profilu, takie jak materiały uszczelniające do elewacji, posadzek i spoin roboczych, jak również artykuły do uniwersalnych, wielofunkcyjnych zastosowań, np. przy wykańczaniu wnętrz, układaniu parkietów czy miękkich wykładzin podłogowych.

Obecnie rynek klejów i materiałów uszczelniających w znaczącej części kształtowany jest przez nowoczesne trendy – poszukiwanie energooszczędnych technologii, zwiększające się ilości projektów realizowanych w specyficznych warunkach, coraz częstsze potrzeby indywidualnych rozwiązań dla konkretnych projektów oraz rosnące znaczenie ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

 

INNOWACJE

 

Sika wprowadziła na rynek nową rodzinę wysokiej klasy materiałów SikaHyflex® do uszczelniania elewacji, spełniających najwyższe wymagania techniczne i umożliwiających wznoszenie trwałych i energooszczędnych budynków doskonale wpisujących się w ideę zrównoważonego budownictwa. Ze względu na rosnące znaczenie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, firma Sika jako lider rynku poliuretanowych materiałów uszczelniających i klejów, opracowała nową technologię utwardzania i-Cure®, która łączy w sobie najlepsze cechy tradycyjnych technologii z nowymi właściwościami, takimi jak bardzo niska emisja czy brak rozpuszczalników. Łatwa i bezpieczna aplikacja, wysoka przyczepność początkowa i szeroki zakres zastosowań to główne zalety nowych klejów Sika do elastycznego i uniwersalnego klejenia, które mogą zastąpić konwencjonalne metody mocowania, takie jak gwoździe i śruby.

Sika oferuje również nowoczesne i niezawodne rozwiązania zarówno do produkcji okien jak i do ich montażu.

NAPRAWY I WZMOCNIENIA KONSTRUKCJI

Segment ten obejmuje naprawę i ochronę betonu: zaprawy naprawcze, impregnaty i powłoki ochronne, systemy wzmacniające konstrukcje, materiały iniekcyjne, materiały do wykonywania zakotwień, materiały wyrównawcze, kleje do płytek i fugi do spoinowania.

Sika dostarcza technologie, które zakresem stosowania obejmują cały cykl życia obiektów (budynków handlowych, mieszkalnych, obiektów infrastruktury). Zwłaszcza na rynkach rozwiniętych, wiele konstrukcji wymaga napraw, modernizacji czy renowacji. Dotyczy to przede wszystkim starych projektów infrastrukturalnych w sektorach transportu, gospodarki wodnej i zaopatrzenia w energię. Dużą rolę we wzroście zapotrzebowania na materiały do renowacji odgrywa również postępująca urbanizacja i konieczność odnowienia wielu obiektów mieszkaniowych.

 

INNOWACJE

 

Sika wprowadziła na rynek nową zaprawę natryskową do nakładania metodą suchą SikaCem® Gunit-02 NF G zawierającą siarczanoodporny cement i inhibitory korozji.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, stale rozwijane są też ekspansywne podlewki mineralne SikaGrout®. Nowością jest podlewka SikaGrout® 4R charakteryzująca się szybkim przyrostem wytrzymałości i wysokimi wytrzymałościami końcowymi.

Nowością w ofercie jest też łatwa w stosowaniu, jednoskładnikowa zaprawa cementowa do osadzania krawężników i innych elementów galanterii betonowej SikaRep®-4 K.

Oferta klejów została rozszerzona o nowy niskoemisyjny klej SikaCeram®-290 StarLight bazujący na surowcach pozyskanych w zrównoważony sposób. SikaCeram®-290 StarLight to lekki klej do płytek, o możliwości pokrywania 80% więcej powierzchni w porównaniu do tradycyjnego kleju do płytek.

Uzupełnieniem oferty klejów są materiały do spoinowania płytek: mineralne SikaCeram® CleanGrout i epoksydowe SikaCeram® EpoxyGrout.

