Samopoziomujący podkład podłogowy weber.floor 4150 25 kg

Producent: WEBER
SKU: 104150250099

Samopoziomujący podkład podłogowy do układania maszynowego, 2-30 mm

WŁAŚCIWOŚCI

 • Cementowy
 • Doskonałe właściwości samopoziomujące
 • Wysoka szybkość wykonania prac
 • Niski skurcz liniowy
 • Ruch pieszy po 2-4 godzinach
 • Bardzo dobra przyczepność do podłoża
 • Odporny na ruch mebli na kółkach
 • Dzięki niskiej alkaliczności doskonale współpracuje ze wszystkimi klejami do wykładzin
 • Przystosowany do wygładzania jastrychów z zainstalowanym ogrzewaniem podłogowym
 • Ekologiczny, o bardzo niskiej emisji – EMICODE EC1 PLUS

71,00  57,72  netto

27 w magazynie

 • Do szybkiego wykonywania związanych z podłożem, bardzo gładkich i wypoziomowanych podkładów pod cienkie i grube wykładziny dywanowe, PVC, korkowe, linoleum, płytki ceramiczne, kamienne, parkiet (zalecane kleje elastyczne), panele itp.
 • weber.floor 4150 przy aplikacji maszynowej pozwala na bardzo szybkie wykonanie dokładnie wypoziomowanego podkładu na dużych powierzchniach (wydajność ok. 400 m2 na godzinę).
 • Do stosowania wewnątrz budynków w mieszkaniach, hotelach, biurach, szpitalach, szkołach, sklepach, kinach itp. obiektach użyteczności publicznej, na podłożach betonowych i jastrychach cementowych.

Podkładu weber.floor 4150 nie zaleca się eksploatować bez wyżej wymienionych warstw nawierzchniowych.

 

DANE TECHNICZNE

Proporcje mieszania 4,5-5,0 l/25 kg
Zużycie ok. 1,7 kg/m² na każdy mm grubości
Wytrzymałość na ściskanie (po 28 dniach) ≥ 25 N/mm² (C25)
Wytrzymałość na zginanie (po 28 dniach) ≥ 6 N/mm² (F6)
Rozpływność 240-260 mm (pierścień 68×35 mm)
Czas zużycia 15-20 min.*
Grubość warstwy 2-30 mm
Szybkość układania pompą: ok. 400 m²/godz.
ręcznie: ok. 50 m²/godz.
Temperatura stosowania od +10ºC do +25ºC
Czas utwardzania dla ruchu pieszego ok. 2-4 godz.*
Układanie posadzek Zależnie od grubości warstwy podkładu i rodzaju materiału pokryciowego:
Dla warstwy 1 cm: po ok. 7 dniach*
• parkiet, pokrycia drewniane (panele), PVC: CM<3,0%
• wszystkie inne materiały pokryciowe: CM<3,5%
Dla warstw do 3 mm: po 24 godz.
(oprócz parkietu i pokryć drewnianych)

* Przy temperaturze +20°C i wilgotności względnej powietrza 65%. Wyższa temperatura niższa wilgotność skraca czas, niższa temperatura i wyższa wilgotność wydłuża podany czas.

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: SAMOPOZIOMUJĄCE (SAMOROZLEWNE) PODKŁADY PODŁOGOWE

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże musi być nośne, twarde, stabilne, suche i wolne od zanieczyszczeń osłabiających wiązanie (np. tłuszcze, bitumy, pyły, kurz, kleje, resztki farb i zapraw). Wytrzymałość podłoża na odrywanie powinna wynosić min.1,0 N/mm2. Otwory w stropie uszczelnić, aby nie dopuścić do wyciekania zaprawy. Większe ubytki w podłożu (> 30 mm) zagruntować i wypełnić zaprawą weber.floor RAPID lub weber.floor 4045. Podłoże dokładnie odkurzyć i zagruntować odpowiednim preparatem:
• podłoża cementowe o małej nasiąkliwości
weber.floor 4716 – 1 warstwa gruntu, koncentrat wymieszany z wodą w proporcji 1:3 (grunt : woda), czas wysychania 3-5 godz.
• podłoża cementowe nasiąkliwe
weber.floor 4716 – 2 warstwy gruntu, koncentrat wymieszany z wodą w proporcji: pierwsze gruntowanie 1:5, drugie gruntowanie 1:3 (grunt : woda), czas wysychania 3-5 godzin na każdą warstwę
• podłoża o podwyższonej wilgotności
weber.tec EP SG – 2 warstwy gruntu, powierzchnia przesypana suchym piaskiem kwarcowym, czas wysychania ok. 24 godz.
Preparat gruntujący należy przygotowywać i aplikować zgodnie z opisem w karcie technicznej produktu. Wokół ścian, słupów, rur itp. wykonać dylatacje obwodowe stosując np. taśmę dylatacyjną weber.floor 4960.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Do 4,5-5,0 l czystej wody wsypać 25 kg (worek) suchej mieszanki weber.floor 4150 i mieszać przez 2–3 minuty wolnoobrotowym mieszadłem elektrycznym do uzyskania jednorodnej masy. Odstawić na około 2 minuty i ponownie krótko wymieszać.
Przygotowywać porcje, które zostaną zużyte w ciągu 15-20 minut. weber.floor 4150 najlepiej mieszać i układać maszynowo przy pomocy pomp zapewniających uzyskanie zaprawy o właściwych parametrach (informacji udziela Dział Techniczny Weber).
Parametry zaprawy kontrolować na bieżąco przy użyciu pierścieniowego testu rozpływności. Nie dodawać więcej wody niż zaleca instrukcja, ponieważ obniży to wytrzymałość oraz zwiększy skurcz zaprawy. Niedopuszczalne jest „ulepszanie” wyrobu przez dodawanie piasku, cementu itp.

APLIKACJA

Szerokość wylewanego pola w przypadku aplikacji maszynowej nie powinna przekraczać 6-8 m, a dla układania ręcznego 2-3 m (zależnie od grubości warstwy i wydajności). Duże powierzchnie podzielić na działki robocze przy pomocy samoprzylepnej taśmy z gąbki weber.floor 4965. Zaprawę weber.floor 4150 wylewać na podłoże pasmami o szerokości 30-40 cm. Kolejne porcje zaprawy przygotowywać i wylewać tak szybko, aby mogły połączyć się, gdy są jeszcze w stanie płynnym. Po wylaniu masę rozprowadzić pacą zębatą lub wałkiem kolczastym (dla grubości < 6 mm).
Zaprawę układać bez przerw, aż do pokrycia całej powierzchni działki. Po wstępnym związaniu podkładu, taśmy z gąbki usunąć i przystąpić do wylewania zaprawy na kolejnej działce roboczej. Zaleca się wykonywanie prac przez co najmniej trzy osoby. Nie jest wymagane stosowanie membran pielęgnacyjnych.
Należy pamiętać o natychmiastowym czyszczeniu pomp łącznie z wężem za każdym razem, gdy przerwa w pompowaniu zaprawy będzie dłuższa niż 10 minut. Świeże zabrudzenia zaprawą zmywać wodą, stwardniałe usuwać mechanicznie.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

Budynek musi mieć dach, okna i drzwi. Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie wykonywania prac i przez następne 7 dni powinna wynosić od +10°C do +25°C.
Wilgotność względna podłoża RH powinna być mniejsza niż 95%.
W trakcie prac oraz 3 dni po ich zakończeniu zalecane jest lekkie wietrzenie pomieszczeń, ale należy unikać przeciągów. Nie dopuszczać do intensywnego nasłonecznienia lub nagrzania wylanej zaprawy.

OPAKOWANIA

Worek 25 kg, paleta 1050 kg

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Wyrób przechowywać do 6 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Składować i transportować w suchych warunkach, na paletach, w fabrycznie zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach. Po otwarciu opakowanie należy zużyć w ciągu 1 miesiąca. Chronić przed wilgocią.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Produkt o bardzo niskiej emisji substancji lotnych (VOC), klasyfikacja GEV – EMICODE EC1 PLUS. Wyrób zawiera cement – wymieszany z wodą daje odczyn alkaliczny. Podjąć działania zapobiegające pyleniu lub ochlapaniu zaprawą. Nie wdychać, chronić oczy i skórę. W przypadku zanieczyszczenia: oczy natychmiast przemyć wodą i zasięgnąć porady lekarza, skórę umyć mydłem i wodą. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.