Mineralna farba do ścian wewnętrznych Color SL Biała

Producent: REMMERS
SKU: Brak danych

Odporna na zmywanie, bezrozpuszczalnikowa, nie zawierająca plastyfikatorów krzemianowa farba do ścian wewnętrznych

WŁAŚCIWOŚCI

  • Materiał aktywny kapilarnie
  • Silna przepuszczalność pary wodnej
  • Antypleśniowość spowodowana alkalicznością
  • Nie zawiera rozpuszczalników i plastyfikatorów
  • Produkt niskoemisyjny
  • Klasa odporności na ścieranie na mokro: 3 wg DIN EN 13300
  • Stopień połysku: głęboki mat

224,40 453,75 

5L
12,5L
  • Systemy antypleśniowe i termoizolacji wewnętrznej Remmers
  • Podłoża mineralne

 

DANE TECHNICZNE

W stanie dostarczanym

Gęstość (20 °C) 1,48 kg/l
Lepkość Materiał ma konsystencję gotową do użycia

 

W stanie przereagowanym

Przepuszczalność pary wodnej sd < 0,01 m
Stopień połysku głęboki mat

Wskazane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie należy ich uznawać za wiążącą
specyfikację wyrobu.

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: SYSTEM OCIEPLEŃ OBIEKTÓW OD WEWNĄTRZ

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

WYMAGANIA WOBEC PODŁOŻA

Nośne, suche, czyste, wolne od pyłów i rys (za wyjątkiem rys włosowatych).

Przygotowania
Należy przestrzegać zaleceń dotyczących systemu iQ-Therm.

APLIKACJA

Warunki stosowania
Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +25 °C.

Materiał starannie rozmieszać. Powierzchnię pokryć materiałem, używając odpowiedniego narzędzia. Materiał aplikować dwuwarstwowo, zależnie od właściwości podłoża. Między poszczególnymi aplikacjami zachować przerwę co najmniej 8 godz.

Wskazówki
Sąsiadujące elementy budowlane i materiały, które nie mają wejść w kontakt z produktem, należy zabezpieczyć poprzez zastosowanie odpowiednich środków. Na powierzchniach sąsiadujących ze sobą należy stosować wyłącznie materiał pochodzący z jednej partii produkcyjnej. Intensywne barwy, np. żółta, czerwona, mogą z uwagi na pigmentację wykazywać niewielką zdolność krycia. W razie potrzeby nałożyć kolejną warstwę.
Do pierwszej aplikacji materiał można rozcieńczyć dodając do 10% wody.

Odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów należy ustalić oddzielnie.
Zawsze wykonywać powierzchnie próbne!

Narzędzia / czyszczenie
Pędzel, ławkowiec, wałek typu „jagnięca skórka”, urządzenie natryskowe typu airless
Narzędzia i ewentualne zabrudzenia czyścić natychmiast w stanie świeżym wodą.

Przechowywanie / trwałość
W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w miejscu suchym i chłodnym, zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej 12 mies.

ZUŻYCIE

iokoło 0,15 l/m² na jedną warstwę
Zużycie jest uzależnione od nasiąkliwości podłoża Dokładne zapotrzebowanie należy określić wykonując odpowiednio dużą powierzchnię próbną.

OPAKOWANIE

wiadro plastikowe 5 l, 12,5 l