Materiały uszczelniające Sika, membrany i taśmy rozprężne uszczelniają ramy okienne dzięki czemu można osiągnąć szczelność powietrzną elewacji budynku, chronią izolację przed wnikaniem wody i zawilgoceniem i pozwalają na realizację idei energooszczędnych budynków.

POWŁOKI OCHRONNE

Oferta Sika obejmuje ekonomiczne, trwałe i niezawodne powłoki do ochrony konstrukcji stalowych, drewnianych i betonowych. Charakteryzują się one wysokim stopniem zabezpieczenia przed oddziaływaniem m.in. ognia, korozji, skrajnie niekorzystnych warunków atmosferycznych, obciążeń chemicznych, a także odpornością na mechaniczne ścieranie.

Od wielu lat powłoki Sika są z powodzeniem stosowane na różnego rodzaju obiektach przemysłowych, infrastrukturalnych, elektrowniach, farmach wiatrowych, instalacjach petrochemicznych.

 

INNOWACJE

 

Nowoczesny, jednopowłokowy system Sika® Unitherm® Platinum to unikalne połączenie właściwości ogniochronnych z wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne oraz gwarancja wykończenia najwyższej jakości. System Sika® Unitherm® Platinum jest doskonałą alternatywą dla tradycyjnych, trójpowłokowych systemów ogniochronnych. Ze względu na swoje właściwości pozwala na realizację obiektów o bardzo rygorystycznych wymaganiach w zakresie ochrony przeciwpożarowej i estetyki. Wpisuje się też w wymagania zrównoważonego rozwoju gdyż nie wydziela szkodliwych substancji w warunkach normalnej eksploatacji, a w przypadku pożaru efektywnie hamuje wydzielanie niebezpiecznych składników z palącego się materiału.

Oferta obejmuje też system powłok i zapraw na bazie żywic winyloestrowych: SikaCor® VEC , VEL i VEQ do ochrony konstrukcji przed agresywnym środowiskiem chemicznym np. w zakładach produkcyjnych, gdzie wytrawiana jest stal, wykonywany proces galwanizacji czy też produkowany i przetwarzany jest kwas azotowy. Powłoki przewodzą też ładunki elektryczne, co pozwala na ich stosowanie w strefach zagrożonych wybuchem i tam, gdzie dodatkowo wymagana jest ochrona czułych urządzeń elektronicznych.

SPRĘŻYSTE MOCOWANIE SZYN /PODLEWKI I ZAKOTWIENIA

Rozwiązania firmy Sika zostały opracowane w oparciu o ponad 30-letnie, globalne doświadczenie w realizacji projektów torowych. W celu tłumienia wibracji i hałasu wtórnego generowanego przez pojazdy szynowe zastosowano odpowiednio dobrane elementy sprężyste w konstrukcji nawierzchni torowej (tramwaje, metro, kolej). Zastosowanie tych rozwiązań dla Torowisk Zielonych wpisuje się w obecnie panujący trend łączenia funkcjonalnej estetyki z ekologią.

W ofercie znajdują się również materiały wibroizolacyjne produkowane przez firmę Getzner Werkstoffe: maty podtłuczniowe (SBM) i podpłytowe (STM) oraz sprężyste podpory podkładów tzw. „zelówki podkładów”. Wychodząc naprzeciw wymaganiom rynku, wprowadzono do oferty kompletne rozwiązania prefabrykowanych płyt torowych i międzytorowych produkcji Pekabex.

 

INNOWACJE

 

Na rynek wprowadzono nowe rozwiązania konstrukcyjne dla materiałów z serii Icosit® KC – są to systemy mocowania ciągłego w specjalnych płytach prefabrykowanych dla torowisk zielonych. Rozwiązanie to jest połączeniem estetyki i trwałości w torowiskach tramwajowych. Różne twardości poszczególnych materiałów z grupy Icosit® KC 340 w połączeniu z kilkoma typami konstrukcji prefabrykowanych nawierzchni torowych produkcji Pekabex oraz właściwie dobranymi matami wibroizolacyjnymi Getzner umożliwiają dostosowanie rozwiązań do indywidualnych wymagań, otaczającego środowiska i rodzaju taboru. Perspektywicznie rozwija się także rynek aplikacji maszynowej materiałów Icosit® KC 340.

