Torkretowe zaprawy weber.rep ZT 2 mm 25 kg

Producent: WEBER
SKU: 101375250099

Torkretowe zaprawy zawierające inhibitor korozji, do natrysku metodą mokrą lub suchą

weber.rep ZT (DEITERMANN ZT) to 1-komponentowe, z inhibitorem korozji, wiążące hydraulicznie, fabrycznie przygotowane suche zaprawy.

WŁAŚCIWOŚCI

  • moduł sprężystości podłużnej jest podobny do modułu sprężystości betonu
  • szybki przyrost wytrzymałości
  • niski skurcz i naprężenia własne

weber.rep ZT to zaprawy służące do wypełniania ubytków w czasie renowacji betonów, odtwarzania otuliny na betonie zbrojonym itp. Stosowane mogą być zarówno metodą na sucho jak i na mokro, również metodą tynkarską. weber.rep ZT pozwala się lekko i dobrze obrabiać. Wygładzanie powierzchni zaprawy weber.rep ZT można wykonać przed zakończeniem procesu wiązania (w czasie ok. 1 godz.). Zaprawa po stwardnieniu odznacza się dobrą paroprzepuszczalnością i wodoszczelnością (W8), jest odporna na mróz oraz sole odladzające. Po zakończeniu trwającej ok. 6 dni pielęgnacji, weber.rep ZT można pokryć farbą lub dyspersyjną powłoką ochronną. Nakładanie żywicznych powłok ochronnych możliwe jest dopiero po osiągnięciu przez podłoże wytrzymałości na odrywanie co najmniej 1,5 MPa oraz wymaganego przez żywicę stopnia wilgotności.

DANE TECHNICZNE

Baza: cement, piasek kwarcowy, tworzywo sztuczne
Barwa: cementowoszara
Konsystencja wymieszanej masy: plastyczna
Uziarnienie: weber.rep ZT 2 (DEITERMANN ZT 2) – do 2 mm
weber.rep ZT 4 (DEITERMANN ZT 4) – do 4 mm
Gęstość nasypowa suchej mieszanki: ok. 1,7 kg/dm3
Gęstość świeżej zaprawy: ok. 2,0 kg/dm3
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach:
(próbki wyciete z konstrukcji, wykonane metodą natrysku)
> 60,0 MPa
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach:
(wg.PN-EN 196-1)
> 30,0 MPa
Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach:
(wg. PN-EN 196-1)
> 5 MPa
Czas obróbki na mokro w temperaturze 20°C: ok. 1 godzina
Temperatura powietrza i obiektu w czasie obróbki: od +5°C do +30°C
Maksymalna grubości nakładanej warstwy: 40 mm
Dokument odniesienia: AT-2005-03-1975-1

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: SYSTEMY NAPRAWY KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH