Bezrozpuszczalnikowy koncentrat krzemionkujący Kiesol 10 kg

Producent: REMMERS
SKU: 201810100099

Kiesol preparat do uszczelnień istniejących murów, powłoka gruntująca przeciw wilgoci podciąganej od spodu. Działa wzmacniająco, jak również hydrofobizująco, hamuje migrację szkodliwych soli w murze

WŁAŚCIWOŚCI

 • Działa wzmacniająco
 • Zwęża pory
 • Działa hydrofobizująco
 • Hamuje migrację szkodliwych soli w murze
 • Poprawia przyczepność, odporność na ścieranie oraz wytrzymałość powierzchni
 • Zwiększa odporność chemiczną

 

390,00  317,07  netto

10 w magazynie

 • Do porowatych, mineralnych materiałów budowlanych, takich jak cegła, piaskowiec, cegła wapienno-piaskowa czy tynki mineralne
 • Bezciśnieniowe uszczelnianie istniejącego muru w przekroju poprzecznym, do stopnia zawilgocenia 80%
 • Niskociśnieniowe uszczelnianie istniejącego muru w przekroju poprzecznym, do stopnia zawilgocenia 95%
 • Powłoka gruntująca, zabezpieczająca przed wodą podsiąkającą od spodu
 • Do uszlachetniania powierzchni

 

DANE TECHNICZNE

Gęstość (20 °C) około 1,15 g/cm³
Wzmacnianie do 5 N/mm²
Hydrofobowość w < 0,5 kg/m²*h 0.5
Przepuszczalność pary wodnej > 90 %
Wygląd / kolor od bezbarwnego po żółtawy
Odczyn pH ok. 11

Wskazane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie należy ich uznawać za wiążącą specyfikację wyrobu.

Ten produkt znajduję się w kategorii: MATERIAŁY INIEKCYJNE – ODTWARZANIE IZOLACJI POZIOMEJ MURÓW

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

WYMAGANIA WOBEC PODŁOŻA

Do uszczelnień istniejących murów w przekroju poprzecznym
Wywiercony otwór iniekcyjny należy oczyścić z pyłu po wierceniu
Powłoka gruntująca przeciw wilgoci podciąganej od spodu
Podłoże musi być czyste, wolne od oleju, tłuszczu i środków wspomagających rozszalowywanie.
Uszlachetnianie powierzchni
Podłoże musi być czyste, wolne od oleju, tłuszczu i środków wspomagających rozszalowywanie.

Podczas iniekcji metodą niskociśnieniową powierzchnię 30 cm powyżej i poniżej ciągu wywierconych otworów należy zaizolować za pomocą Kiesolu i odpowiedniego szlamu uszczelniającego

Do uszczelnień istniejących murów w przekroju poprzecznym
Wykonanie otworów: jednorzędowo, średnica 12 – 30 mm, odstępy 10 – 12,5 cm, kąt nachylenia około 45 °, głębokość otworów: do około 5 cm przed końcem ściany. Ściany, o grubości > 0,6 m ewentualnie nawiercić z obu stron.
W przypadku murów ze szczególnie dużą ilością pustek należy najpierw wypełnić rząd otworów zaczynem Remmers Bohrlochsuspension. Czas, jaki należy odczekać przed wykonaniem następnych robót wynosi 7 dni. Wypełnione otwory należy rozwiercić.
W przypadku iniekcji ciśnieniowej powierzchnię muru w strefie ciągu otworów iniekcyjnych należy na szerokość 50 cm zaizolować Kiesolem i szlamem uszczelniającym Dichtungsschlämme.

APLIKACJA

Warunki stosowania
Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5
°C do maks. +35 °C.
Iniekcję wykonać odpowiednim narzędziem, zależnie od typu opakowania. Końcowych 2 cm otworów nie należy wypełniać Kiesolem C.

Do uszczelnień istniejących murów w przekroju poprzecznym
Metoda bezciśnieniowa (stopień zawilgocenia muru < 80 %): W razie potrzeby należy kilkukrotnie – aż do uzyskania nasycenia obszarów wokół otworów iniekcyjnych – wypełniać materiałem odpowiednie zasobniki (np. kartusze dozujące
Metoda niskociśnieniowa (stopień zawilgocenia muru < 95%): Iniekcję należy przeprowadzać za pomocą odpowiednich urządzeń i pakerów iniekcyjnych.

Powłoka gruntująca przeciw wilgoci podciąganej od spodu
Materiał należy nakładać odcinkami, bezciśnieniowo i bez wytwarzania mgły, poprzez polewanie od góry ku dołowi.

Uszlachetnianie powierzchni
Powierzchnie świeżo po zabiegu należy chronić przed ulewnym deszczem, wiatrem, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz powstawaniem kondensatu. Nie nadaje się do do stosowania jako przepona pozioma do betonu porowatego oraz ilastych materiałów budowlanych

Wskazówki
Produkt nie nadaje się do uszlachetniania powierzchni wobec których stawia się podwyższone wymagania estetyczne. Odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów należy ustalić oddzielnie. Podczas planowania i realizacji należy przestrzegać informacji zawartych w dostępnych w każdym z przypadków świadectw z badań.

Narzędzia / czyszczenie
Pędzel, spryskiwacz, urządzenia typu airless, polewaczka, niskociśnieniowy sprzęt do iniekcji.
Narzędzia i ewentualne zabrudzenia czyścić natychmiast w stanie świeżym wodą.
Brudną ciecz usunąć zgodnie z przepisami.

Przechowywanie / trwałość
W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w miejscu suchym i chłodnym lecz zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej 36 mies.

ZUŻYCIE

Gruntowanie: ok. 0,1 – 0,3 kg/m² (rozcieńczyć wodą w proporcji 1 : 1) Uszlachetnianie powierzchni: ok. 0,2 – 0,4 kg/m². Uszczelnienie istniejącego obiektu na przekroju: ok. 1,5 kg/m na każdych 10 cm grubości ściany (zależnie od porowatości muru mogą wystąpić znaczące wahania).

OPAKOWANIE

kanister blaszany 1 kg, 5 kg, 10 kg, 30 kg