Sika oferuje również szeroki wybór materiałów do wykonywania zakotwień, łączenia elementów prefabrykowanych, podlewek pod podstawy maszyn i innych elementów, których właściwości zapewniają idealne wypełnienie nawet niewielkich szczelin.

OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW, ZBIORNIKI NA WODĘ I STACJE UZDATNIANIA WODY – NAPRAWA I OCHRONA

Początek działalności Sika Poland to przede wszystkim wdrażanie technologii, w których firma była niekwestionowanym liderem na świecie. Biorąc pod uwagę wieloletnie doświadczenie w dziedzinie hydroizolacji oraz napraw i ochrony konstrukcji, pierwsze realizacje w Polsce dotyczyły obiektów wymagających zabezpieczenia konstrukcji przed szkodliwym działaniem wody i substancji chemicznych.

Remont zbiorników na wodę pitną w stacji uzdatniania wody „Mokry Dwór” we Wrocławiu, w 1992 roku, był jedną z pierwszych realizacji Sika Poland. Konstrukcje zbiorników zostały uszczelnione systemem Sikadur® Combiflex oraz żywicami iniekcyjnymi Sikadur®-53 i Sika® Injektionsharz K. Zaraz potem rozpoczął się remont Słodowni w Zakładach Piwowarskich Bydgoszcz-Fordon, obejmujący naprawę i zabezpieczenie konstrukcji betonowej, uszczelnienie i zabezpieczenie powłokowe skrzyń Saladina, stalowych zsypów ziarna i posadzek. W tym samym czasie technologie Sika zostały po raz pierwszy zastosowane do naprawy i ochrony betonu konstrukcji oczyszczalni ścieków – była to oczyszczalnia miejska w Białymstoku, do remontu której wykorzystano zaprawy Sika MonoTop® oraz powłokę Interol® Poxitar.

Kolejne realizacje to zbiorniki filtracyjne na stacji uzdatniania wody Bydgoszcz- Czyżkówko oraz kilkuletni projekt wymagających remontu zbiorników wody pitnej w Filtrach Warszawskich, wpisanych do rejestru zabytków i uznanych obecnie za pomnik historii. Rok 1993 roku to obecność na 14 komunalnych i przemysłowych oczyszczalniach ścieków i dostawy zaprawy Sika MonoTop®, powłoki Interol® Poxitar, taśm uszczelniających Sikadur® Combiflex, szpachlówki hydraulicznej Icoment®, powłok i żywic o dużej odporności chemicznej Icosit® oraz Sikafloor®, żywic posadzkowych Sikafloor®, żywic iniekcyjnych Sikadur®-53 i Sika® Injektionsharz K oraz systemów zabezpieczenia konstrukcji stalowych Icosit® EG.

W kolejnych latach z zastosowaniem materiałów Sika wyremontowano oraz uszczelniono kilka następnych zbiorników wrocławskich stacji uzdatniania wody „Mokry Dwór” i „Na Grobli”. Owocna współpraca z przedstawicielami wymienionych obiektów trwa do dnia dzisiejszego. Do końca 2015 roku dostarczono wysokiej jakości rozwiązania dla kilkudziesięciu stacji uzdatniania wody, w tym do największej SUW „Mosina”, zbiorników wody przemysłowej, ppoż, akceleratorów, zbiorników produkcyjnych w browarach oraz przetwórstwie spożywczym.

Ogólnie materiały dostarczono na ponad 100 miejskich i komunalnych oczyszczalni ścieków, w tym największe obiekty w kraju – Oczyszczalnia Ścieków „Czajka” w Warszawie, Centralna Oczyszczalnia Ścieków Poznań – Kozie Głowy, Wrocławska Oczyszczalnia Ścieków, Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Łodzi, a także oczyszczalnie ścieków „Płaszów” i „Kujawy” w Krakowie.

