Blog

„Chłodny dach” i renowacja wyeksploatowanych pokryć dachowych

System płynnych membran poliuretanowych Hyperdesmo od ponad 35 lat jest z powodzeniem wykorzystywany zarówno do hydroizolacji nowych dachów płaskich, jak i renowacji istniejących pokryć m.in. z papy bitumicznej, PVC, TPO/FPO, EPDM. Można go stosować we wszystkich strefach klimatycznych. Rozwiązanie to zostało zastosowane m.in. na dachu największego na świecie radioteleskopu – Wielkiego Teleskopu Milimetrowego, położonego na wysokości 4600 m n.p.m. w Meksyku.

System jest objęty europejską aprobatą techniczną (ETA 04/0082) zgodnie z ETAG-005. Przy dobrej relacji jakości do ceny, system płynnych membran Hyperdesmo spotkał się ze znakomitym przyjęciem na polskim rynku. Zdobył zaufanie zarówno profesjonalistów z branży dekarskiej, jak i pracowników działów ds. utrzymania nieruchomości w przedsiębiorstwach (m.in. w branży automotive, IT, retail). Zachęcam do przejrzenia naszego katalogu realizacji.

ROSNĄCA POPULARNOŚĆ PŁYNNYCH HYDROIZOLACJI POLIURETANOWYCH

W przypadku renowacji system Hyperdesmo tworzy nową, całkowicie bezszwową i silnie związaną do podłoża membranę hydroizolacyjną bezpośrednio na wyeksploatowanym/nieszczelnym pokryciu dachowym. Pozwala to uniknąć kosztów jego zrywania i utylizacji. Dociążenie stropu wynosi zaledwie 2,3 kg/m2. Oprócz wydłużenia okresu eksploatacji (najwyższa klasa trwałości W3 – minimum 25 lat), prezentowane rozwiązanie nadaje powierzchni dachu nowe właściwości w zakresie odbicia promieni słonecznych.

WSPÓŁCZYNNIK SRI

Aby określić współczynnik SRI (z ang. solar reflectance index/współczynnik refleksyjności promieni słonecznych) należy przeprowadzić dwa badania wstępne:

  • określenie odbicia promieniowania słonecznego według ASTM E903-96,
  • określenie emisyjności według ASTM C1371-04a.

W celu określenia powyższych parametrów membrana Hyperdesmo została przebadana zgodnie z normą ASTM E1980-01 (Standard Practice for Calculating Solar Reflectance Index of Horizontal and Low-Sloped Opaque Surfaces). Określenie reflektancji między 280 a 2500 nm przeprowadzono spektrofotometrem Spectrometer Lambda 900 UV/VIS/NIR f. Perkin Elmer ze sferą integrującą 150 mm. W wyniku 6 pomiarów uzyskano średnie odbicie promieni słonecznych na poziomie 82,2 ± 0,1%. Do wyznaczenia emisji wysokiej i niskiej wykorzystano urządzenie pomiarowe Emissometer Model AE produkcji Device&Services Company. Przeprowadzono 8 pomiarów, z których następnie obliczono średnią. Wartość średnia emisyjności membrany Hyperdesmo wynosi 0,87 ± 0,2. Z uzyskanych wartości odbicia promieni słonecznych i emisyjności otrzymujemy następujące wartości współczynnika SRI. Są one obliczone zgodnie z normą ASTM E1980-01 dla poszczególnych współczynników konwekcji.

KORZYŚCI ZE STOSOWANIA SYSTEMU

Korzystne właściwości systemu membran dachowych Hyperdesmo w zakresie refleksyjności i emisyjności sprzyjają zmniejszeniu szkodliwego zjawiska miejskiej wyspy ciepła. „Chłodne dachy” odbijają znaczną część padających promieni słonecznych i w ten sposób oddają energię z powrotem do atmosfery. Dzięki temu zdecydowanie obniżają amplitudę temperatur dachu (dobową i sezonową), minimalizując tym samym pracę konstrukcji i wydłużając jej trwałość. System jest szczególnie zalecany w przypadku instalacji kolektorów słonecznych i fotowoltaiki – w takim przypadku system Hyperdesmo znacznie zmniejszając temperaturę na powierzchni dachu umożliwia tym urządzeniom utrzymanie wysokiej średniej wydajności pracy w okresie letnim (wydajność pracy kolektorów i fotowoltaiki spada wraz ze zwiększeniem temperatury urządzenia). Dodatkowo w okresie letnim rozwiązanie to zmniejsza zapotrzebowanie klimatyzacji na energię elektryczną. Zastosowanie systemu Hyperdesmo obniża więc koszty, podnosi komfort eksploatacji obiektu i podnosi jego trwałość – a to wszystko można uzyskać na standardowym dachu z wyeksploatowanym pokryciem papowym.

INNE WŁAŚCIWOŚCI

Hyperdesmo to jednoskładnikowa, płynna membrana poliuretanowa aplikowana na zimno wałkiem, pacą zębatą lub natryskiem hydrodynamicznym. Po zakończonym procesie sieciowania (w wyniku reakcji z wilgocią zawartą w powietrzu atmosferycznym) tworzy silnie hydrofobową, bardzo elastyczną (> 600% w temp. 23°C i > 450% w temp. –25°C) membranę hydroizolacyjną o współczynniku oporu dyfuzyjnego μ = 1105. W zakresie reakcji na ogień Hyperdesmo uzyskało klasę Broof(t1) – nierozprzestrzeniająca ognia. Przy zachowaniu zaleceń eksploatacyjnych system gwarantuje minimum 25 lat eksploatacji.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *