Jednoskładnikowa płynna membrana poliuretanowa Hyperdesmo-Classic Ceglasty

Producent: ALCHIMICA
SKU: Brak danych

HYPERDESMO-CLASSIC jednoskładnikowa płynna membrana poliuretanowa, której wiązanie następuje w drodze reakcji z wilgocią powietrza. Produkt oparty jest na czystych elastomerowych a także hydrofobowych żywicach poliuretanowych

WŁAŚCIWOŚCI

 • Doskonała odporność na warunki pogodowe i UV
 • Wysoka refleksyjność promieni słonecznych (ogranicza nagrzewanie konstrukcji)
 • Wysoka odporność termiczna, produkt nigdy nie mięknie. Temperatura użytkowa do 80oC, temperatura szokowa 200oC
 • Odporność na niskie temperatury. Film membrany zachowuje właściwości w temp. < -40oC
 • Doskonała odporność mechaniczna
 • Mostkowanie pęknięć
 • Dobra odporność chemiczna
 • Paroprzepuszczalna. Brak akumulacji wilgoci pod powierzchnią

 

53,91 983,75 

1kg
6kg
25kg

Hydroizolacja i ochrona:

 • Hydroizolacja i renowacja dachów płaskich
 • Płyt gipsowych i cementowych
 • Naprawa pokryć asfaltowych/bitumicznych
 • Renowacja membran EPDM, PVC, TPO/FPO
 • Hydroizolacja pod płytki/deki tarasowe
 • Werandy i balkony
 • Lekkie dachy z metalu lub płyty cementowej

Aplikacja membrany w ciemnej barwie w miejscu z silną ekspozycją na UV wymaga zastosowania HYPERDESMO-ADY-E.

 

DANE TECHNICZNE

W postaci płynnej (przed aplikacją)

Lepkość (BROOKFIELD) 3000-6000 cP
Ciężar właściwy 1,3-1,4 gr/cm3
Temperatura wrzenia 42 oC
Suchopyłość @25oC & 55% RH 4 godz.
Nałożenie kolejnej warstwy 6-24 godz.

Membrana po utwardzeniu/związaniu

Temperatura użytkowa -40 do 80 oC
Dopuszczalny szok termiczny 200 oC
Twardość Shore A 60
Siła Rozciągnięcia do zerwania @23oC 55 kg/cm2
Rozciągnięcie @23oC >300 %
Transmisja pary wodnej 0,8 gr/m2/h
QUV test przyspieszonego starzenia (4h UV@60oC lampy UVB) & 4h COND @50oC Zdany (2000 h)
Siła przylegania do betonu > 20 kg/cm2
>2 (N/mm2)
Hydroliza (8% KOH, 15 dni, @50oC) Bez zmian

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: RENOWACJA POKRYĆ DACHOWYCH

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Produkt może być aplikowany m.in. na:
beton, mozaikę, dachowe płyty eternitowe, stare lecz dobrze przylegające pokrycia akrylowe i bitumiczne, drewno, skorodowane metale, galwanizowana stal.

Wymagania w zakresie parametrów betonu:

 • Twardość: R28 = 15Mpa
 • Wilgotność: W < 10%
 • Temperatura: 5-35oC
 • Wilgotność względna: < 85%

Oczyścić powierzchnię, w miarę możliwości przy użyciu myjki wysokociśnieniowej. Usuń z powierzchni substancje tłuste- smary i woski. Należy również oczyścić powierzchnię z mleczka cementowego, luźnych cząstek, środków antyadhezyjnych do form lub luźnych fragmentów starych powłok. Zeszlifuj ostre krawędzie.
Dobierz odpowiedni podkład i przeprowadź gruntowanie zgodnie z jego kartą techniczną.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Wymieszaj mieszadłem przy 300 obrotach na minutę.
Przy aplikacji natryskiem hydrodynamicznym o niskiej mocy, można do płynnej membrany dodać SOLVENT-01 w celu rozrzedzenia (do 10% wg masy).

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

Nałóż produkt pędzlem, wałkiem lub natryskiem w dwóch warstwach. Dla uzyskania dodatkowej trwałości zastosuj warstwę trzecią.

Wyczyść narzędzia i wyposażenie najpierw papierowymi ręcznikami, a następnie rozpuszczalnikiem, np. SOLVENT-01. Wałki nie będą zdatne do ponownego użycia.

ZUŻYCIE

Pierwsza warstwa: 0,6-0,8 kg/m2
Druga warstwa: 0,6-0,9 kg/m2
Minimalne zużycie całkowite: 1,2-1,5kg/m2

OPAKOWANIA

Puszka 1 kg.

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Produkt może być przechowywany przez minimum 12 miesięcy w oryginalnie zamkniętych opakowaniach w temp. 5-25oC.

UWAGI

Produkt zawiera małe ilości lotnych i palnych substancji. Stosuj w dobrze wentylowanych miejscach z dala od wolnego ognia. W miejscach zamkniętych zapewnij przepływ powietrza i maseczki węglowe. Pamiętaj, że opary są cięższa od powietrza.

Produkty podobne