Samopoziomująca masa szpachlowa weber.floor 4020 25 kg

Producent: WEBER
SKU: 104020250099

Samopoziomująca masa szpachlowa o wysokiej wytrzymałości, 1-10 mm

WŁAŚCIWOŚCI

 • Cementowa
 • Doskonała rozlewność i właściwości samopoziomujące
 • Wyjątkowo gładka i twarda powierzchnia
 • Ruch pieszy po 2-3 godzinach
 • Układanie wykładzin już po 24 godzinach
 • Szybko wiążący, samoschnący (self drying)
 • Przystosowana do wygładzania jastrychów z zainstalowanym ogrzewaniem podłogowym
 • Odporna na ruch mebli na kółkach
 • Niski skurcz liniowy
 • Do układania ręcznego i maszynowego
 • Dzięki niskiej alkaliczności doskonale współpracuje ze wszystkimi klejami do wykładzin
 • Do stosowania wewnątrz budynków

71,75  58,33  netto

4 w magazynie

 • Do szpachlowania, wyrównywania lub wygładzania podłoży pod cienkie wykładziny dywanowe, PVC, korkowe, parkiet (zalecane kleje elastyczne), panele itp.
 • Do stosowania wewnątrz budynków w mieszkaniach, biurach, szpitalach, szkołach, sklepach, kinach itp. obiektach użyteczności publicznej na podłożach betonowych, jastrychach cementowych, podkładach anhydrytowych, asfaltowych, płytkach ceramicznych.
 • Podkładu z weber.floor 4020 nie zaleca się eksploatować bez wyżej wymienionych warstw nawierzchniowych.

 

DANE TECHNICZNE

Proporcje mieszania 4,5-5,0 l/25 kg
Zużycie ok. 1,7 kg/m² na każdy mm grubości
Wytrzymałość na ściskanie (po 28 dniach) ≥ 25 N/mm² (C25)
Wytrzymałość na zginanie (po 28 dniach) ≥ 6 N/mm² (F6)
Rozpływność 240-275 mm (pierścień 68×35 mm)
Czas zużycia 15-20 min.*
Grubość warstwy 1-10 mm
Szybkość układania pompą: ok. 400 m²/godz.
ręcznie: ok. 50 m²/godz.
Temperatura stosowania od +10ºC do +25ºC
Czas utwardzania dla ruchu pieszego ok. 2-3 godz.*
Układanie posadzek Zależnie od grubości warstwy podkładu, warunków wiązania i rodzaju materiału pokryciowego.
– dla warstw do 3 mm po 24 godz. (oprócz parkietu i pokryć drewnianych)
– w pełnej grubości warstwy:
• płytki ceramiczne, kamienne: po 1 dniu*
• wykładziny dywanowe, PVC: po 3 dniach*
• parkiet, panele: po 7 dniach*

* Przy temperaturze +20°C i wilgotności względnej powietrza 65%. Wyższa temperatura niższa wilgotność skraca czas, niższa temperatura i wyższa wilgotność wydłuża podany czas.

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: SAMOPOZIOMUJĄCE (SAMOROZLEWNE) PODKŁADY PODŁOGOWE

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże musi być nośne, twarde, stabilne, suche i wolne od zanieczyszczeń osłabiających wiązanie (np. tłuszcze, bitumy, pyły, kurz, kleje, resztki farb i zapraw). Wytrzymałość podłoża na odrywanie powinna wynosić min. 1,0 N/mm².
Otwory w stropie uszczelnić, aby nie dopuścić do wyciekania zaprawy. Większe ubytki w podłożu (> 5 mm) zagruntować i wypełnić np. zaprawą weber.floor 4045 lub weber.floor RAPID.
Podłoże dokładnie odkurzyć i zagruntować odpowiednim preparatem:

 • podłoża cementowe o małej nasiąkliwości:
  weber PG212 – 1 warstwa gruntu, czas wysychania 1-1,5 godz.
  weber.floor 4716 – 1 warstwa gruntu, koncentrat wymieszany z wodą w proporcji 1:3 (grunt : woda), czas wysychania 3-5 godz.,
 • podłoża cementowe nasiąkliwe:
  weber PG212 – 1-2 warstwy gruntu, czas wysychania 1-1,5 godz. na każdą warstwę
  weber.floor 4716 – 2 warstwy gruntu, koncentrat wymieszany z wodą w proporcji: pierwsze gruntowanie 1:5, drugie gruntowanie 1:3 (grunt : woda), czas wysychania 3-5 godzin na każdą warstwę,
 • podłoża szczelne, nienasiąkliwe – lastrico, płytki ceramiczne:
  weber.prim kwarc – 1-2 warstwy gruntu, czas wysychania 2-3 godz. na każdą warstwę,
 • jastrychy anhydrytowe:
  weber.tec EP10 – 1 warstwa gruntu, powierzchnia przesypana suchym piaskiem kwarcowym, czas wysychania ok. 24 godz.,
 • podłoża o podwyższonej wilgotności:
  weber.tec EP SG – 2 warstwy gruntu, powierzchnia przesypana suchym piaskiem kwarcowym, czas wysychania ok. 24 godz.

