Zaprawa zalewowa do wykonywania podlewek weber.rep 768 25 kg

Producent: WEBER
SKU: 100768250099

weber.rep 768 (Cerinol VM2) to sucha, fabrycznie przygotowana zaprawa zalewowa do wykonywania podlewek. Jej upłynnienie jest uzyskiwane dzięki wysokowartościowym dodatkom upłynniającym, a nie ilości wody zarobowej, co korzystnie wpływa na właściwości i parametry zaprawy.

WŁAŚCIWOŚCI

 • bezskurczowa
 • bardzo wysoka początkowa i końcowa wytrzymałość
 • do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
 • do stosowania przy obciążeniach dynamicznych
 • odporna na mróz i sole odladzające
 • samorozlewna (samopoziomująca)
 • zapobiega powstawaniu korozji
 • niski stosunek w/c
 • do wykonywania statycznie lub dynamicznie obciążonych podlewek pod maszyny, łożyska mostów, fundamenty, belki podwalinowe, suwnicowe, itp
 • do wypełniania szczelin w betonie,
 • do obsadzania kotew, śrub itp. elementów
 • do mocowania szyn dźwigów, suwnic itp.

Zaprawa nie nadaje się do wykonywania powłok.

DANE TECHNICZNE

Baza: cement, modyfikatory, selekcjonowane kruszywo o uziarnieniu do 4 mm
Barwa: szara
Konsystencja: płynna
Gęstość świeżej zaprawy: ok. 2,2 kg/dm3
Proporcje mieszania: od 2,3 litra (w temp. +30°C) do 2,9 litra (w temp. +5°C) czystej wody na worek 25 kg (10-12% czystej wody)
Temperatura aplikacji (powietrza i podłoża): od +5°C do +30°C
Sposób nanoszenia: przez wylewanie (zalewanie)
Grubość nakładanej warstwy: od 20 do 120 mm
Czas obróbki: ok. 90 minut w temperaturze +20°C, (wyższe temperatury skracają, niższe wydłużają czas obróbki)
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: ok. 76 N/mm2
Wytrzymałość na ściskanie po 1 dniu: ok. 45 N/mm2
Pęcznienie: ≥ 0,1%
Zużycie: ok. 2 kg/m2 na warstwę o grubości 1mm
ok. 2 kg/dm3 wypełnianego ubytku
Dokument odniesienia: AT-2010-03-1756

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: PODLEWKI MONTAŻOWE – BEZSKURCZOWE MASY ZALEWOWE

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Do czystego naczynia wlać ok. 80% niezbędnej wody zarobowej i dodać suchą zaprawę (nigdy odwrotnie). Mieszać ok. 2. minut i dodać pozostałą część wody. Kontynuować mieszanie  do uzyskania jednorodnej, homogenicznej masy (łączny czas mieszania przynajmniej 4 minuty). Do mieszania stosować elektryczne wiertarki (mieszarki) z mieszadłem łopatkowym lub betoniarki przeciwbieżne.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

Zaprawę po wymieszaniu, wylewać na przygotowane podłoże lub podawać za pomocą konwencjonalnych pomp do betonu lub zapraw. Układ deskowania i sposób podawania zaprawy (kierunek) nie może powodować zamknięcia powietrza w zaprawie (istotne zwłaszcza przy nieregularnych kształtach zalewanej przestrzeni). Nie należy przygotowywać więcej płynnej zaprawy, niż można zużyć w ciągu czasu obrabialności. Wysoka temperatura przyspiesza proces wiązania. Zaprawa nie wymaga zagęszczania.
Narzędzia czyścić wodą przed związaniem zaprawy.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

Temperatura podłoża i powietrza podczas wykonywania prac powinna wynosić od +5°C do +30°C
Elementy zalewane chronić przed silnym nagrzewaniem lub przemarzaniem. Podczas wiązania i twardnienia zaprawę chronić przed szybkim odparowaniem wody na skutek wysokiej temperatury, promieni słonecznych, przeciągów, a także przed działaniem niskiej temperatury, przez co najmniej 5 dni.

ZUŻYCIE

• ok. 2 kg/m2 na warstwę o grubości 1 mm
• ok. 2 kg/dm3 wypełnianego ubytku

OPAKOWANIA

worek 25 kg, paleta 1050 kg

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Wyrób przechowywać do 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Składować i transportować w suchych warunkach, na paletach, w fabrycznie zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach. Po otwarciu zużyć w ciągu 1 miesiąca.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Wyrób zawiera cement – wymieszany z wodą daje odczyn alkaliczny. Podjąc działania zapobiegające pyleniu lub ochlapaniu zaprawą. Nie wdychać, skórę i oczy chronić przed zachlapaniem. Zaleca się stosowanie środków ochrony osobistej (okulary, rękawice, fartuchy).
Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia wynikających z odpowiednich rozporządzeń oraz zapisów z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i oznaczeń na opakowaniach.