Zaprawa PCC do szpachlowania powierzchni betonowych weber.rep 755 (Cerinol OF) 25 kg

Producent: WEBER
SKU: 100755250099

weber.rep 755 (Cerinol OF) jest modyfikowaną tworzywem sztucznym zaprawą wygładzającą PCC o szerokim zakresie zastosowania. Ta hydraulicznie wiążąca zaprawa posiada uziarnienie do 0,5 mm. Przeznaczona jest do nakładania warstw o grubości od 1,0 do 5,0 mm.

WŁAŚCIWOŚCI

  • stosowana szczególnie jako zaprawa wygładzająca nakładana na zaprawę weber.rep 754
  • wysoka wytrzymałość na odrywanie
  • dobra zdolność akumulowania wody
  • niskie naprężenia własne
  • bardzo łatwo daje się rozprowadzać
  • uziarnienie do ok. 0,5 mm

64,75  52,64  netto

25 w magazynie

weber.rep 755 stosowany jest szczególnie, jako zaprawa wygładzająca nakładana na zaprawę naprawczą weber.rep 754. Ponadto znajduje zastosowanie jako warstwa wyrównująca i wygładzająca na wszelkich powierzchniach betonowych, w których wcześniej uzupełniono ubytki.
Zaprawa weber.rep 755, którą można stosować zarówno w obszarach wewnętrznych jak i zewnętrznych, po wyschnięciu jest paroprzepuszczalna oraz odporna na mróz i warunki atmosferyczne.

 

DANE TECHNICZNE

Baza: cement, piasek kwarcowy
Barwa: szara w odcieniu cementu
Konsystencja wymieszanej masy: plastyczna
Gęstość nasypowa suchej mieszanki: ok. 1,3 kg/dm³
Gęstość świeżej zaprawy: ok. 1,9 kg/dm³
Ciecz zarobowa: woda
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: > 20,0 MPa
Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach: > 6,0 MPa
Wytrzymałość na odrywanie od betonu: > 1,5 MPa
Czas obróbki w temperaturze 20°C: ok. 1 godzina
Temperatura powietrza i obiektu w czasie obróbki: od +5°C do +35°C
Dokument odniesienia: IBDiM-KOT-2017/0032

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: SYSTEMY NAPRAWY KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże musi być czyste, nośne, szorstkie i niezmrożone. Z jego powierzchni należy usunąć wszelkie luźne i piaszczące elementy. Wytrzymałość na odrywanie szorstkiego podłoża powinna wynosić co najmniej 1,5 MPa. Przed nałożeniem zaprawy podłoże należy kilkakrotnie obficie zwilżyć wodą do stanu matowo-wilgotnego

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

25-kilogramowy worek zaprawy należy wymieszać z ok. 4,0 – 4,5 l czystej wody, aż do uzyskania bezgrudkowej zaprawy. Najpierw wlewamy wodę, a następnie sukcesywnie dodajemy weber.rep 755 i intensywnie mieszamy przez ok. 2-3 minuty. Po wymieszaniu gotową mieszankę należy odstawić, na co najmniej 5 minut, aby dojrzała. Potem należy jeszcze krótko wymieszać zaprawę. Pożądaną konsystencję mieszanki uzyskamy przez dodanie małej ilości wody. Przy mniejszych ilościach przygotowywanej zaprawy, do mieszania możemy wykorzystać wolnoobrotową (maks. 400 obr./min.) wiertarkę z nasadzonym mieszadłem.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

Zaprawę weber.rep 755 nakładamy na wcześniej zwilżone (matowo-wilgotne) podłoże, za pomocą kielni lub pacy do grubości warstwy ok. 1,5 do maksymalnie 5 mm. Nakładaną w postaci szlamu zaprawę należy przy tym od czasu do czasu zamieszać. W celu uniknięcia pojawienia się na obrabianej powierzchni pęcherzy, należy wcześniej metodą szpachlowania drapanego zamknąć wszelkie pory i drobne wgłębienia za pomocą zaprawy weber.rep 755 rozrobionej do konsystencji szpachli, a następnie metodą „świeże na świeże” nanieść zaprawę wygładzającą na żądaną grubość.
Powierzchnia obrabiana metodą szpachlowania drapanego powinna być odpowiednio mała. Po ok. 30 do 90 minut (zależnie od temperatury podłoża i powietrza) można już lekko ściągniętą szpachlowaną powierzchnię przetrzeć (bez wywierania nacisku) za pomocą wilgotnej, lecz nie mokrej gąbki o drobnych porach.
Po wyschnięciu zaprawy weber.rep 755 na obrabianej powierzchni można ją (w celu optycznego ujednolicenia, nadania kolorowej powłoki lub ochrony przed agresywnym wpływem warunków  atmosferycznych i dyfuzji CO2) zabezpieczyć powłokami ochronnymi np. weber.tec 771 lub weber.tec 772 (patrz karty techniczne)
Narzędzia wypłukać w czystej wodzie przed związaniem zaprawy.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

Temperatura powietrza i obiektu w czasie obróbki: od +5°C do +30°C.
Nałożoną powłokę z zaprawy naprawczej PCC należy chronić przed zbyt szybkim wyschnięciem, dlatego też należy unikać podwyższonych temperatur i przeciągów powietrznych. Pielęgnacja powinna trwać, co najmniej 5 dni, w czasie, których należy chronić nałożoną powłokę przed mrozem oraz stosować przykrycia lub utrzymywanie wilgoci. W stanie świeżym zaprawy nie można spryskiwać wodą. Narzędzia robocze trzeba od czasu do czasu przemyć wodą.

ZUŻYCIE

ok. 1,9 kg/1 m² na 1 mm grubości warstwy.

OPAKOWANIA

worek 25 kg, paleta 1050 kg

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Wyrób przechowywać do 9 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Składować i transportować w suchych warunkach, na paletach, w fabrycznie zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach. Po otwarciu zużyć w ciągu 1 miesiąca

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Wyrób zawiera cement – wymieszany z wodą daje odczyn alkaliczny. Podjąc działania zapobiegające pyleniu lub ochlapaniu zaprawą. Nie wdychać, skórę i oczy chronić przed zachlapaniem. Zaleca się stosowanie środków ochrony osobistej (okulary, rękawice, fartuchy).
Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia wynikających z odpowiednich rozporządzeń oraz zapisów z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i oznaczeń na opakowaniach.