Preparat gruntujący należy przygotowywać i aplikować zgodnie z opisem w karcie technicznej produktu. Wokół ścian, słupów, rur itp. wykonać dylatacje obwodowe z nienasiąkliwej, elastycznej pianki weber.floor 4960.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Do 4,5 – 5,0 l czystej wody wsypać 25 kg (worek) suchej mieszanki weber.floor 4020 i mieszać przez 1 – 2 minuty wolnoobrotowym mieszadłem elektrycznym do uzyskania jednorodnej masy. Odstawić na około 3 minuty i ponownie krótko wymieszać. weber.floor 4020 można mieszać i układać przy pomocy pomp zapewniających uzyskanie zaprawy o właściwych parametrach (informacji udziela Dział Techniczny Weber).
Przygotowywać porcje, które zostaną zużyte w ciągu 15 – 20 minut. Parametry zaprawy kontrolować na bieżąco przy użyciu pierścieniowego testu rozpływności. Nie dodawać więcej wody niż zaleca instrukcja, ponieważ obniży to wytrzymałość oraz zwiększy skurcz zaprawy. Niedopuszczalne jest „ulepszanie” wyrobu przez dodawanie piasku, cementu itp.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

Szerokość wylewanego pola w przypadku aplikacji maszynowej nie powinna przekraczać 8 – 10 m, a dla układania ręcznego 2 – 3 m (zależnie od grubości warstwy i wydajności). Duże powierzchnie podzielić na działki robocze przy pomocy samoprzylepnej taśmy z gąbki weber.floor 4965. Zaprawę weber.floor 4020 wylewać na podłoże pasmami o szerokości 30 – 40 cm. Kolejne porcje zaprawy przygotowywać i wylewać tak szybko, aby mogły połączyć się, gdy są jeszcze w stanie płynnym.
Po wylaniu masę rozprowadzić pacą zębatą lub wałkiem kolczastym. Zaprawę układać bez przerw, aż do pokrycia całej powierzchni działki. Po wstępnym związaniu podkładu, taśmy z gąbki usunąć i przystąpić do wylewania zaprawy na kolejnej działce roboczej. Zaleca się wykonywanie prac przez co najmniej trzy osoby. Świeże zabrudzenia zaprawą zmywać wodą, stwardniałe usuwać mechanicznie. W trakcie prac oraz 3 dni po ich zakończeniu zalecane jest lekkie wietrzenie pomieszczeń, ale należy unikać przeciągów. Unikać intensywnego nasłonecznienia lub nagrzania wylanej zaprawy.
Uwaga: Należy pamiętać o natychmiastowym czyszczeniu pomp łącznie z wężem za każdym razem, gdy przerwa w pompowaniu zaprawy będzie dłuższa niż 10 minut.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

Budynek musi mieć dach, okna i drzwi. Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie wykonywania prac i przez następne 7 dni powinna wynosić od +10°C do +25°C. Wilgotność względna podłoża powinna być mniejsza niż 95%. W trakcie prac oraz 3 dni po ich zakończeniu zalecane jest lekkie wietrzenie pomieszczeń, ale należy unikać przeciągów. Nie dopuszczać do intensywnego nasłonecznienia lub nagrzania wylanej zaprawy.

OPAKOWANIA

Worek 25 kg, paleta 1050 kg

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Wyrób przechowywać do 6 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Składować i transportować w suchych warunkach, na paletach, w fabrycznie zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach. Po otwarciu opakowania należy zużyć w ciągu 1 miesiąca. Chronić przed wilgocią.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Wyrób zawiera cement – wymieszany z wodą daje odczyn alkaliczny. Podjąć działania zapobiegające pyleniu lub ochlapaniu zaprawą. Nie wdychać, chronić oczy i skórę. W przypadku zanieczyszczenia: oczy natychmiast przemyć wodą i zasięgnąć porady lekarza, skórę umyć mydłem i wodą. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.