OBIEKTY HYDROTECHNICZNE

Pierwsze obiekty w Polsce powstały w okresie międzywojennym. Jednak zaraz po II wojnie światowej nastąpił spadek zainteresowania potencjałem hydroenergetycznym, w rezultacie czego wiele konstrukcji uległo dewastacji. Sika Poland od 25 lat dostarcza materiały do modernizacji jazów, śluz, stopni wodnych itd. Pierwszą realizacją było uszczelnienie systemem Sikadur® Combiflex i materiałem Sikaflex®-1A dylatacji w galerii kontrolno-zastrzykowej zapory w Dobczycach w 1993 roku.

W kolejnych latach materiały Intraplast® A oraz Sika® UCS 01 stosowane były do doszczelniania przesłon iniekcyjnych na zaporach w Myczkowcach, Świnnej Porębie oraz na największej zaporze w Polsce – w Solinie. Ponadto w Elektrowni Dychów wykonano iniekcje mineralne w sztolniach rurociągów derywacyjnych oraz uszczelnienia kanałów dopływowych.

Produkty Sika z powodzeniem stosowane są również do wznoszenia nowych obiektów hydrotechnicznych. Podczas realizacji zapory w Świnnej Porębie zastosowano domieszki do betonów hydrotechnicznych, przesłony iniekcyjne, taśmy dylatacyjne oraz profile pęczniejące. Z kolei przy budowie najwyższego w Europie jazu piętrzącego wodę na rzece, czyli Stopnia Wodnego i Śluzy Malczyce, iniekcję spękanej płyty dennej śluzy o grubości 4 m wykonano mikrocementem Tricodur® SI, a komory wlotowe zabezpieczono membraną natryskową Sikalastic®-830 – było to wówczas pierwsze w Polsce zastosowanie płynnej membrany na obiekcie hydrotechnicznym.

Obecnie prowadzone są prace związane z odbudową i modernizacją zniszczonej w 2010 roku zapory na rzece Witka w Niedowie. Do realizacji tego projektu Sika Poland dostarcza: dodatki i domieszki do betonów hydrotechnicznych i betonowania podwodnego, zaprawy i powłoki ochronne do zabezpieczenia betonu pod i nad lustrem wody, a także materiały uszczelniające. Również we wcześniejszych latach dostarczono materiały do okresowych remontów zapory, a także do budowy grodzi tymczasowej po katastrofie w 2010 roku.

SKUTECZNA HYDROIZOLACJA KONSTRUKCJI PODZIEMNYCH ORAZ FUNDAMENTÓW

Pierwsze zastosowanie materiałów w 1994 roku to izolacja przeciwwodna podziemnego przejścia dla pieszych na stacji PKP Opalenica w ciągu modernizowanej linii kolejowej E20 Berlin – Warszawa – Moskwa. Podczas realizacji tego projektu zastosowano membranę Sikaplan®-14,6 V Tunnel, taśmy uszczelniające Sika® Waterbar i Sikadur® Combiflex, a także materiał uszczelniający Sikaflex®-11 FC . W ciągu trwającej kilka lat modernizacji linii E20 technologię firmy Sika izolacji zastosowano na kolejnych 11 przejściach podziemnych.

Membrany Sikaplan® mają szerokie zastosowanie – poza izolacją tuneli i przejść podziemnych są wykorzystywane do izolacji zbiorników na wodę, w tym na wodę pitną i do izolacji fundamentów różnego rodzaju budowli posadowionych poniżej poziomu gruntu. Z kolei taśmy Sikadur® Combiflex standardowo stosowane są do uszczelniania dylatacji w obiektach przemysłowych, takich jak oczyszczalnie ścieków, zbiorniki wody pitnej, wody ppoż. oraz w budownictwie kubaturowym. Do końca 2015 roku wbudowano łącznie ponad 360 tys. mb taśm Sikadur® Combiflex.

NAPRAWA I OCHRONA  CHŁODNI KOMINOWYCH I KOMINÓW

Sika zdobyła ogromne doświadczenie w naprawie i ochronie betonu i stali zbrojeniowej, które jest udokumentowane referencjami sięgającymi 1920 roku na kominach oraz chłodniach kominowych. Bazując na tak bogatym doświadczeniu, wkroczono na polski rynek z dużą wiedzą specjalistyczną w zakresie renowacji obiektów infrastruktury energetycznej.

Pierwszy projekt zrealizowano od razu w roku 1991 – był to remont chłodni kominowej nr 2 w Elektrowni Turów o powierzchni zewnętrznej 16 700 m2 i wewnętrznej 16 500 m2. Zastosowane wówczas systemy naprawcze Sika MonoTop® oraz powłoki ochronne Icosit® 2406, Sikagard®-702 W i Sikagard®-680 S są z powodzeniem stosowane do dnia dzisiejszego. W następnym roku wykonano remont kolejnych pięciu chłodni oraz komina o wysokości 150 m w Elektrowni Turów.

Przez ponad 25 lat rozwinięto całą gamę produktów i systemów do naprawy i ochrony betonu oraz stali zbrojeniowej. Rozwiązania są kompatybilne ze sobą i wszechstronnie sprawdzone, są też zgodne z zasadami i metodami określonymi w normie PN-EN 1504.

Wraz z rozwojem sieci telefonii komórkowej wiele kominów przemysłowych zyskało nowy profil użytkowania jako maszty anten sieci komórkowych, co najczęściej wiązało się z koniecznością wzmocnienia ich konstrukcji. Doskonale sprawdziły się tu systemy wzmocnień z kompozytów CFRP: taśmy Sika CarboDur® i maty SikaWrap®. Dzięki lekkości materiałów możliwe jest szybkie zwiększenie obciążeń użytkowych konstrukcji.

Dzięki kompleksowej ofercie Sika jest obecna na najważniejszych obiektach energetycznych w kraju. Do końca roku 2015 materiałami Sika zostało wyremontowanych i/lub zabezpieczonych niemal 50 chłodni kominowych, 130 kominów (w tym 4 z 5 najwyższych w Polsce) oraz liczne chłodnie wentylatorowe, silosy (na cement, klinkier, zboża, pasze, kiszonki, cukier) czy wieże ciśnień.

RÓŻNORODNE SYSTEMY POSADZKOWE

Pierwsze realizacje posadzek z żywic epoksydowych Sikafloor® sięgają roku 1992. Wykonano wtedy 4500 m2 posadzek, w tym 3500 m2 posadzek odprowadzających ładunki elektryczne w pomieszczeniach produkcyjnych i magazynowych w PPH Protym w Przeźmierowie, Zakładach Celulozy i Papieru w Świeciu oraz w hali produkcyjnej zakładów produkcji telewizorów Curtis Electronics w Warszawie.

Kolejne lata przyniosły realizacje posadzek o łącznej powierzchni ok. 30 000 m2, do wykonania których zastosowano szeroką gamę materiałów z rodziny Sikafloor® w zależności od rodzaju obiektu i wymagań projektowych. Były to posadzki m.in. w zakładach przemysłowych – Elektrownia Bełchatów, ZCP Świecie, Zgrzewalnia Szyn w ZNTK w Bydgoszczy, Stomil Olsztyn, Janikowskie Zakłady Sodowe, w przemyśle spożywczym – Olza Cieszyn, Teletra Poznań, Indykpol w Olsztynie, w halach magazynowych i produkcyjnych – drukarnia w Krakowie, magazyn wysokiego składowania Ciba Geigy w Warszawie, Elbrewery w Braniewie i Elblągu, a także w szpitalach, salach wykładowych i wystawienniczych, na parkingach i w budynkach użyteczności publicznej.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *