Impregnat hydrofobizujący Facade Impregnation [basic] 30 L

Producent: REMMERS
SKU: 200607300099

Bezbarwny, hydrofobizujący, rozpuszczalnikowy impregnat na bazie silanów/siloksanów. Poprawia odporność na mróz jak również sole rozmrażające

WŁAŚCIWOŚCI

 • Poprawia odporność na mróz i sole rozmrażające
 • Działa hydrofobizująco
 • Wysoka przepuszczalność pary wodnej
 • Odporność na promieniowanie UV
 • Materiał odporny na alkalia
 • Ogranicza straty energii
 • Do ochrony elewacji przed deszczem ulewnym
 • Ograniczanie tendencji do przyjmowania zanieczyszczeń i kontaminacji biologicznej
 • Do odświeżania / pielęgnacji powierzchni hydrofobizowanych
 • Do porowatych, mineralnych materiałów budowlanych, takich jak cegła, piaskowiec / cegła wapienno-piaskowa, tynki mineralne i beton porowaty
 • Nie nadaje się do stosowania na materiałach wrażliwych na rozpuszczalniki, takich jak polistyren lub bitum

 

DANE TECHNICZNE

Nośnik Odaromatyzowane węglowodory
Gęstość (20 °C) Około 0,8 g/cm³
Lepkość (czas wypływu) w s w kubku DIN 2 Około 44
Baza substancji czynnej Silan/siloksan
Zawartość substancji czynnej w % wag. Około 6
Temperatura zapłonu > 40 °C
Wygląd / kolor Bezbarwny, płynny

Wskazane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie należy ich uznawać za wiążącą specyfikację wyrobu.

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: PREPARATY GRUNTUJĄCE

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże musi być czyste, wolne od pyłu i suche.
Wady budowlane, takie jak rysy, spękane spoiny, błędne połączenia, spiętrzającą się i higroskopijną wilgoć należy najpierw usunąć.
Niezbędne zabiegi czyszczące należy wykonywać delikatnie, na przykład poprzez zmycie zimną lub ciepłą wodą lub poprzez czyszczenie przegrzana parą; w przypadku uporczywych zabrudzeń zastosować technikę czyszczenia wirującym strumieniem rotec (5235) albo środki czyszczące Remmers (np. Clean CL, Clean FP, Clean AC, Clean WR).

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

Sąsiadujące elementy budowlane i materiały, które nie mają wejść w kontakt z produktem, należy zabezpieczyć poprzez zastosowanie odpowiednich środków. Powierzchnie świeżo po zabiegu należy chronić przed ulewnym deszczem, wiatrem, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz powstawaniem kondensatu. Nadmiar impregnatu należy zmyć w ciągu 1 godziny za pomocą rozcieńczalnika Verdünnung V 101.
Podczas obróbki i suszenia impregnatów na bazie rozpuszczalników zalecamy utrzymywanie zamkniętych okien i drzwi.

Narzędzia / czyszczenie
Odporne na działanie rozpuszczalników urządzenia niskociśnieniowe, tłoczące i natryskowe, pompy cieczowe, pędzle i szczotki malarskie (ławkowce).
Narzędzia muszą być suche i czyste. Narzędzia należy dokładnie czyścić po zakończeniu pracy i przed dłuższymi przerwami w pracy rozpuszczalnikiem V 101.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny sie mieścić w przedziale od +10 °C do +25 °C.

ZUŻYCIE

Drobnoporowaty mur ceglany: min. 1,0 l/m²
Gruboporowaty mur ceglany: min. 1,2 l/m²
Gładka cegła wapienno-piaskowa: min. 0,6 l/m²
Szorstka cegła wapienno-piaskowa, ciosana: min. 0,9 l/m²
Tynk: min. 0,6 l/m²
Gazobeton: min. 1,2 l/m²
Cement włóknisty: min. 0,4 l/m²
Modułowe bloczki betonowe: min. 1,5 l/m²
Drobnoporowaty kamień naturalny: min. 0,8 l/m²
Gruboporowaty kamień naturalny: min. 1,8 l/m²
Zapotrzebowanie na impregnat należy określić na odpowiednio dużej powierzchni próbnej (1-2 m²).

OPAKOWANIA

Kanister blaszany 30 L

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Przechowywać w zamkniętych oryginalnych opakowaniach, niezmieszane i nienarażone na działanie mrozu, przez co najmniej 24 miesiące.
Zawartość naruszonego opakowania należy możliwie szybko zużyć.

UWAGI

Podczas aplikacji i suszenia produktu opary rozpuszczalnika mogą przedostawać się do budynków przez okna i drzwi, szczególnie w niskich temperaturach i przy spokojnym wietrze. Dlatego ważne jest, aby okna i drzwi pozostawały zamknięte podczas stosowania. Po wyschnięciu środka hydrofobowego należy dobrze przewietrzyć pomieszczenia. Powierzchnie, na których aplikacja natryskowa jest niemożliwa, pomalować używając dobrze nasączonego pędzla lub wałka.

Odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów należy ustalić oddzielnie. Zarówno na etapie projektowania jak i wbudowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej.
Należy zapewnić warunki uniemożliwiające przedostanie się wody za strefę hydrofobową.
Warunkiem optymalnej skuteczności impregnacji jest wchłonięcie impregnatu, które zależy od objętości porów i zawartości wilgoci w danym materiale budowlanym.
W przypadku występowania szkodliwych soli należy przeprowadzić ich ilościową analizę Duże stężenia soli mogą prowadzić do poważnych uszkodzeń budowli , którym impregnacja nie jest w stanie zapobiec.
Badanie skuteczności działania:
Nasiąkliwość powierzchniową mineralnych materiałów budowlanych przed i po zabiegu hydrofobizacji można sprawdzić płytką kontrolną Funcosil (nr art. 0732) lub rurką Karsten’a.
Badanie można przeprowadzić najwcześniej po 6 tygodniach od momentu wykonania zabiegu hydrofobizacji.
Na skarbonatyzowanych kamieniach naturalnych należy przeprowadzić badanie skuteczności.
Zawsze wykonywać powierzchnie próbne!