Zaprawa naprawcza PCC I weber.rep 752 (Cerinol ES 4) 25 kg

Producent: WEBER
SKU: 100752250099

weber.rep 752 (Cerinol ES 4) jest jednokomponentową, hydraulicznie wiążącą, gotową do użycia zaprawą cementową PCCI o uziarnieniu do 4 mm. Zaprawa przeznaczona jest do wyrównywania powierzchni betonowych poddanych obciążeniom dynamicznym, w tym również obciążeniom ruchem kołowym o grubości warstwy od 10 do maksymalnie 40 mm

WŁAŚCIWOŚCI

 • do wyrównywania powierzchni betonowych obciążonych dynamicznie
 • szczególnie polecana jako warstwa obciążona mechanicznie w przypadku mostów i budowli inżynierskich
 • jako warstwa wyrównująca i posadzkowa na poziomych i lekko pochyłych powierzchniach
 • uziarnienie do 4 mm
 • bardzo łatwa obróbka
 • niski współczynnik wodno-cementowy
 • wysoka odporność na naprzemienne zamarzanie i tajanie oraz sole odladzające
 • wysoka wytrzymałość mechaniczna
 • znakomita wytrzymałość na odrywanie
 • niski skurcz i naprężenia własne
 • dobra zdolność akumulacji wody

89,50  72,76  netto

36 w magazynie

weber.rep 752 stosowany jest, jako zaprawa naprawcza PCC, zaprawa wyrównująca i warstwa posadzkowa na poziomych i lekko pochyłych powierzchniach, szczególnie, jako warstwa obciążana mechanicznie w przypadku mostów i budowli inżynierskich, np. pod mostowymi powłokami komunikacyjnymi i do zwiększania betonowej otuliny zbrojenia. Ponadto weber.rep 752 może być stosowany do pogrubiania betonowych posadzek przemysłowych.

 

DANE TECHNICZNE

 

Baza: cement, wypełniacze mineralne, tworzywa sztuczne, dodatki regulujące
Barwa: szara w odcieniu cementu
Konsystencja: proszek
Gęstość nasypowa suchej mieszanki: ok. 1,7 g/cm3
Gęstość świeżej mieszanki: ok. 2,25 g/cm³
Gęstość suchej zaprawy: ok. 2,1 g/cm³
Ciecz zarobowa: woda
Proporcje mieszanki: 25-kilogramowy worek weber.rep 752 (Cerinol ES 4) wymieszać z ok. 2,6 – 2,9 l wody
Wytrzymałość na ściskanie 28 dniach: ≥ 50 MPa
Wytrzymałość na zginanie 28 dniach: ≥ 9 MPa
Wytrzymałość na odrywanie od betonu: > 2 MPa
Czas obróbki w temperaturze 20°C: ok. 1 godzina
Temperatura powietrza i obiektu w czasie obróbki: od +5°C do +35°C
Grubość nakładanej warstwy: od 10 do 40 mm
Dokument odniesienia: IBDiM-KOT-2017/0032

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: SYSTEMY NAPRAWY KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże musi być czyste, nośne, szorstkie. Ponadto podłoże nie może być zmrożone. Wytrzymałość na odrywanie chłonnego podłoża powinna wynosić co najmniej 1,5 MPa. Podłoże należy przygotować przez odpowiednie frezowanie, śrutowanie lub hydromonitoring.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

25-kilogramowy worek zaprawy naprawczej weber.rep 752 należy mieszać z 2,6 – 2,9 l czystej wody, aż do czasu uzyskania bezgrudkowej zaprawy dającej się nakładać kielnią. Najpierw do betoniarki wlewamy wodę, następnie dodajemy sukcesywnie weber.rep 752 i mieszamy, przez co najmniej 4 minuty. Przy mniejszych ilościach do mieszania możemy wykorzystać wolnoobrotową (maks. 400 obr./min.) wiertarkę z nasadzonym mieszadłem łopatkowym.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

Zaprawę naprawczą weber.rep 752 stosuje się w połączeniu z warstwą sczepną z weber.rep 751 lub weber.tec 793 i ewentualnie z mineralną powłoką ochronną zbrojenia weber.rep 750 (patrz karty techniczne tych produktów). Zaprawę weber.rep 752 nakładamy z użyciem nacisku na jeszcze świeżą warstwę sczepną z weber.rep 751 lub weber.tec 793 wykonaną na możliwie małej powierzchni. Nałożoną w ten sposób zaprawę należy natychmiast wyrównać za pomocą łaty do żądanej grubości, a następnie krótko wygładzić pacą. Przy większych powierzchniach celowe jest użycie belki lub łaty wibracyjnej. Narzędzia wypłukać w czystej wodzie przed związaniem zaprawy.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

Temperatura powietrza i obiektu w czasie obróbki: od +5°C do +35°C
Nałożoną powłokę z zaprawy naprawczej PCC należy chronić przed zbyt szybkim wyschnięciem, dlatego też należy unikać podwyższonych temperatur i przeciągów powietrznych. Pielęgnacja powinna trwać, co najmniej 5 dni, w czasie, których należy chronić nałożoną powłokę przed mrozem oraz stosować przykrycia lub  utrzymywanie wilgoci. W stanie świeżym zaprawy naprawczej nie można spryskiwać wodą.

ZUŻYCIE

ok. 2 kg/1m² na 1 mm grubości warstwy.

OPAKOWANIA

worek 25 kg, paleta 1050 kg

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Wyrób przechowywać do 9 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Składować i transportować w suchych warunkach, na paletach, w fabrycznie zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach. Po otwarciu zużyć w ciągu 1 miesiąca

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Wyrób zawiera cement – wymieszany z wodą daje odczyn alkaliczny. Podjąć działania zapobiegające pyleniu lub ochlapaniu zaprawą. Nie wdychać, skórę i oczy chronić przed zachlapaniem. Zaleca się stosowanie środków ochrony osobistej (okulary, rękawice, fartuchy). Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia wynikających z odpowiednich rozporządzeń oraz zapisów z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i oznaczeń na opakowaniach.