Zaprawa naprawcza PCC II/III weber.rep 754 (Cerinol RM) 25 kg

Producent: WEBER
SKU: 100754250099

weber.rep 754 (Cerinol RM) jest hydraulicznie wiążącą, jednoskładnikową, gotową do użycia cementową zaprawą naprawczą o uziarnieniu do 2 mm. Zaprawa spełnia wymagania odnośnie ochrony i renowacji betonu stawiane zaprawom PCC II + PCC lll.

WŁAŚCIWOŚCI

  • do napraw i reprofilacji konstrukcji betonowych i żelbetowych
  • grubość nakładanej warstwy do 5 cm w jednym procesie roboczym
  • bardzo łatwa obróbka
  • niski współczynnik wodno-cementowy
  • wysoka odporność na naprzemienne zamarzanie i tajanie oraz sole odladzające
  • wysokie parametry wytrzymałościowe
  • znakomita przyczepność do podłoża na skutek zastosowania systemowej warstwy sczepnej weber.rep 751
  • niski skurcz i naprężenia własne
  • dodatek włókien

105,75  85,98  netto

24 w magazynie

weber.rep 754 stosowany jest jako zaprawa do reprofilacji i uzupełniania ubytków w betonowych i żelbetowych konstrukcjach zarówno w obszarach wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Szczególnie znajduje zastosowanie do reprofilacji uszkodzeń i ubytków w powierzchni betonowej będących następstwem niszczącego działania korodującej stali zbrojeniowej i soli wysypywanych zimą, uszkodzeń mechanicznych itd.

 

DANE TECHNICZNE

 

Baza: cement, wypełniacze mineralne, tworzywa sztuczne
Barwa: szary w odcieniu cementu
Uziarnienie kruszywa: do 2 mm
Gęstość nasypowa suchej mieszanki: ok. 1,62 g/cm³
Gęstość świeżej mieszanki: ok. 2,10 g/cm³
Ciecz zarobowa: woda
Proporcje mieszanki: 25-kilogramowy worek weber.rep 754 (Cerinol RM) wymieszać z ok. 3,1 – 3,4 l wody
Wytrzymałość na ściskanie 28 dniach: ≥ 45 MPa
Wytrzymałość na zginanie 28 dniach: ≥ 10 MPa
Wytrzymałość na odrywanie od betonu: ≥ 2 MPa
Czas obróbki w temperaturze 20°C: ok. 45 minut
Temperatura aplikacji (powietrza i podłoża): od +5°C do +35°C
Grubość nakładanej warstwy: jednowarstwowo do 50 mm, przy głębszych ubytkach przynajmniej w dwóch warstwach
Dokument odniesienia: IBDiM-KOT-2017/0032

 

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże musi być czyste, nośne, szorstkie i stabilne. Ponadto podłoże nie może być zmrożone. Wytrzymałość na odrywanie chłonnego podłoża powinna wynosić co najmniej 1,5 MPa. Podłoże należy przygotować przez odpowiednie frezowanie, śrutowanie lub hydromonitoring. Niestabilne fragmenty podłoża, skarbonatyzowany i skorodowany beton oraz wszelkie luźne elementy należy usunąć. Stal zbrojeniową należy oczyścić.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

25-kilogramowy worek zaprawy naprawczej weber.rep 754 należy mieszać z ok. 3,1 – 3,4 litrami czystej wody, aż do czasu uzyskania bezgrudkowej zaprawy dającej się nakładać kielnią. Najpierw do betoniarki wlewamy wodę, a następnie dodajemy weber.rep 754 i mieszamy, przez co najmniej 3 minuty. Przy mniejszych ilościach do mieszania możemy wykorzystać wolnoobrotową (maks. 400 obr./min.) wiertarkę z nasadzonym mieszadłem. Po wymieszaniu gotową mieszankę należy odstawić, na co najmniej 5 min. Potem należy jeszcze krótko wymieszać zaprawę.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

weber.rep 754 stosuje się w połączeniu z warstwą sczepną weber.rep 751 i ewentualnie z mineralną powłoką ochronną zbrojenia weber.rep 750 (patrz karty techniczne tych materiałów). weber.rep 754
nakładamy przy pomocy szpachelki z użyciem nacisku na jeszcze świeżą warstwę sczepną weber.rep 751 wykonaną na możliwie małej powierzchni. Nałożoną w ten sposób zaprawę należy natychmiast wyrównać do żądanej grubości.
Głębsze ubytki muszą być wypełnione w kilku procesach roboczych, przy czym każdej z warstw pośrednich należy nadać szorstką powierzchnię, a po jej wyschnięciu każdorazowo powlec warstwą sczepną z materiału weber.rep 751. Nałożonej w ten sposób zaprawy weber.rep 754 nie należy nakładać poza obrysem ubytku, lecz jedynie wygładzić pacą. Grubość nakładanej warstwy wynosi od 5 mm do 50 mm.
Podczas pracy narzędzia robocze od czasu do czasu przemyć wodą. Jeżeli jest to konieczne, można stosować warstwy wygładzające np. z zaprawy PCC weber.rep 755 i wymalowania ochronno-dekoracyjne, np. weber.tec 771 lub weber.tec 772. Narzędzia wypłukać w czystej wodzie przed związaniem zaprawy.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

Temperatura aplikacji (powietrza i podłoża): od +5°C do +35°C. Nałożoną powłokę z zaprawy naprawczej PCC należy chronić przed zbyt szybkim wyschnięciem, dlatego też należy unikać podwyższonych temperatur i przeciągów powietrznych. Pielęgnacja powinna trwać, co najmniej 5 dni, w czasie, których należy chronić nałożoną powłokę przed mrozem oraz stosować przykrycia lub utrzymywanie wilgoci. W stanie świeżym zaprawy naprawczej weber.rep 754 (Cerinol RM) nie można spryskiwać wodą.

ZUŻYCIE

ok. 1,9 kg/1m2 na 1 mm grubości warstwy lub 1,9 kg/dm3 uzupełnianego ubytku.

OPAKOWANIA

worek 25 kg, paleta 1050 kg

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Wyrób przechowywać do 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Składować i transportować w suchych warunkach, na paletach, w fabrycznie zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach. Po otwarciu zużyć w ciągu 1 miesiąca.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Wyrób zawiera cement – wymieszany z wodą daje odczyn alkaliczny. Podjąc działania zapobiegające pyleniu lub ochlapaniu zaprawą. Nie wdychać, skórę i oczy chronić przed zachlapaniem.
Zaleca się stosowanie środków ochrony osobistej (okulary, rękawice, fartuchy).
Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia wynikających z odpowiednich rozporządzeń oraz zapisów z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i oznaczeń na opakowaniach.